วิธีกำหนดค่า proxy setting สำหรับใช้งานผ่านระบบ Internet นอกคณะแพทยศาสตร์และนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สำหรับผู้ใช้ macOS  


By Administrator    2016-12-27 11:00:17      

*** อ้างอิงจาก macOS 10.12 Sierra ***

 1. เลือก System Preferences


   
 2. เลือก Network


   
 3. เลือก Wi-Fi > Advanced...


   
 4. เลือก Proxies ทางด้านซ้ายเลือก Web Proxy (HTTP) ทางด้านขวาใส่หมายเลข  "61.19.201.7"  และ "8080" จากนั้นเลือก Proxy server requires password จากนั้นใส่ Username และ Password ซึ่งเป็น ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน เดียวกับระบบ mail ของทางมหาวิทยาลัย ( ระบบ @psu.ac.th )


   
 5. ทางด้านซ้ายเลือก Secure Web Proxy (HTTPS) ทางด้านขวาใส่หมายเลข "61.19.201.7" และ "8080" จากนั้นเลือก Proxy server requires password จากนั้นใส่ Username และ Password ซึ่งเป็น ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน เดียวกับระบบ mail ของทางมหาวิทยาลัย ( ระบบ @psu.ac.th ) เช่นเดียวกัน จากนั้นกดปุ่ม OK


   
 6. กลับมาที่หน้า Network กดปุ่ม Apply


   
 7. เมื่อเข้าใช้งาน Safari จะมีถาม Proxy Authenication Required ให้เลือก System Preferences


   
 8. ใส่ Username และ Password ซึ่งเป็น ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน เดียวกับระบบ mail ของทางมหาวิทยาลัย ( ระบบ @psu.ac.th ) จากนั้นกดปุ่ม OK