คู่มือขั้นตอนการติดตั้ง SSL VPN Client เพื่อใช้งานระบบ VPN ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  


By Administrator    2023-04-28 14:48:53    Tags: forticlient  vpn    

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งได้ที่นี่

คู่มือการติดตั้ง