สมาคมแพทย์ & พยาบาล
 
กุมารแพทย์
จิตแพทย์แห่งประเทศไทย
โรคไตแห่งประเทศไทย
แพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย
โรคระบบทางเดินอาหาร
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ประสาทวิทยา
ปลูกถ่ายอวัยวะ
โรคผิวหนัง
โรคหัวใจ
โรคติดเชื้อ
รูมาติสซั่ม
โลหิตวิทยา
ศัลยประสาทแห่งประเทศไทย
ศัลยกรรมตกแต่ง
อนามัยเจริญพันธุ์
รังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย
การศึกษาเรื่องความปวด
Hemophilia แห่งประเทศไทย
หมออนามัย
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคใต้
สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 

หน่วยงานทางการแพทย์
 
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
แพทยสภา
แพทยสมาคม
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (C.M.E.)
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พ.ร.พ.)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ส.ป.ส.ช.)
สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (ส.ก.ส.)
สำนักงานประกันสังคม (ป.ก.ส.)
ชมรมข้อมูลข่าวสารการแพทย์และสาธารณสุขไทย (TMI.)
กองควบคุมยา (อ.ย.)
สถาบันการแพทย์แผนไทย
ชมรมโรคระบบหายใจและ
เวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทย

ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย


 


หน่วยงานต่างๆ ใน มหาวิทยาลัย
 
หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

มหาวิทยาลัยไทย
 
สงขลานครินทร์
มหิดล
เชียงใหม่
แม่โจ้
ศรีนครินทรวิโรฒ
สุโขทัยธรรมาธิราช
รามคำแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ
อัญสัมชัญ
ขอนแก่น
เกษตรศาสตร์
ธรรมศาสตร์
ศิลปากร
นเรศวร
เทคโนโลยีสุรนารี
บูรพา
แม่ฟ้าหลวง
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ทักษิณ
วลัยลักษณ์
มหาสารคาม
อุบลราชธานี

 

Research Fund
 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ส.ก.ว.)
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (ส.ว.ร.ส)
สถาบันวิจัยระบบสุขภาพ ภาคใต้ (ส.ว.ร.ส ภาคใต้)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งช่าติ
(ส.ว.ท.ช.)

เครือข่ายประสานงานวิจัยคลินิกสหสถาบัน
ศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ (ศธส.)

 

อื่นๆ
  ข้อมูลการศึกษาต่อต่างประเทศ
ของสถาบัน EF English First
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข)
Thailand Quality Award ( TQA )
คนไทย ดอทคอม
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การประปาส่วนภูมิภาค
โครงการแบบบ้านสำหรับประชาชน
พยากรณ์อากาศ : ศูนย์เตือนภัยอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสงขลา
ศูนย์ข้อมูล อำเภอ | ตำบล | อินเตอร์เนตตำบล
เทศบาลนครหาดใหญ่
สถานีตำรวจภูธร อำเภอหาดใหญ่
แผนที่ไทย

 

 
       
 
Update 18 มี.ค.51


บริการ online

Medical Dictionary
ดิกชันนารี ไทย-Eng
พจนานุกรมไทย
เสียภาษี


ค้นหา

หมายเลขโทรศัพท์
โทร. เหตุด่วน เหตุร้าย
รหัสไปรษณีย์
หน่วยงานภาครัฐ


ตารางการเดินทาง

บริษัตารางเดินรถ (บขส.)
ตารางเวลารถไฟ
การบินไทย
บางกอกแอร์เวย์
Air Asia | นกแอร์
พีบี แอร์ | แองเจิลแอร์
แอร์อันดามัน | ภูเก็ตแอร์
โอเรียนต์ไทยแอร์


หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
คมชัดลึก
เครือมติชน
ฐานเศรษฐกิจ
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ไทยโพสต์
แนวหน้า
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
โฟกัส ภาคใต้
สำนักข่าวไทย
สยามรัฐ
Bangkok Post
GNN
INN
The Nation


โทรศัพท์

AIS
GSM Advance
DTAC
ORANGE


โทรทัศน์

TV3
TV5
TV7
TV9
TV11
ITV
UBC
TGN
 


webmaster@medicine.psu.ac.th -->

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7428-1103

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban-hdy-med@psu.ac.th