วิธีตั้งค่า Update Antivirus ESET Smart Security 4 สำหรับคณะแพทย์ศาสตร์ สำหรับผู้ใช้งานผ่านระบบ Internet นอกมหาวิทยาลัย  


By Administrator    2016-07-21 13:17:13    Tags: eset  antivirus    

     วิธีกำหนดค่าสำหรับ นักศึกษา/บุคลากร ที่ใช้บริการ Internet อื่น ๆ เช่น ADSL TOT,TT&T , ISP เอกชนอื่นๆนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่ภายในคณะแพทย์ฯ อยู่แล้วไม่ต้องกำหนดค่าตามวิธีนี้ 

วิธีตั้งค่า Update Antivirus ESET Smart Security 4 ผ่าน Internet นอกมหาวิทยาลัย.pdf 
วิธีตั้งค่า Update Antivirus ESET Smart Security 4 ผ่าน Internet นอกมหาวิทยาลัย.doc