หยุดให้บริการแล้วอย่างไร? ผู้โดยสารยังใช้ GrabBike ได้ เพียงแค่บอกว่าตนเองเป็น  


By Pongkan Kansong    2016-06-02 15:18:10      

แม้บริการ GrabBike ของ Grab จะโดนสั่งให้ยุติการให้บริการ และทางบริษัทระบุว่าจะเหลือเพียงการส่งพัสดุและเอกสารเท่านั้น ที่ยังให้บริการต่อ แต่ล่าสุดมีคนตีความบริการดังกล่าวและทำให้คนที่ยังอยากใช้บริการ GrabBike ยังคงสามารถใช้ได้ต่อไป เพียงแค่นิยามว่าตนเองเป็น "พัสดุ" ที่จะต้องไปส่งเท่านั้น

เรื่องนี้ถูกทดสอบโดยเว็บไซต์ข่าว Coconuts Bangkok หลังจากที่ทางเว็บระบุว่าเป็น "ข่าวลือ" ว่าทำได้ ซึ่งก็ทำได้จริง และมีวิดีโอยืนยันว่าสามารถใช้บริการได้ตามข่าวลือดังกล่าว เพียงแต่บอกว่าตนเองเป็นพัสดุที่จะต้องนำไปส่ง ซึ่งทำให้ทีมงานเสียเงินค่าขนส่ง (ไม่ใช่ค่าโดยสาร ตามนิยามว่าเธอเป็นพัสดุ) เพียง 36 บาท (ในข่าวต้นทางไม่ระบุเส้นทางว่าจากไหนถึงไหน)

เรื่องนี้อาจมองได้ว่าเป็นปัญหาในเชิงการตีความครับ

ที่มา - https://www.blognone.com/node/81752