วิธีการติดตั้ง Antivirus ESET Smart Security 4 ฉบับลิขสิทธิ์ สำหรับคณะแพทยศาสตร์  


By Administrator    2016-07-21 12:46:32    Tags: eset  antivirus    

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งได้ที่นี่ครับ (เวอร์ชั่น 4 ไม่รองรับ Windows10)

ESET Smart Security 4 สำหรับ Windows 32 bit 
ESET Smart Security 4 สำหรับ Windows 64 bit

ก่อนติดตั้ง ต้อง Uninstall (ถอนการติดตั้ง) Antivirus ที่มีอยู่เดิมออกก่อน (แต่ถ้าของเดิมเป็น NOD สามารถติดตั้งลงไปได้เลย) หลังจากติดตั้งแล้ว จะสามารถ Update ได้อัตโนมัติ (เมื่อเครื่องเชื่อมอยู่ในเครือข่ายคณะแพทย์ฯ เท่านั้น)

ดาวน์โหลดวิธีการติดตั้ง

วิธีการติดตั้ง Antivirus ESET Smart Security 4 ฉบับลิขสิทธิ์ สำหรับคณะแพทยศาสตร์.doc
วิธีการติดตั้ง Antivirus ESET Smart Security 4 ฉบับลิขสิทธิ์ สำหรับคณะแพทยศาสตร์.pdf