แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดจ้าง
[2021-06-17] เครื่องตรวจการทรงตัวด้วยกล้อง 1 เครื่อง
[2021-06-17] Etoricoxib tablet 2 ความแรง
[2021-06-08] จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ความสูง 14 ชั้น (อาคารสำนักงาน ร้านค้า ห้องพัก 88 ห้องและที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 500 คัน)
[2021-06-08] Apalutamide 60 mg film-coated tablet, 1 tablet
[2021-06-04] ชุดให้น้ำเกลือ สำหรับผู้ใหญ่ แบบข้อต่อ Latex (1 รายการ
More >>
ประกาศราคากลาง
[2021-06-11] ประกวดราคาซื้อวัสดุกายอุปกรณ์เทียม จำนวน 3 ประเภท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-06-04] ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาสำหรับตรวจ Repid Influenza Antigen by FIA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-05-31] ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวัดปริมาณฮีโมโกลบินเอวันซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-04-23] ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารพันธุกรรมเชื้อไวรัส (โดยวิธี Real Time PCR) จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-03-31] ประกวดราคาซื้อหลอดเก็บเลือด จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
More >>
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
[2021-06-23] ประกวดราคาซื้อAmoxicillin 875 mg + clavulanic acid 125 mg film-coated tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-06-04] ประกวดราคาซื้อห้องเย็นเก็บศพ 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-05-28] ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-05-18] ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวัดปริมาณฮีโมโกลบินเอวันซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-05-05] ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
More >>
ประกาศเชิญชวน
[2021-06-11] ประกวดราคาซื้อRosuvastatin film-coated tablet 2 ความแรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-06-11] ประกวดราคาซื้อManidipine hydrochloride 20 mg tablet, 1 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-06-11] ประกวดราคาซื้อEzetimibe 10 mg tablet, 1 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-06-11] ประกวดราคาซื้อวัสดุผลิตกายอุปกรณ์ จำนวน 7 ประเภท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-06-11] ประกวดราคาซื้อวัสดุกายอุปกรณ์เทียม จำนวน 3 ประเภท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
More >>
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
[2021-06-23] จ้างบำรุงรักษาห้องปลอดเชื้อ stem cell จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2021-06-23] ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ชนิดมีค่า SBP และ DBP พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 11 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2021-06-23] ซื้อAflibercept 40 mg/1 ml solution for injection, 278 mcl vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2021-06-23] จ้างปรับปรุงหอพักบุคลากรดาราคาม 1,2 จำนวน 24 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2021-06-23] จ้างปรับปรุงบ่อเลี้ยงปลาและระบบกรองน้ำ สวนน้ำตก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
More >>
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
[2021-06-04] ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณ Specific IgE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-06-04] ประกวดราคาซื้อวัสดุผลิตกายอุปกรณ์ จำนวน 7 ประเภท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-03-11] Analgesic cream, 30 g tube
[2021-03-11] ประกวดราคาซื้อHeparin sodium 25000 iu/5 ml solution for injection, 5 ml vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-03-03] ประกวดราคาซื้อหลอดเก็บเลือด จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
More >>
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
[2021-05-17] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Biofilm Removal Multi-Enzyme Cleaner ๗๐๕๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2021-05-17] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Spore Test ใช้กับเครื่องอบแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (จอห์นสัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-04] ซื้อPemetrexed 500 mg powder for solution for injection / infusion, vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-04] ซื้อPemetrexed 100 mg powder for solution for injection/infusion, vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
[2018-04-04] ประกวดราคาซื้อHydroxychloroquine sulfate 200 mg film-coated tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-04-04] ประกวดราคาซื้อAzathioprine 50 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-04-04] ประกวดราคาซื้อLevothyroxine sodium 100 mcg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
[2018-11-05] ซื้อTigecycline 50 mg powder for solution for infusion, 1 vial โดยวิธีคัดเลือก
[2018-04-04] ประกวดราคาซื้อHydralazine hydrochloride 25 mg film-coated tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-04-04] ประกวดราคาซื้อRosuvastatin 10 mg film-coated tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-04-04] ประกวดราคาซื้อCilostazol 50 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-04-04] ประกวดราคาซื้อAmoxicillin 875 mg + Clavulanic acid 125 mg film-coated tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
More >>