วิธีกำหนดค่า proxy setting สำหรับใช้งานผ่านระบบ Internet นอกคณะแพทยศาสตร์และนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สำหรับผู้ใช้ Mozilla Firefox)  


By Administrator    2016-07-21 11:02:16      

*** อ้างอิงจาก Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 43.0.3 ภาษาไทย บน Windows 10 ***

ดาวน์โหลดวิธีการกำหนดค่า 

 1.  ทางด้านมุมขวาบนของโปรแกรม เลือกเมนูที่เป็นเส้นขีดสามขีด จากนั้นเลือก “ตัวเลือก”


 

2.  แถบเมนูทางด้านซ้ายเลือก “ขั้นสูง”  จากนั้นเลือก  “เครือข่าย”  จากนั้นเลือก “ตั้งค่า”


 

3.  ในหน้าต่างตั้งต่ากระเชื่อมต่อ  จากด้านบนเลือก “ค่าพร็อกซี่ที่ตั้งด้วยตนเอง”  ช่อง “พร็อกซี่ HTTP (H):” ใส่ค่าเป็น  61.19.201.7  ช่อง “พอร์ต (P):” ใส่ค่าเป็น 8080  จากนั้นเลือก “ใช้เซิร์ฟเวอร์พร็อกซี่นี้สำหรับทุกโพรโทคอล” แล้วกดปุ่ม “ตกลง”


 

4.  ทางด้านบนกดปุ่ม X เพื่อปิดแทปตัวเลือก


 

5.  เมื่อทำการเปิด web ครั้งแรก จะต้องใส่ ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน ซึ่งเป็น ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน เดียวกับระบบ mail ของทางมหาวิทยาลัย ( ระบบ @psu.ac.th ) และจะอนุญาติให้ทำการ login ผ่านได้เฉพาะชื่อผู้ใช้ทึ่สังกัดคณะแพทย์ฯ เท่านั้น