Samsung เพิ่มเกม Just Dance Now เป็นแอพในสมาร์ททีวี  


By Administrator    2016-06-02 15:25:16      

Ubisoft ได้เปิดตัวเกม Just Dance Now ซึ่งเป็นเกมเต้นที่สามารถใช้สมาร์ทโฟนเป็นจอยควบคุมเกมและใช้หน้าจอคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือ หน้าจอสมาร์ททีวีเป็นหน้าจอเกมไปเมื่อนานมาแล้ว ล่าสุด Samsung ได้นำเกมนี้เข้าสู่สมาร์ททีวีของตัวเองแล้วเรียบร้อย

โดยสมาร์ททีวีของ Samsung ที่สามารถติดตั้ง Just Dance Now ได้ จะเป็นทีวีรุ่นปี 2015 และ 2016 ซึ่งจะต้องดาวน์โหลดผ่านร้านค้าและติดตั้งลงไปใน Smart Hub เพื่อใช้งาน สามารถเปิดเล่นผ่านหน้าจอทีวีได้ทันทีเมื่อสมาร์ททีวีเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต รวมถึงสามารถชำระเงินค่าสมัครสมาชิก (subscription) ภายในเกมผ่านระบบชำระเงินของ Samsung ได้อีกด้วย

เปิดให้ดาวน์โหลดผ่านร้านค้าสมาร์ททีวีของ Samsung แล้ววันนี้ใน 50 ประเทศ

ที่มา : https://www.blognone.com/node/81753

upic.me