ปฏิทินห้องประชุมฝ่ายบริการพยาบาล

จองห้องประชุมฝ่ายบริการพยาบาล กรุณาติดต่อ

คุณฉัตรมณี พิเชียรภักดี

โทร.166907

ห้องประชุมฝ่ายบริการพยาบาลทั้งหมด

Conference Room

Meeting Room 1

Meeting Room 2

ติดต่อสอบถาม :

ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ : 0-74451661-5

ผู้พัฒนาเว็บไซต์:

นางสาวธิดารัตน์ ผอมแก้ว
นางสาวฉัตรมณี พิเชียรภักดี