What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนวัฒนธรรมองค์กรผ่านเครื่องมือพัฒนาคุณภาพในการประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาลโดยการตอบข้อมูลผ่านทาง online ปี 2566


2 มี.ค. 2566, 16:26 น.


ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนวัฒนธรรมองค์กรผ่านเครื่องมือพัฒนาคุณภาพใน
การประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาลโดยการตอบข้อมูลผ่านทาง online ปี 2566

เข้าสู่ Website : http://hscs.ha.or.th/66/
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2566
กรณีมีผู้เข้าใช้งาน ตั้งแต่ 800 USER ขึ้นไป ระบบจะมีความล่าช้า
ขอแนะนำ เข้าทำ แบบสำ รวจในช่วงเวลา 06.30 - 08.00 น. และ เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป

สามารถตรวจสอบเลขรหัส 14 หลัก ได้ทาง Link : https://shorturl.asia/B3dZt
โรงพยาบาลจะสามารถรายงานผลการสำรวจได้
หากมีการตอบครบตามเกณฑ์ตั้งแต่ 60% (คำถามทั้ง 2 ส่วน) ขึ้นไปในทุกกลุ่ม

ร่วมลุ้นรับรางวัล หน่วยงานที่ตอบครบ 100%

- วิธีการเข้าใช้แบบสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาลออนไลน์ ปี 2566 (คลิกที่นี่)
 หัวข้อข่าวอื่นๆ
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และทิศทางความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2563-2567   
- 2P SAFETY GOALS 2023 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์   
- ขอเชิญชวน บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ใส่ใจสุขภาพด้วย "การตรวจสุขภาพประจำปี "   
- วิ่งวันมหิดล 2566   
- ประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 38 NOVEL MEDICINE FOR MANKIND การแพทย์ทันสมัย เพื่อเพื่อนมนุษย์   
- The 2nd Annual Health Research International Conference 2023   
- The 17th Postgraduate Forum of Health Systems and Policies: Post-Covid Health Equity   
- โครงการอบรมหลักสูตรBASIC 5S AND VISUAL MANAGEMENT สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในคณะแพทยศาสตร์ ในช่วง 3 ปี ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรม 5 ส   
- รับสมัคร แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2566    
- รับสมัครแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 88 อัตรา    
- รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 87 อัตรา    
- คณะแพทย์ ม.อ. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือในการสอนและฝึกปฏิบัติงาน สำหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่  และโรงพยาบาลกระบี่   
- สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 432(32566) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์   
- สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 432(32566) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
- ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสายสนับสนุน ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2566   

 
เริ่ม : 02 มี.ค. 2566
สิ้นสุด : 16 พ.ค. 2566
โดย : กัลยา ศุภรพิพัฒน์
เมื่อ : 2023-03-02 16:26:57
แก้ไข : 2023-03-02 16:28:31
เข้าชมทั้งหมด : 244 ครั้ง