หน้าแรก  
    What's New
ประกาศ
รับสมัครงาน
เวชสารสนเทศ
รอบรั้วคณะแพทย์
ข่าวนักศึกษาแพทย์
แนะนำเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์
 
       
  ห้องสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
    ประวัติ
บุคลากร
บริการ
สงขลานครินทร์เวชสาร
Abstract งานวิจัยคณะแพทย์
ค้นหาหนังสือในห้องสมุด
รายชื่อวารสารในห้องสมุด
Medical Database
Medical e-Journal
Medical e-Textbook
 
  สายตรงคณะบดี  
     
  เกี่ยวกับคณะแพทย์  
    ประวัติคณะแพทยศาสตร์
ผู้บริหาร
นโยบาย/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
       
  ภาควิชา/หน่วยงาน  
    โรงพยาบาล
ภาควิชา
หน่วยงาน
 
       
  กระดานอภิปราย  
       
  เครือข่ายภายใน
(เฉพาะบุคลากรในคณะแพทย์)
 
       
  สมาคมศิษย์เก่า  

  Web Mail  
    Medicine
PSU
 
       
  แหล่งข้อมูลอื่น ๆ  
    คณะแพทยศาสตร์
ราชวิทยาลัย
สมาคมแพทย์
หน่วยงานทางการแพทย์
มหาวิทยาลัยไทย
Research Fund
อื่นๆ
บริการ
ค้นหา
ตารางการเดินทาง
หนังสือพิมพ์
โทรศัพท์
โทรทัศน์
 
     


webmaster@medicine.psu.ac.th -->

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7428-1103

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban-hdy-med@psu.ac.th