What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และทิศทางความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2563-2567


2 มี.ค. 2564, 11:41 น.


วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
และทิศทางความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2563-2567
สามารถดาวน์โหลดไฟล์.pdf : คลิกที่นี่ (TH), คลิกที่นี่ (EN)
 

 หัวข้อข่าวอื่นๆ
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และทิศทางความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2563-2567   
- PSU Care ระบบอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน การเข้าใช้งานสถานที่   
- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์   
- รับสมัครแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2    
- รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 83 อัตรา   
- งานประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 36 "Interconnectedness for Sustainable Health Care"   
- การดูแลและการให้คำปรึกษาด้วยจิตวิทยาเชิงบวก สำหรับผู้ดูแลนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

 
เริ่ม : 02 มี.ค. 2564
สิ้นสุด : 01 ม.ค. 2565
โดย : กัลยา ศุภรพิพัฒน์
เมื่อ : 2021-03-02 11:41:47
แก้ไข : 2021-06-29 10:17:57
เข้าชมทั้งหมด : 1038 ครั้ง