วิธีกำหนดค่า proxy setting สำหรับใช้งานผ่านระบบ Internet นอกคณะแพทยศาสตร์และนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สำหรับผู้ใช้ Google Chrome)  


By Administrator    2016-07-21 11:45:01      

*** อ้างอิงจาก Google Chrome เวอร์ชั่น 47.0.2526.106 m ภาษาอังกฤษ บน Windows 10 ***

ดาวน์โหลดวิธีกำหนดค่า 

1.  ทางด้านมุมขวาบนของโปรแกรม เลือกเมนูที่เป็นเส้นขีดสามขีด จากนั้นเลือก “Settings”


 

2.  ด้านล่างเลือก “Show advanced settings…”

 

3.  ในหัวข้อ Network  เลือก “Change proxy settings…”
 

4.  ในหน้าต่าง “Internet Properties” ด้านล่างเลือก “LAN settings”
 

 

5.  ในหน้าต่าง “Local Area Network (LAN) Settings”  ในหัวข้อ “Proxy server” เลือก “Use a proxy server for your LAN (These settings will not apply to dial-up or VPN connections).”  ในช่อง “Address:” ใส่ 61.19.201.7  ในช่อง “Port:” ใส่ 8080  จากนั้น กดปุ่ม “OK” ออกมาเรื่อยๆ

 

 

6.  ทางด้านบนปิดแทป Settings

 

 

7.  เมื่อทำการเปิด web ครั้งแรก จะต้องใส่ ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน ซึ่งเป็น ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน เดียวกับระบบ mail ของทางมหาวิทยาลัย ( ระบบ @psu.ac.th ) และจะอนุญาติให้ทำการ login ผ่านได้เฉพาะชื่อผู้ใช้ทึ่สังกัดคณะแพทย์ฯ เท่านั้น