แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดจ้าง
[2018-06-01] ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ศูนย์วิจัยคลินิก ม.อ. จำนวน 2 รายการ ประกอบด้วย (๑). ตู้ -๘๐ องศาแบบยืน (Freezer -๘๐) จำนวน 1 ตู้, (๒). ตู้เก็บเวชภัณฑ์ (Pharmaceutical Refrigerator) จำนวน ๓ ตู้
[2018-06-01] หุ่นผู้ป่วยจำลองสำหรับฝึกใส่สายสวนหลอดเลือดดำใหญ่ จำนวน 4 ตัว
[2018-06-04] จ้างติดตั้งระบบเครื่องผลิตน้ำ RO ที่ชั้นดาดฟ้า อาคารศรีเวชวัฒน์
[2018-06-04] เหรียญที่ระลึกวิ่งวันมหิดล
[2018-06-04] ก่อสร้างอาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแพทย์ 1 รายการ
[2018-06-04] ปรับปรุงอาคารศูนย์ออกกำลังกายบุคลากร (STAFF FITNESS CENTER) 1 รายการ
[2018-06-07] วัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี่ด้วยบอลลูนชนิดทนแรงดันได้สูง (High Pressure Balloon Catheter)
[2018-06-07] เครื่องซัดสลัดผ้าอัตโนมัติ ขนาด 350 ปอนด์
[2018-06-08] วัสดุการแพทย์ รายการ อุปกรณ์รองรับของเหลวจากแผล (Reservoir Drain) จำนวน 8 รายการ
[2018-06-14] จ้างล้างภาชนะอุปกรณ์พร้อมแรงงาน ระยะเวลา 12 เดือน
[2018-06-20] น้ำยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด จำนว 13 รายการ
[2018-06-20] วัสดุการแพทย์ รายการ เซอร์จิเซล ฟิบริลาร์ (SURGICEL FIBRILLAR) จำนวน ๖ รายการ
[2018-06-27] ปรับปรุงตกแต่งภายในคลินิกทันตกรรม ชั้น 2 อาคารศรีเวชวัฒน์ จำนวน 1 รายการ
[2018-06-27] ปรับปรุงตกแต่งภายใน ชั้น 10 อาคารศรีเวชวัฒน์ จำนวน 1 รายการ
[2018-07-02] ถ่ายภาพจอตา (Fundus camera) 1 เครื่อง
[2018-07-16] น้ำยาตรวจ CK-MB และน้ำยาตรวจทางเคมีคลีนิก จำนวน 6 รายการ
[2018-07-16] Imatinib 100 mg film-coated tablet
[2018-07-18] วัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ (BeGraftCovered Stent)
[2018-07-20] เครื่องช่วยหายใจ (ชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับเด็กแรกเกิดถึงผู้ใหญ่ (Volume -Pressure Ventilator))
[2018-07-24] กระดาษชำระ
[2018-07-31] จ้างเหมาทำความสะอาด หอพักนักศึกษาแพทย์บินหลา 4 ระยะเวลา 12 เดือน
[2018-07-31] เครื่องตรวจวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพปริมาณรังสีประจำวัน พร้อมชุดคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 1 ชุด
[2018-08-03] Human serum albumin 20 g/100 ml solution for infusion, 50 ml vial
[2018-08-08] จ้างซักผ้าห่อและผ้าที่ประกอบในชุดเครื่องมือแพทย์ จำนวน 73,600 กิโลกรัม
[2018-08-08] วัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อดูภาพของหลอดเลือดหัวใจ FASTVIEW IMAGING CATHETER (Dragonfly Optis OCT Catheter)
[2018-08-10] ปรับปรุงศูนย์ผสมยา IV ADMIXTURE สำหรับผู้ป่วยเด็ก ฝ่ายเภสัชกรรม ชั้น 7 อาคารกุมารฯ 1 รายการ
[2018-08-10] ปรับปรุงหอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 8-11 อาคารรัตนชีวรักษ์ จำนวน 1 รายการ
[2018-08-10] รถบรรทุกขยะ 6 ล้อ แบบอัดท้าย 1 คัน
[2018-08-15] วัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิดเคลือบยา Everolimus
[2018-08-15] จ้างออกแบบอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และแพทย์ใช้ทุน จำนวนไม่น้อยกว่า 600 ยูนิต (มูลค่าการก่อสร้าง 500 ล้านบาท)
[2018-08-16] ตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจผู้ป่วยกลุ่ม Vitamin และปริมาณตะกั่วในเลือด ของห้องปฏิบัติการเคมีคลินิกและนิติเวช (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561)
[2018-08-27] วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดนำสารละลายเพื่อไปเลี้ยงหัวใจโดยตรง Blood Cardioplegia Set ๔๑ จำนวน ๗ รายการ
[2018-08-27] กล้องผ่าตัดตา 1 ชุด
[2018-08-29] ชุดสายสวนให้อาหารทางหน้าท้องแบบใส่ผ่านกล้อง Percutaneous Endoscopic Gastrostomy PEG set
[2018-09-06] ชุดระบบรับและถ่ายทอดสัญญาณภาพพร้อมเครื่องกำเนิดแสง 2 ชุด
[2018-09-12] โครงการรักษาความปลอดภัยและเสถียรถาพเครือข่าย ประกอบด้วย ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายแบบเอนกประสงค์ 1 ระบบ , อุปกรณ์ Web Firewall 1 ชุด , เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า 12 เครื่องและอุปกรณ์ Source Transfer Switch 12 ชุด
[2018-09-24] เตียงผ่าศพ พร้อมเคาน์เตอร์ตัดชิ้นเนื้อแบบดูดกลิ่น กำจัดเชื้อโรค จำนวน 1 เตียง
[2018-09-26] Human serum albumin 20 g/100 ml solution for infusion, 50 ml vial
[2018-09-27] จ้างปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำประปาและปรับปรุงพื้นที่จอดรถขยะ บริเวณจุดรับศพ จำนวน 1 รายการ
[2018-09-27] โคมไฟผ่าตัดเดี่ยวชนิดแขวน จำนวน 2 ชุด
[2018-10-02] วัสดุทางกายภาพบำบัด จำนวน 6 ประเภท
[2018-10-03] โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคระบบทางเดินอาหาร ประกอบด้วย 1.กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร (Gastrovideoscope) ชนิด Diagnostic 1 ชุด/ชนิด Therapeutic 1 ชุด 2.กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีทัศน์ (Colonovideoscope) ชนิด Pediatric 1 ชุด/ชนิด St
[2018-10-03] เตียงปรับระดับสำหรับตรวจหัวใจ (Tilt Table Test) จำนวน 1 เตียง
[2018-10-03] ปรับปรุงโถงทางเข้า Ambulatory ชั้น B อาคาร 100 ปี จำนวน 1 รายการ
[2018-10-10] บำรุงรักษาเครื่องถ่ายรังสีแกมม่าชนิด 2 หัว รุ่น Skylight
[2018-10-18] จ้างจัดงานมหกรรมสุขภาพภาคใต้ ปีที่ 2
[2018-10-19] Exoseal และวัสดุทางรังสีร่วมรักษา จำนวน 10 รายการ
[2018-10-19] เครื่องตรวจวิเคราะห์การนอนหลับ (PSG Type III) จำนวน 2 เครื่อง
[2018-10-22] Midazolam 5 mg/1 mL solution for injection, 3 mL ampoule
[2018-10-22] Imatinib 100 mg film-coated tablet
[2018-10-22] อาหารทางการแพทย์ สูตร nutritionally complete มีเวย์โปรตีนเป็นส่วนประกอบ รูปแบบผง ขนาด 800 กรัม
[2018-10-26] ปรับปรุงห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ ชั้น 5,6,7 อาคารรัตนชีวรักษ์ จำนวน 1 รายการ
[2018-10-26] ปรับปรุงฝ้าเพดานศูนย์อาหาร รพ.สงขลานครินทร์ จำนวน 1 รายการ
[2018-10-26] วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายการ น้ำมันเตา เกรดA
[2018-10-30] Aflibercept 40 mg/1 ml solution for injection, 278 mcl vial
[2018-11-01] เครื่องควบคุมอุณหภูมิผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง ราคารวม 750,000 บาท
[2018-11-02] PTCA guide wire (Rinato) จำนวน 11 รายการ
[2018-11-05] Vancomycin 500 mg powder for solution for infusion, vial
[2018-11-08] Everolimus 10 mg tablet
[2018-11-12] Cefazolin 1 gm powder for solution for injection, vial
[2018-11-14] วัสดุอุปกรณ์และสายสวนเพื่อการซ่อมลิ้นหัวใจไมทรัลรั่ว
[2018-11-21] เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (ชนิดมีหน้าจอ) จำนวน 3 เครื่อง
[2018-11-22] Aciclovir 400 mg tablet
[2018-11-22] เตียงผ่าตัดตา 1 เตียง วงเงิน 1,400,000 บาท
[2018-11-22] ครุภัณฑ์ผ่าตัดพื้นฐาน ประกอบด้วยชุดเครื่องมือผ่าตัดทางจักษุ 1 ชุด วงเงิน 1,330,000 บาท
[2018-11-23] เครื่องให้กำเนิดแสงความเข้มข้นสูง (Intense Pulsed Light) จำนวน 1 เครื่อง
[2018-11-29] ครุภัณฑ์การแพทย์ของศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ จำนวน 5 รายการ ดังนี้ 1. เครื่องวิเคราะห์การทำงานเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 1 เครื่อง 2. เครื่องวิเคราะห์การทำงานของตู้อบเด็ก จำนวน 1 เครื่อง 3. เครื่องตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไฟฟ้า จำ
[2018-11-29] โพรบสำหรับเครื่องกรอ-กระแทกนิ่ว PROBE FOR SHOCKPULES-SE รุ่น SPL-PR๓๗๖
[2018-12-07] เครื่องมือผ่าตัดในช่องท้อง จำนวน 4 ชุด (ประกอบด้วยเครื่องมือผ่าตัด 7 รายการ)
[2018-12-11] เครื่องไตเทียม จำนวน 4 เครื่อง
[2018-12-11] ชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 ชุด
[2018-12-11] วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 8 รายการ
[2018-12-11] Conquest PTA Balloon และวัสดุการแพทย์สาขารังสีวินิจฉัย จำนวน 28 รายการ
[2018-12-19] 1.เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ประกอบด้วย 1.1 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 300 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน 1.2 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 50 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน
[2018-12-19] Mycophenolate mofetil 500 mg film-coated tablet, 1 tablet
[2018-12-21] Lenalidomide 25 mg capsule, hard, 1 capsule
[2018-12-24] ชุดเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องกันปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติพร้อมสายกระตุ้นหัวใจที่สามารถผ่านเครื่อง MRI ได้ (Dual Chamber Pacemaker (DDDR) with MRI compatible with 2 leads) และเครื่องรับส่งข้อมูลติดตามผลเครื่องกระตุ้
[2018-12-26] เวชภัณฑ์ยา ผู้จัดจำหน่ายรายเดียว จำนวน 4 รายการ
[2019-01-02] หลอดเอกซเรย์เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อโตชิบา
[2019-01-02] ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ
[2019-01-02] เครื่องรักษาโรคจอตาด้วยเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง
[2019-01-07] ระบบบันทึกภาพ และเสียง ศูนย์ฝึกทักษะทางคลินิก จำนวน 1 ระบบ
[2019-01-16] คอมพิวเตอร์แบบพกพา 144 เครื่อง
[2019-01-16] เครื่อง CO2 Laser จำนวน 1 ชุด
[2019-01-17] วัสดุการแพทย์ รายการ Endotracheal Tube พลาสติกมี Cuff Hi-Low จำนวน 3 รายการ
[2019-01-17] เครื่องตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด จำนวน 1 เครื่อง
[2019-01-17] บอกรับฐานข้อมูล BMJ 2019
[2019-01-22] Endotracheal Tube จำนวน 26 รายการ
[2019-01-29] เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ความเร็ว 2 Gbps/2Gbps
[2019-01-29] จ้างออกแบบอาคารเอนกประสงค์ ความสูง 14 ชั้น
[2019-01-31] แผ่นสื่อนำไฟฟ้าสำหรับผู้ใหญ่
[2019-02-06] จ้างปรับปรุงห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศชั้น 5,6,7 อาคารรัตนชีวรักษ์
[2019-02-06] จ้างปรับปรุงโถงทางเข้าศูนย์ Ambulatory ชั้น B อาคาร 100 ปี
[2019-02-12] ซักผ้าผู้ป่วย จำนวน 260,000 กิโลกรัม
[2019-02-14] จัดซื้ออุปกรณ์/เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 19 รายการ
[2019-02-14] ซิลิโคนออยด์ (Silicone oil Oxane ๕๗๐๐ ๑๐ ml.)
[2019-02-18] ตู้ตรวจการได้ยิน 3 ตู้
[2019-02-18] จ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในห้องพักชั้น 4 หอพักบินหลา 2 จำนวน 17 ยูนิต จำนวน 1 รายการ
[2019-02-20] วารสารออนไลน์ จำนวน 54 รายการ
[2019-02-27] Prednisolone 5 mg tablet
[2019-03-11] Introducer Kit และวัสดุการแพทย์จำนวน 9 รายการ
[2019-03-18] Abiraterone acetate 250 mg tablet
[2019-03-29] ชุดน้ำยาตรวจจำแนกชนิดพันธุกรรม HCV genotype
[2019-03-29] จ้างออกแบบปรับปรุงภายในห้องสมุด คณะแพทยศาสตร์เป็นศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์ (e-testing)
[2019-04-01] หัวกล้องรับภาพชนิดความคมชัดสูง จำนวน 1 ชุด
[2019-04-01] เวชภัณฑ์ยา ผู้จัดจำหน่ายรายเดียว จำนวน 2 รายการ
[2019-04-11] เครื่องตรวจการได้ยิน
[2019-04-11] เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า CPAP จำนวน 2 รายการ
[2019-04-11] โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
[2019-04-22] จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
[2019-04-22] จ้างปรับปรุงพื้นหอผู้ป่วยสามัญ (หอผู้ป่วยอุบัติเหตุชั้น 5 และหอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาทชั้น 6) อาคารรัตนชีวรักษ์ จำนวน 1 รายการ
[2019-04-22] ถุงคลุมกล้องผ่าตัด (Microscope camera drape)
[2019-04-25] จ้างออกแบบพื้นที่โถงชั้น 1 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
[2019-04-25] จ้างปรับปรุงพื้นหอผู้ป่วยสามัญ (หอผู้ป่วยอุบัติเหตุชั้น 5 และหอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาทชั้น 6) อาคารรัตนชีวรักษ์ จำนวน 1 รายการ
[2019-05-01] เวชภัณฑ์ยา ผู้จัดจำหน่ายรายเดียว จำนวน 4 รายการ
[2019-05-13] จ้างปรับปรุงตกแต่งภายในภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกัน ชั้น 11 อาคารศรีเวชวัฒน์
[2019-05-13] ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
[2019-05-16] เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ จำนวน 1 เครื่อง
[2019-05-16] Human immunoglobulin G 5 g/100 mL solution for injection, 100 mL vial
[2019-05-21] จ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยพิเศษ 6/13
[2019-05-21] เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 150 ชุด
[2019-05-27] Rituximab 500 mg/50 ml concentrate for solution for infusion, 50 ml vial
[2019-05-27] Enoxaparin sodium 40 mg/0.4 mL solution for injection, 0.4 mL prefilled syr
[2019-05-29] จ้างขนย้ายดิน จำนวน 15,000 ลูกบาศก์เมตร
[2019-05-29] วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 6 รายการ
[2019-05-29] กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตา (Microscope) จำนวน 1 เครื่อง
[2019-06-12] เครื่องเฝ้าระวังและติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพแบบสถานีกลางพร้อมลูกข่าย 1. post cath 14 (wall+แม่ข่าย 2 เครื่อง) 2.pre-op 4 (wall+แม่ข่าย 1 เครื่อง) 3.non invasive 2 (wall+standalone) จำนวน 3 เครื่อง
[2019-06-14] ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมี ฮอร์โมน และระดับยาในสิ่งส่งตรวจ
[2019-06-14] ปรับปรุงพื้นที่ห้องปฏิบัติการแสดง ชั้น 2 อาคารบริหารคณะ จำนวน 1 รายการ
[2019-06-17] Brentuximab vedotin 50 mg powder for concentrate for solution for infusion, 1 vial
[2019-06-17] Erlotinib 100 mg film-coated tablet, 1 tablet
[2019-06-18] เครื่องอัลตร้าซาวด์ จำนวน 1 เครื่อง
[2019-06-18] จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารหอพักบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (1).หอพักศรีตรัง 1,6,8 , (2).หอพักดาหลา 1 , (3).หอพักเวชคาม 1,2,3 , (4).หอพักงามทักษิณ 1,2,3 , (5).หอพักปิ่นสงขลา 1,2 , (6). หอพักดาราคาม 1,2
[2019-06-19] Bleomycin 15 mg (15 unit) powder for solution for injection, vial
[2019-06-24] เวชภัณฑ์ยาผู้จัดจำหน่ายรายเดียว จำนวน 10 รายการ
[2019-06-25] Guiding Catheter
[2019-06-26] เครืองทำสูญญากาศ จำนวน 1 เครื่อง
[2019-06-27] กิจกรรมระดมทุน ครั้งที่ 1
[2019-07-05] Enzalutamide 40 mg capsule, soft capsule
[2019-07-10] การปรับปรุงตกแต่งสถานที่ และงานระบบเพื่อรองรับการติดตั้งเครื่องถ่ายภาพอวัยวะด้วยสารกัมมันตรังสี (SPECT CT) จำนวน 1 รายการ
[2019-07-10] ครุภัณฑ์พื้นฐานสำหรับคลินิกเด็ก จำนวน 1 รายการ
[2019-07-18] Enoxaparin sodium 40 mg/0.4 mL solution for injection, 0.4 mL prefilled syr
[2019-07-19] ระบบออกซิเจนสำรองแบบท่อบรรจุ (Manifold) จำนวน 1 รายการ
[2019-07-19] จ้างเหมาล้างภาชนะอุปกรณ์พร้อมแรงงาน เป็นเวลา 12 เดือน
[2019-08-06] น้ำยาสำหรับตรวจหาปริมาณ copy number ของ BCR-ABL gene (ด้วยวิธี droplet Digital PCR)
[2019-08-06] จ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมและสนามแบดมินตัน จำนวน 1 รายการ
[2019-08-06] จ้างปรับปรุงระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า เฟส 1 อาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จำนวน 1 รายการ
[2019-08-06] อุปกรณ์ตรวจผู้ป่วย CT
[2019-08-15] ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ประกอบด้วย ๑). ชุดควบคุมระบบจ่ายกลางก๊าซออกซิเจน แบบบรรจุท่อ (Oxygen Manifold) จำนวน ๒ ชุด ราคา ๖๑๓,๗๕๕ บาท ๒). ท่อออกซิเจนพร้อมบรรจุก๊าซขนาดความจุ ๖ ลูกบาสก์เมตร จำนวน ๑๖๐ ท่อ ราคา ๖๐๐,๐๐๐ บาท ๓). ท่อออกซิเจน พร้อมบรร
[2019-08-15] บอกรับฐานข้อมูล Lexicomp Knowledge Solution
[2019-08-19] สารน้ำกลุ่ม 1 Sodium chloride 900 mg/100 ml solution for infusion,1 L bag
[2019-09-02] เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า จำนวน 11 เครื่อง
[2019-09-02] สติกเกอร์ต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ
[2019-09-03] ชุดศูนย์รวมอุปกรณ์และแก๊สทางการแพทย์สำหรับศัลยแพทย์ จำนวน 2 ชุด
[2019-09-09] Ramucirumab 500 mg/50 ml concentrate for solution for infusion, 50 ml vial
[2019-10-01] อะไหล่กล้องส่องตรวจทางเดินอาหาร ยี่ห้อ Olympus รุ่น GIF-XP190N
[2019-10-24] Enzalutamide 40 mg capsule, soft capsule
[2019-10-30] Eluvia จำนวน 3 รายการ
[2019-11-01] เครื่องวิเคราะห์คุณภาพ ขนาดและปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน 1 รายการ
[2019-11-05] จ้างทำราง PIPE TRENCH ระบบไฟฟ้าแรงสูง บริเวณอาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 1 รายการ
[2019-11-05] pembrolizumab 100 mg/4 mL solution for injection, 4 mL vial
[2019-11-12] เครื่องบันทึกคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้า (EKG monitor 12 Lead) จำนวน 2 เครื่อง
[2019-11-15] จ้างปรับปรุงตกแต่งภายในพื้นที่ชั้น 1 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์
[2019-11-15] ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ หออภิบาลทารกแรกเกิด (NICU) จำนวน ๒ รายการ ๑.) ตู้อบเด็กพร้อมปรับเปลี่ยนเป็นเครื่องให้ความอบอุ่นพร้อมชั่งน้ำหนัก (Incubator and Radiant Warmer with Weight Monitor) จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ๒.) ตู้อบเด็กแบบขนย้าย (Tran
[2019-11-28] น้ำยาไตเทียม จำนวน 2 ชนิด
[2019-11-28] olaparib 50 mg capsule, hard, 1 capsule
[2019-11-28] colistin 150 mg powder for solution for injection, 1 vial
[2019-12-06] วัสดุการแพทย์ รายการ Silicone Oil
[2019-12-11] Imatinib 100 mg film-coated tablet, 1 tablet
[2019-12-11] Imatinib 100 mg film-coated tablet,1tablet
[2019-12-13] Octocog alfa 250 iu powder and solvent for solution for injection, 1 vial
[2019-12-20] กล้องผ่าตัดในช่องท้องชนิดปรับทิศทางได้ (ห้องผ่าตัดสูติฯ) จำนวน 1 กล้อง
[2019-12-23] donepezil hydrochloride film-coated tablet จำนวน 2 รายการ
[2019-12-25] บำรุงรักษาอุปกรณ์ผ่าตัดชนิดใช้เครื่องนำร่อง Navigator System แบบรวมอะไหล่
[2020-01-02] เครื่องออกกำลังกาย
[2020-01-02] น้ำยาตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ของทารกก่อนคลอด
[2020-01-06] ชุดติดตั้ง Infusion Pump/Syringe pump แบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 6 ชุด
[2020-01-06] ปรัับปรุงตกแต่งภายในชั้น B อาคารโรงพยาบาล (ห้องฟิตเนสเดิม) เป็นร้านอิ่มอุ่น จำนวน 1 รายการ
[2020-01-07] สารน้ำกลุ่ม1 จำนวน 2 รายการ
[2020-01-08] ปรับปรุงห้องเอกกซเรย์ทันตกรรม จำนวน 1 รายการ
[2020-01-08] จ้างสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
[2020-01-10] Rabies vaccine (vero cell) 2.5 iu powder and solvent for solution for injection, 1 vial / Rabies vaccine (chicken embryo cell) 2.5 iu powder and solvent for solution for injection, 1 vial
[2020-01-21] จัดหาเวชภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม (VMI) จำนวน 112 รายการ
[2020-01-21] ผ้าฝ้าย จำนวน 7 รายการ
[2020-01-21] จ้างออกแบบปล่องลิฟต์ อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
[2020-01-22] เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 3 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง
[2020-01-30] Epoetin beta 30000 iu/0.6 mL solution for injection, 0.6 mL prefilled syr
[2020-01-30] Human serum albumin 20 g/100 mL solution for infusion, 50 mL bag
[2020-01-31] วัสดุการแพทย์แผนกศัลยกรรมหลอดเลือด
[2020-02-05] ตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
[2020-02-05] รถยาในห้องผ่าตัด จำนวน 6 คัน
[2020-02-05] Dextran 70 100 mg/100 mL + Hypromellose 300 mg/100 mL eye drops, solution, 0.8 mL unit dose
[2020-02-14] จ้างติดตั้งป้ายชื่ออาคารศรีเวชวัฒน์
[2020-02-14] Chlorhexidine gluconate 4g/100 ml cutaneous solution, 100 ml bottle
[2020-02-14] Human immunoglobulin G 5 g/100 mL solution for injection, 100 mL vial
[2020-02-14] เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ความเร็ว 2Gbps/2Gbps
[2020-02-17] ปรับปรุงพื้นที่ศูนย์คัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อทางอากาศ ชั้น B จำนวน 1 รายการ
[2020-02-17] โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคระบบทางเดินอาหาร จำนวน 13 รายการ
[2020-02-17] เครื่องอุ่นผู้ป่วยด้วยผ้าห่มลมร้อน จำนวน 6 เครื่อง
[2020-02-24] เตียงตรวจภายใน จำนวน 2 เตียง
[2020-02-24] เครื่องเลเซอร์รักษานิ่วและต่อมลูกหมากชนิดโฮล์เมี่ยมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง
[2020-02-27] ปรับปรุงขยายกำลังการผลิตระบบน้ำบริสุทธิ์ เพื่อรองรับการบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 1 รายการ
[2020-02-27] Tamoxifen 20 mg tablet, 1 tablet / Tamoxifen 20 mg film-coated tablet, 1 tablet
[2020-03-03] Entacapone 200 mg film-coated tablet, 1 tablet
[2020-03-03] เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าพร้อมภาคควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจและภาคบันทึกข้อมูล
[2020-03-03] เครื่องอบแก๊สเอทธีลีนออกไซด์ จำนวน 1 เครื่อง
[2020-03-04] วัสดุการแพทย์แผนกศัลยกรรมหลอดเลือด จำนวน 2 รายการ
[2020-03-04] เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (PCR) จำนวน 1 ชุด
[2020-03-05] Bortezomib 3.5 mg powder for solution for injection , 1 vial
[2020-03-05] Enoxaparin sodium 60 mg/0.6 ml solution for injection, 0.6 ml prefilled syr
[2020-03-10] ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเอกซเรย์
[2020-03-17] ชุดอุปกรณ์สำหรับผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจและปอด จำนวน 1 ชุด
[2020-03-26] สายสำหรับวัดค่าแรงดันในหลอดอาหารชนิดมีความละเอียดสูง จำนวน ๒ รายการ
[2020-03-26] วัสดุและอุปกรณ์ทางกายอุปกรณ์
[2020-04-02] Ibrutinib 140 mg capsule,hard,1capsule
[2020-04-02] เหมาบริการซัก อบ รีด ผ้าที่ใช้ในโรงพยาบาล
[2020-04-03] เครื่องเฝ้าระวังและติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพแบบสถานีกลางพร้อมลูกข่าย จำนวน 2 ระบบ
[2020-04-03] อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และแพทย์ใช้ทุน จำนวนไม่น้อยกว่า 600 ยูนิต จำนวน 1 รายการ
[2020-04-07] ปรับปรุงหอผู้ป่วยแยกโรคติดเชื้อ 2 จำนวน 1 รายการ
[2020-04-07] เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวก จำนวน 9 เครื่อง
[2020-04-07] จ้างเหมาล้างภาชนะอุปกรณ์ พร้อมแรงงาน ระยะเวลา ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 - 30 กันยายน 2563)
[2020-04-07] จ้างติดตั้งระบบป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสำหรับห้องผ่าตัด ชั้น1 อาคารรัตนชีวรักษ์
[2020-04-07] High Pressure Balloon Catheter
[2020-04-07] ซ่อมครุภัณฑ์พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ COOLINO TOWER
[2020-04-09] ระบบการคัดกรองผู้ป่วยพร้อมวัสดุอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ระบบ
[2020-04-10] Carbachol 10 mg/100 mL solution for injection, 1.5 mL vial
[2020-04-20] เวชภัณฑ์ยา ผู้จัดจำหน่ายรายเดียว กลุ่ม 1 จำนวน 6 รายการ
[2020-04-22] Lamotrigine tablet จำนวน 3 รายการ และ Levetiracetam film-coated tablet จำนวน 2 รายการ
[2020-04-24] เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพแบบข้างเตียงและขณะเคลื่อนย้าย จำนวน 3 เครื่อง
[2020-04-27] เครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวโมเลกุลแบบมัลติเพล็กซ์ จำนวน 1 เครื่อง
[2020-04-28] จ้างเก็บ ขนย้าย และกำจัดขยะอันตรายทางการแพทย์
[2020-04-29] Carmustine 100 mg powder for solution for injection, 1 vial
[2020-05-05] Valsartan 80 mg film-coated tablet, 1 tablet/Candesartan cilexetil 8 mg tablet, 1 tablet
[2020-05-18] Ibrutinib 140 mg capsule, hard, 1 capsule
[2020-05-18] Influenza type A virus vaccine, A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09-like virus 15 mcg/0.5 mL + influenza type A virus vaccine, A/South Australia/34/2019 (H3N2)-like virus 15 mcg/0.5 mL + influenza type B virus vaccine, B/Phuket/3073/2013-like virus 15 mcg/0.5
[2020-05-19] บำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปปี่ รุ่น Easy Diagnost Eleva แบบรวมอะไหล่
[2020-05-19] ถุงมือยางสำหรับการตรวจโรค ชนิด Disposable
[2020-06-02] Zoledronic acid 4 mg/5 ml concentrate for solution for infusion, 5 ml vial
[2020-06-02] จ้างขนย้าย ติดตั้ง วางระบบเครื่องมือ อุปกรณ์ หน่วยกายอุปกรณ์
[2020-06-04] ปรับปรุงห้องปฏิบัติการในส่วนต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ
[2020-06-09] Data Center Firewall จำนวน 2 ระบบ
[2020-06-09] เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 เครื่อง และ เครื่องพิมพ์ 100 เครื่อง
[2020-06-09] จ้างเดินท่อน้ำประปาเติมลงถังพักน้ำคอนกรีตของอาคารโรงพยาบาลฯ จำนวน 1 รายการ
[2020-06-12] วัสดุการแพทย์ Cotton-Leung Stent Only จำนวน 27 รายการ
[2020-06-16] ตรวจหาปริมาณ Specific IgE
[2020-06-17] hepatitis B virus vaccine 20 mcg/1 mL suspension for injection, 1 mL prefilled syr
[2020-06-17] Etomidate 20 mg/10 mL emulsion for injection, 10 mL ampoule
[2020-06-18] Human fibrinogen + Thrombin solution for sealant, 2 mL syringe
[2020-06-23] จ้างปรับปรุงห้องพักแพทย์ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ชั้น 2 อาคารศรีเวชวัฒน์ จำนวน 1 รายการ
[2020-06-23] จ้างซ่อมแซมพื้นหอผู้ป่วยสามัญ ชั้น 7 อาคารรัตนชีวรักษ์ จำนวน 1 รายการ
[2020-07-03] ปรับปรุงหลังคา Canopy หน้าอาคารรัตนชีวรักษ์ จำนวน 1 รายการ
[2020-07-03] ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ห้องพักนักศึกษา ชั้น 9 อาคาร 13 ชั้น จำนวน 1 รายการ
[2020-07-03] จัดเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 250 เครื่อง
[2020-07-17] ปรับปรุงห้องซักล้างอาคารที่พักบุคลากร จำนวน 1 รายการ
[2020-07-17] เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง
[2020-07-17] เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 เครื่อง
[2020-07-21] Nasal High Flow No.๓ No.๒ (ใช้กับผู้ใหญ่ เด็ก)
[2020-08-03] เครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์ (Medical Vacuum Pump) จำนวน 1 เครื่อง
[2020-08-04] Deferasirox 250 mg dispersible tablet, 1 tablet
[2020-08-04] FASTVIEW IMAGING CATHETER (OCT Dragonfly)
[2020-08-04] จ้างทำความสะอาดหอพักนักศึกษาแพทย์บินหลา 4
[2020-08-07] กล่องใส่เครื่องมือ
[2020-08-10] จ้างซักผ้าผู้ป่วยสกปรกมาก สกปรกน้อย จำนวน 1,440,000 กิโลกรัม
[2020-08-11] จ้างเหมาแรงงานให้บริการรถกอล์ฟไฟฟ้า
[2020-08-11] Losartan potassium 50 mg film-coated tablet, 1 tablet
[2020-08-11] Apalutamide 60 mg film-coated tablet, 1 tablet
[2020-08-19] enoxaparin sodium solution for injection prefilled syr จำนวน 2 รายการ
[2020-08-19] gefitinib 250 mg film-coated tablet, 1 tablet
[2020-08-21] บำรุงรักษาระบบสนับสนุนศูนย์ DATA Center
[2020-08-21] ปรับปรุงหอผู้ป่วยนรีเวช จำนวน 1 รายการ
[2020-08-25] เวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ
[2020-08-25] ครุภัณฑ์สำนักงาน และอุปกรณ์โสตฯ จำนวน 1 ระบบ
[2020-08-26] ตู้แช่แข็ง อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส จำนวน 2 ตู้
[2020-09-01] จ้างติดตั้งเมนไฟฟ้าสำหรับเครื่องผลิตอากาศ ชั้น B อาคารศรีเวชวัฒน์ จำนวน 1 รายการ
[2020-09-01] ของที่ระลึกวันเกษียณอายุราชการ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2563
[2020-09-02] หุ่นฝึกตรวจภายใน จำนวน 4 ชุด
[2020-09-09] จ้างปรับปรุงห้อง X-ray เพื่อรองรับการทำงานของเครื่อง DentiiScan และ เครื่องเอกซเรย์ฟันทั้งปากและกะโหลกศรีษะแบบดิจิตอล (OPG)
[2020-09-09] Sacubitril + valsartan film-coated tablet จำนวน 3 รายการ
[2020-09-09] วัสดุการแพทย์ รายการ ชุดให้น้ำเกลือใช้กับเครื่อง Infusion pump Fresenius Kabi
[2020-09-10] Galantamine prolonged-release capsule, hard จำนวน 2 รายการ
[2020-09-11] busulfan 60 mg/10 mL concentrate for solution for infusion, 10 mL vial
[2020-09-18] Ibrutinib 140 mg capsule, hard, 1 capsule
[2020-09-18] เวชภัณฑ์ยาผู้จัดจำหน่ายรายเดียว จำนวน 6 รายการ
[2020-09-23] Human papillomavirus vaccine, 0.5 ml prefilled syr
[2020-09-23] ปรับปรุงและต่อเติมอาคาร Boiler จำนวน 1 รายการ
[2020-09-23] ปรับปรุงห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ หอผู้ป่วยสามัญนรีเวช ชั้น 8 อาคารสูติกรรม จำนวน 1 รายการ
[2020-09-28] เตียง สำหรับตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจปรับระดับความสูงได้ จำนวน 3 เตียง
[2020-10-05] เตียงผ่าตัด จำนวน 2 เตียง
[2020-10-05] ซักผ้าห่อและผ้าประกอบในชุดเครื่องมือแพทย์ จำนวน 584,000 กิโลกรัม
[2020-10-07] Pembrolizumab 100 mg/4 mL solution for injection, 4 mL vial
[2020-10-07] Lenalidomide 10 mg capsule, hard, 1 capsule
[2020-10-09] เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าพร้อมกระตุ้นการเต้นของหัวใจ จำนวน 7 เครื่อง
[2020-10-12] ผ้าห่มผู้ป่วย สีขาว ขนาด 48 นิ้ว x 80 นิ้ว จำนวน 5,000 ผืน
[2020-10-12] Nicardipine hydrochloride injection 2 รายการ
[2020-10-12] จ้างปรับปรุงห้องพักแพทย์ ห้องพักเจ้าหน้าที่ และสำนักงาน ชั้น๒ อาคารศรีเวชวัฒน์
[2020-10-20] เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหิ้วถือ (Portable Ultrasound) จำนวน 1 เครื่อง
[2020-10-20] Treatment Pack for SMILE พร้อม License
[2020-10-20] จ้างออกแบบปรับปรุงคลินิกผู้ป่วยนอกศัลยกรรม
[2020-10-22] Ondansetron 8 mg film-coated tablet, 1 tablet
[2020-10-29] Coronary pressure wire
[2020-10-29] จัดหาเวฃภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม (VMI) จำนวน 108 รายการ
[2020-11-04] เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงชนิดเคลือนย้ายได้ จำนวน 1 เครื่อง
[2020-11-04] โทรทัศน์ (LED TV) จำนวน 34 เครื่อง
[2020-11-05] Gefitinib 250 mg film-coated tablet, 1 tablet
[2020-11-05] ชุดตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus DNA สำหรับคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพร้อมอุปกรณ์
[2020-11-10] Explore set จำนวน 2 ชุด
[2020-11-10] Lenalidomide 10 mg capsule
[2020-11-11] Analgesic cream, 30 g tube
[2020-11-16] ระบบโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ
[2020-11-17] ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาระดับยา สำหรับห้องปฏิบัติการนิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา
[2020-11-17] วัสดุการแพทย์ รายการ 2% Chlorhexidine gluconate in 70% Ethyl alcohol
[2020-11-25] Benserazide 25 mg + levodopa 100 mg prolonged-release capsule, hard, 1 capsule
[2020-12-01] หลอด X-ray สำหรับเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
[2020-12-01] Diacerein 50 mg capsule, hard, 1 capsule
[2020-12-02] Gefitinib 250 mg film-coated tablet, 1 tablet
[2020-12-03] เวชภัณฑ์ยาผู้จัดจำหน่ายรายเดียว จำนวน 2 รายการ
[2020-12-03] จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และแพทย์ใช้ทุน จำนวนไม่น้อยกว่า 600 ยูนิต (2 หลัง) จำนวน 1 รายการ
[2020-12-04] Transcutaneous Co2 monitoring จำนวน 1 ชุด
[2020-12-07] Cefazolin 1 g powder for solution for injection, 1 vial
[2020-12-08] ชุดผ่าตัดต้อกระจกและต้อหิน จำนวน 6 ชุด
[2020-12-08] Apalutamide 60 mg film-coated tablet, 1 tablet
[2020-12-14] วัสดุการแพทย์แผนกศัลยกรรมหลอดเลือด จำนวน 2 รายการ
[2020-12-14] ของที่ระลึกสำหรับบุคลากร รายการ เสื้อแจ็คเก็ต
[2020-12-16] น้ำยาสำหรับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ สำหรับห้องปฏิบัติการการมีบุตรยาก
[2021-01-12] สติกเกอร์ต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ
[2021-01-12] เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหู
[2021-01-12] เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจ และเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจและสาย จำนวน 8 รายการ
[2021-01-13] เตียงผู้ป่วยวิกฤติ ชนิดปรับระดับไฮโรลิค
[2021-01-13] เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน ๕๐ เครื่อง
[2021-01-22] Trastuzumab 440 mg powder for concentrate for solution for infusion, 1 vial
[2021-02-04] Hyaluronate sodium 180 mg/100 mL eye drops, solution, 0.3 mL unit dose
[2021-02-04] Ustekinumab 90 mg/1 mL solution for infusion, 1 mL prefilled syringe
[2021-02-04] รถจ่ายยาพยาบาล จำนวน 12 คัน และรถเข็นวาง Notebook สำหรับแพทย์ จำนวน 12 คัน
[2021-02-25] เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด (Radiant Warmer) 1 เครื่อง
[2021-03-15] ระบบภาพและเสียงการประชุมทางไกลห้องประชุม A501 ชั้น 5 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์ 1 ระบบ
[2021-03-19] ตู้แช่แข็ง -80 องศา 1 ตู้
[2021-03-19] เครื่องคัดแยกเซลล์แบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง
[2021-03-25] Aflibercept 40 mg/1 ml solution for injection, 278 mcl vial / Ranibizumab 10 mg/1 mL solution for injection, 230 mcL vial
[2021-03-25] ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ศูนย์พัฒนาการเด็ก
[2021-03-25] Ranibizumab 10 mg/1 mL solution for injection, 230 mcL vial
[2021-04-19] Leuprorelin acetate 11.25 mg powder and solvent for prolonged-release suspension for injection, 1 prefilled syr
[2021-04-21] เครื่องเอกซเรย์ชนิดเคลื่อนที่ (Digital Portable x-ray) 2 เครื่อง
[2021-04-21] Human normal immunoglobulin 5 g/50 mL solution for infusion, 50 mL vial
[2021-04-21] influenza type A virus vaccine, A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2)-like virus 15 mcg/0.5 mL + influenza type A virus vaccine, A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09-like virus 15 mcg/0.5 mL + influenza type B virus vaccine, B/Phuket/3073/2013-like virus 15 mcg/0.5 mL + influenza type B virus vaccine, B/Washington/02/2019-like virus 15 mcg/0.5 mL suspension for injection, 0.5 mL prefilled syr
[2021-04-23] ติดตั้งระบบทำความเย็นห้องเย็นสำหรับเก็บยา ฝ่ายเภสัชกรรม 1 ระบบ
[2021-04-23] Human normal immunoglobulin 5 g/50 mL solution for infusion, 50 mL vial
[2021-05-07] ระบบห้องดูแลและระบบอากาศเพื่อรองรับผู้ป่วยวิกฤติ 4 ห้อง
[2021-05-18] เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ๔๐๐ เครื่อง
[2021-05-18] เครื่องปั่นตกตระกอนสาร ความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิ
[2021-05-24] วัสดุการแพทย์ รายการ เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้าแบบอัตโนมัติ รุ่น TOP และหน้ากากชนิดครอบจมูก จำนวน 4 รายการ
[2021-05-24] จ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศหน่วยจ่ายผ้ากลาง
[2021-05-24] Solution for Peritoneal Dialysis จํานวน 6 รายการ
[2021-05-25] Infliximab 100 mg powder for concentrate for solution for infusion, 1 vial
[2021-05-25] Etanercept solution for injection, prefilled syringe 2 ความแรง
[2021-05-27] Bisoprolol fumarate film-coated tablet, 1 tablet จำนวน 2 รายการ
[2021-06-04] ชุดให้น้ำเกลือ สำหรับผู้ใหญ่ แบบข้อต่อ Latex (1 รายการ
[2021-06-08] จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ความสูง 14 ชั้น (อาคารสำนักงาน ร้านค้า ห้องพัก 88 ห้องและที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 500 คัน)
[2021-06-08] Apalutamide 60 mg film-coated tablet, 1 tablet
[2021-06-17] เครื่องตรวจการทรงตัวด้วยกล้อง 1 เครื่อง
[2021-06-17] Etoricoxib tablet 2 ความแรง
[2021-06-28] โคมไฟผ่าตัด 1 รายการ
[2021-06-28] เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐๐ เครื่อง
[2021-06-28] เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ๔๐๐ เครื่อง
[2021-06-30] Entecavir 500 mcg film-coated tablet, 1 tablet
[2021-07-07] ระบบภาพและเสียงการประชุมทางไกลห้องประชุม A502 ชั้น 5 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์ 1 ระบบ
[2021-07-07] Bimatoprost 30 mg/100 mL + timolol 500 mg/100 mL eye drops, solution, 0.4 mL unit dose
[2021-07-12] Osimertinib 80 mg film-coated tablet, 1 tablet
[2021-07-12] เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ๑๐๐ เครื่อง
[2021-07-14] เภสัชภัณฑ์ยา จํานวน 2 รายการ
[2021-07-16] ข้าวสารหอมมะลิพิเศษขนาดไม่ต่ำกว่ากระสอบละ๔๘กิโลกรัม
[2021-07-23] เภสัชภัณฑ์ 4 รายการ
[2021-07-29] เครื่องช่วยหายใจแบบจ่ายพลังงานอากาศบริสุทธิ์ (PAPR) 15 เครื่อง
[2021-07-29] จี้ทองรูปพรรณ น้ำหนัก 1 สลึง จำนวน 104 เส้น (งานเกษียณอายุราชการคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2564)
[2021-08-02] Amino acids 10 g/100 ml solution for infusion, 100 ml bottle

ประกาศราคากลาง
[2018-05-30] ประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอด้านหน้า (Anterior cervical plate) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-06-04] ประกวดราคาซื้อLopinavir 100 mg + Ritonavir 25 mg film-coated tablet, 1 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-07-04] ประกวดราคาจ้างจ้างซักผ้าห่อและผ้าที่ประกอบในชุดเครื่องมือแพทย์ จำนวน 292,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-07-13] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งภายในคลินิกทันตกรรม ชั้น 2 อาคารศรีเวชวัฒน์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-08-16] ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด หอพักนักศึกษาแพทย์บินหลา 4 ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-08-20] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแพทย์ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-08-27] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 8,9,10,11 อาคารรัตนชีวรักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-09-20] จอทีวีสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว 23 จอ
[2018-09-25] ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ กระดาษชำระ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-09-27] ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-10-01] ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายบ้านพักแพทย์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-10-03] ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า ขนาด 3,000 VA. (2,700 Watts.) จำนวน 12 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-10-08] ประกวดราคาซื้อระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายแบบเอนกประสงค์ (เครื่อง SERVER) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-10-12] ประกวดราคาซื้อชุดสำนักงานห้องฝึกทักษะ จำนวน 23 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-10-19] ประกวดราคาซื้อวัสดุทางกายภาพบำบัด จำนวน 6 ประเภท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-10-22] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เข็มฉีดยาพลาสติก (Disposable Needle) จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-10-26] ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ ถุงพลาสติกมีหูหิ้วใส จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-10-29] ประกวดราคาซื้อวัสดุในการผลิตกายอุปกรณ์ จำนวน 7 ประเภท 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-11-16] ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์การนอนหลับ (PSG Type III) จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-11-21] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฝ้าเพดานศูนย์อาหาร ชั้น B อาคารเฉลิมพระบารมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-11-22] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 8,9,10,11 อาคารรัตนชีวรักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-12-03] ประกวดราคาซื้อEtoricoxib 90 mg film-coated tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-01-02] ประกวดราคาซื้อชุดสำนักงานห้องประชุม Med 527 และ Med 529 (เก้าอี้เลคเชอร์) จำนวน 260 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-01-08] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดให้น้ำเกลือ สำหรับผู้ใหญ่ แบบข้อต่อ Latex ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-01-11] ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาพื้นฐานและ Detection Kit สำหรับการย้อมทาง Immunohistochemistry ด้วยเครื่องอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-01-16] ประกวดราคาซื้อTriple Blood Bag with CPDA1 450 cc. (ชนิดมี Diversion Pouch) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-01-18] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Pressure Transducer with Flush Device ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-01-23] ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 300 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-01-31] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งราง PIPE TRENCH ของไฟฟ้าแรงสูง 33 KV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-02-06] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ หน้ากากอนามัย ใช้ครั้งเดียว จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-02-07] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Bacteria Filter ผู้ใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-02-18] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ พลาสเตอร์ ชนิดกระดาษและพลาสติกใส จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-02-27] ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวัดปริมาณฮีโมโกลบินเอวันซี (CAPI 3 Hb A1c) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-03-12] ประกวดราคาซื้อชุดระบบรับและถ่ายทอดสัญญาณภาพพร้อมเครื่องกำเนิดแสง 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-03-18] ประกวดราคาซื้อFurosemide 40 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-03-25] ประกวดราคาซื้อชุดสำนักงานห้องฝึกทักษะ จำนวน 23 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-04-09] ประกวดราคาซื้อFurosemide 40 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-04-17] ประกวดราคาซื้อเสื้อ งานวิ่งวันมหิดล ประจำปี 2562 จำนวน 10,750 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-04-18] ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ (Complete blood count CBC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-06-06] ประกวดราคาซื้อAbiraterone acetate 250 mg film-coated tablet, 1 tablet / Abiraterone acetate 500 mg film-coated tablet, 1 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-06-12] ประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 150 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-06-18] ประกวดราคาซื้อหลอดเก็บเลือด สิ่งส่งตรวจผู้ป่วย จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-06-20] ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-07-01] ประกวดราคาซื้อCytarabine 1 g/10 mL solution for injection/infusion, 10 mL vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-07-05] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องการแสดง ชั้น 2 อาคารบริหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-07-08] ประกวดราคาซื้อMitoxantrone 20 mg/10 ml concentrate for solution for infusion, 10 ml vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-07-15] ประกวดราคาซื้อFluorouracil 1 g/20 ml solution for injection/infusion, 20 ml vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-07-18] ประกวดราคาซื้อFolinic acid 300 mg/30 ml solution for injection, 30 ml vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-08-05] ประกวดราคาซื้อเครื่องอัดอากาศ (Air Compressor) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-08-07] ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารพันธุกรรมเชื้อไวรัส (โดยวิธี Real Time PCR) จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-08-23] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งภายในภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน ชั้น 11 อาคารศรีเวชวัฒน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-09-02] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมและสนามแบดมินตัน จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-09-11] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสำนักงานสิทธิประโยชน์ผู้ป่วย ชั้น 2 และองค์กรแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-09-13] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Bowie Dick Test Pack ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-09-24] ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-10-03] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า เฟส 1 อาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-10-11] ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ กระดาษชำระ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-10-15] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งภายในหน่วยกายอุปกรณ์ อาคารศรีเวชวัฒน์ ชั้น B ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-10-22] ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-10-31] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Threeway Connector พลาสติก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-12-02] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ถุงมือยางสำหรับการตรวจโรค ชนิด Disposable ขนาด S, M, L จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-12-06] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ หน้ากากอนามัย ใช้ครั้งเดียว จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-12-11] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดให้น้ำเกลือ สำหรับผู้ใหญ่แบบข้อต่อ Latex ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-12-12] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Pressure Tubing จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-12-25] ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็ง (-150 องศาเซลเซียส) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-01-06] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดวัดปริมาตรปัสสาวะ แบบระบบปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-01-08] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Transparent Dressing จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-01-20] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Multi Lumen Catheter 7 Fr. Length 20 cm. จำนวน ๙๒๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-01-22] ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ Plasma Protien ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-01-28] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ECG Electrode ผู้ใหญ่และเด็ก จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-01-30] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและตกแต่งภายในพื้นที่ชั้น 1 อาคารบริหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-02-17] ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับแยกเก็บเฉพาะเกล็ดโลหิตที่มีปริมาณเม็ดโลหิตขาวน้อย ( Plateletpheresis) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-03-18] ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (PCR) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-03-30] ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตอากาศทางการแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-04-14] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Multi Lumen Catheter ๗ Fr. Length ๒๐ cm. จำนวน ๙๒๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-04-16] ประกวดราคาจ้างทำและติดตั้งป้ายชื่ออาคารศรีเวชวัฒน์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-04-29] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ แป้นปิดรอบลำไส้และถุงเก็บสิ่งขับถ่ายจากลำไส้ปลายเปิด จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-05-15] ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยด้านการจราจร บริเวณพื้นที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-06-18] ประกวดราคาซื้อAlfacalcidol soft capsule จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-06-30] ประกวดราคาซื้อเวย์โปรตีน Isolate จำนวน 2,040,000 กรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-07-09] ประกวดราคาซื้อรถตู้ 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-08-04] ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 จำนวน 2 รายการ โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
[2020-08-10] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายอากาศฯห้องทันตกรรม ชั้น 2 อาคารศรีเวชวัฒน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-08-11] ประกวดราคาจ้างเหมาเก็บ ขนย้ายและกำจัดขยะอันตรายทางการแพทย์ (ขยะเคมีบำบัด) ในพื้นที่บริเวณคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 25,550 กิโลกรัม ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-08-17] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคา Canopy หน้าอาคารรัตนชีวรักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-08-19] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นหอผู้ป่วยสามัญ ชั้น 7 อาคารรัตนชีวรักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-08-21] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ กระบอกฉีดยา Disposable ชนิดไม่ติดเข็ม ขนาด 10 cc. , 20 cc. และ 50 cc. จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-09-11] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Drape ปูแผลก่อนผ่าตัดชนิดมีตัวยาฆ่าเชื้อ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-09-21] ประกวดราคาซื้อSacubitril + valsartan film-coated tablet จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-09-22] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Suction Catheter Sterile แบบระบบปิด จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-09-24] ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ ถุงพลาสติก จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-09-29] ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายสารสนเทศทางการแพทย์และอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-10-12] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง X-ray รองรับการทำงานของเครื่อง DentiiScan และเครื่องเอกซเรย์ฟันทั้งปากและกะโหลกศีรษะแบบดิจิตอล (OPG) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-10-19] ประกวดราคาจ้างล้างภาชนะอุปกรณ์พร้อมแรงงาน ระยะเวลา 10 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-10-20] ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-10-27] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ หอผู้ป่วยสามัญนรีเวช ชั้น 8 อาคารสูติกรรม จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-10-28] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องพักแพทย์ ห้องพักเจ้าหน้าที่ และสำนักงาน ชั้น๒ อาคารศรีเวชวัฒน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-11-02] ประกวดราคาซื้อพลาสติกจัดท่าผู้ป่วยรังสีรักษาแบบ U-Frame ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-11-04] ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ ถุงพลาสติกสีดำ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-11-06] ประกวดราคาซื้อเครื่องขุดเบ้าขาเทียม (Socket Router) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-11-09] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Blood Tubing Line จำนวน 7,200 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-11-17] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เข็มฉีดยา Disposable ชนิด I.V. Catheter จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-11-24] ประกวดราคาซื้อNicardipine hydrochloride injection 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-11-27] ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ชั้น 8 อาคารศรีเวชวัฒน์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-11-30] ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ประกอบเครื่องหรือใบมีดที่ใช้สำหรับตัดและเชื่อมสายถุงเลือดแบบปราศจากเชื้อ (Sterile Connection Device) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-12-03] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Threeway Connector พลาสติก จำนวน 100,000 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-12-07] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารที่พักอาจารย์แพทย์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-12-09] ประกวดราคาซื้อพัฒนาระบบสื่อสารคิวตรวจผู้ป่วยนอก (โทรทัศน์ดิจิตอล) เครื่อง LED Smart TV จำนวน 34 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-12-14] ประกวดราคาจ้างเหมาล้างภาชนะอุปกรณ์พร้อมแรงงาน ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-12-17] ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้น 8 อาคารศรีเวชวัฒน์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-01-04] ประกวดราคาซื้อเก้าอี้บรรยายห้องบรรยาย (ขนาด 260 ที่นั่ง) จำนวน 260 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-01-07] ประกวดราคาซื้อFosfomycin 2 g powder for solution for injection, 1 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-01-08] ประกวดราคาซื้อGlucosamine sulfate 1.5 g/3.95 g powder for oral solution, 3.95 g sachet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-01-19] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดวัดปริมาตรปัสสาวะ แบบระบบปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-01-21] ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 57 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-01-25] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ไม้พันสำลีปลอดเชื้อ ขนาด 6 นิ้ว ชนิดซอง (5 อัน/ซอง) จำนวน 300,000 ซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-01-27] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สำลีชนิดก้อนปลอดเชื้อ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-02-04] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างCo-Working Space ชั้น ๑ อาคารชีวเวชศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-02-10] ประกวดราคาซื้อสติกเกอร์ต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-02-18] ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาระดับยา สำหรับห้องปฏิบัติการนิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-03-05] ประกวดราคาซื้อTriple Blood Bag with CPDA1 350 cc. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-03-31] ประกวดราคาซื้อหลอดเก็บเลือด จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-04-23] ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารพันธุกรรมเชื้อไวรัส (โดยวิธี Real Time PCR) จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-05-31] ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวัดปริมาณฮีโมโกลบินเอวันซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-06-04] ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาสำหรับตรวจ Repid Influenza Antigen by FIA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-06-11] ประกวดราคาซื้อวัสดุกายอุปกรณ์เทียม จำนวน 3 ประเภท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-06-30] ประกวดราคาซื้อDesloratadine 5 mg film-coated tablet, 1 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-07-19] ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-07-30] ประกวดราคาซื้อTriple Blood Bag 450 CC. ชนิดมี Diversion Pouch จำนวน 12,000 ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-08-02] ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นตกตะกอนสาร ความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
[2018-05-28] ประกวดราคาซื้อLopinavir 100 mg + Ritonavir 25 mg film-coated tablet, 1 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-06-20] ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำ RO พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งที่อาคารศรีเวชวัฒน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-06-28] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแพทย์ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-07-25] ประกวดราคาซื้อโลหะดามโพรงกระดูกข้อสะโพก จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-07-26] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแพทย์ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-08-01] ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจ ชนิดควบคุมด้วยความดันและปริมาตรพร้อมชนิดความถี่สูง 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-08-15] ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ล้อ แบบอัดท้าย 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-08-31] ประกวดราคาซื้อระบบ VDO Conference จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-09-07] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งภายในพื้นที่การเรียนการสอน (ห้อง PBL) ชั้น 5 อาคารแพทยศาสตรศึกษาราชนครินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-09-10] ประกวดราคาซื้อเครื่องแช่แข็ง (Blast Freezer) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-09-21] ประกวดราคาซื้อข้าวสารหอมสำหรับผู้ป่วยพิเศษ ขนาดไม่ต่ำกว่า 48 กิโลกรัม จำนวน 600 กระสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-09-25] ประกวดราคาซื้อระบบ Backup (เครื่อง SERVER) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-10-12] ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-10-18] ประกวดราคาซื้อข้อสะโพกเทียมชนิดที่ยึดบริเวณส่วนต้นของกระดูกฟีเมอร์ และไม่ใช่สารยึดกระดูก (Proximal fit cementless stem total hip replacement) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-11-08] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฝ้าเพดานศูนย์อาหาร ชั้น B อาคารเฉลิมพระบารมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-11-16] ประกวดราคาซื้อจอประชาสัมพันธ์ดิจิตอล (Digital Signage) 13 จอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-11-19] ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-12-24] ประกวดราคาซื้อตู้ -๘๐ องศาแบบยืน (Freezer -๘๐) จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-12-25] ประกวดราคาซื้อLidocaine 2.5 g/100 g + Prilocaine 2.5 g/100 g cream, 30 g tube ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-12-27] ประกวดราคาซื้อชุดกรองเม็ดเลือดขาวออกจากเม็ดเลือดแดงแบบ Blood Bank Site ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-01-17] ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-01-18] ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจ ชนิดไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-01-21] ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ
[2019-01-30] ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-02-12] ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวัดปริมาณฮีโมโกลบินเอวันซี (CAPI 3 Hb A1c) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-02-18] ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ
[2019-02-27] ประกวดราคาซื้อระบบบันทึกภาพ และเสียง ศูนย์ฝึกทักษะทางคลินิก จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-03-13] ประกวดราคาซื้อชุดสำนักงานห้องประชุม Med 527 และ Med 529 (เก้าอี้เลคเชอร์) จำนวน 260 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-04-02] ประกวดราคาซื้อPrednisolone 5 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-04-03] ประกวดราคาซื้อเหรียญที่ระลึกพร้อมสายคล้อง งานวิ่งวันมหิดล ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-05-29] ประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 150 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-06-12] ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-06-19] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ หอผู้ป่วย MICU,SRCU,PICU,NICU ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-06-25] ประกวดราคาซื้อAbiraterone acetate 250 mg film-coated tablet, 1 tablet / Abiraterone acetate 500 mg film-coated tablet, 1 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-07-08] ประกวดราคาซื้อFolinic acid 300 mg/30 ml solution for injection, 30 ml vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-07-10] ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 250 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-08-15] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งภายในภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน ชั้น 11 อาคารศรีเวชวัฒน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-08-16] ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-08-23] ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อแช่แข็ง (Cryostat) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-09-03] ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรมปริมาตรน้อย จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-09-09] ประกวดราคาซื้อชุดกระตุ้นสมองด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-09-16] ประกวดราคาซื้อตู้เตรียมยาเคมีบำบัด (Isolator) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-09-24] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายต่อสำหรับฉีดสารทึบรังสีเข้าหลอดเลือด (contrast media injection connector) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-09-30] ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือส่องผ่าตัดภายในโพรงมดลูกแบบดูดชิ้นเนื้อได้ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-10-01] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งภายในหน่วยกายอุปกรณ์ อาคารศรีเวชวัฒน์ ชั้น B-๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-10-11] ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-10-31] ประกวดราคาซื้อEpoetin alfa 40000 iu/1 mL solution for injection, 1 mL prefilled syr / Epoetin beta 30000 iu/0.6 mL solution for injection, 0.6 mL prefilled syr ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-11-21] ประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บโลหิต (Blood Bank Refrigerator) (4 องศาเซลเซียส) จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-11-28] ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-12-13] ประกวดราคาซื้อห้องเย็นเก็บรักษาส่วนประกอบเลือดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-01-20] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและตกแต่งภายในพื้นที่ชั้น 1 อาคารบริหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-03-09] ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์หาความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-05-26] ประกวดราคาซื้อรถตู้ 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-06-12] ประกวดราคาซื้อAlfacalcidol soft capsule จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-06-23] ประกวดราคาจ้างเหมาเก็บ ขนย้ายและกำจัดขยะอันตรายทางการแพทย์ (ขยะเคมีบำบัด) ในพื้นที่บริเวณคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 25,550 กิโลกรัม ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-06-29] ประกวดราคาจ้างจ้างซักผ้าห่อและผ้าประกอบในชุดเครื่องมือแพทย์ จำนวน 292,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-06-30] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Extension Tube ชนิด Microtube จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-07-20] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดพ่นยา with mouth piece จำนวน 1,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-08-05] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคา Canopy หน้าอาคารรัตนชีวรักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-08-06] ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์ (Medical Vacuum Pump) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-08-10] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ กระบอกฉีดยา Disposable ชนิดไม่ติดเข็ม ขนาด 10 cc. , 20 cc. และ 50 cc. จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-08-17] ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-08-27] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และแพทย์ใช้ทุน จำนวนไม่น้อยกว่า 600 ยูนิต (2 หลัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-09-01] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Pressure Transducer with Flush Device ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-09-08] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Suction Catheter Sterile แบบระบบปิด จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-09-15] ประกวดราคาซื้อSacubitril + valsartan film-coated tablet จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-09-16] ประกวดราคาซื้อระบบผลิตอากาศอัดแรงดันสูงสำหรับห้องผ่าตัด (Intrument Air Compressor) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-09-17] ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-09-22] ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์โปราไลซ์ จำนวน 1 กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-09-28] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Pressure Tubing จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-10-07] ประกวดราคาจ้างล้างภาชนะอุปกรณ์พร้อมแรงงาน ระยะเวลา 10 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-10-08] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ แถบตรวจหาน้ำตาลในเลือด ขนาด 50 แถบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-10-16] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ หอผู้ป่วยสามัญนรีเวช ชั้น 8 อาคารสูติกรรม จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-10-19] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องพักแพทย์ ห้องพักเจ้าหน้าที่ และสำนักงาน ชั้น๒ อาคารศรีเวชวัฒน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-10-27] ประกวดราคาซื้อเครื่องขุดเบ้าขาเทียม (Socket Router) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-10-29] ประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า/อะไหล่ รายการ ถ่านไฟฉายอัลคาไลน์และถ่านแบตเตอรี่อัลคาไลน์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-11-03] ประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบหมุนไม่ได้ (Fixed Bearing Knee Prosthesis) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-11-04] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ น้ำยา Enzymatic จำนวน 240 แกลลอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-11-06] ประกวดราคาซื้อNorepinephrine 4 mg/4 mL conc. for solution for infusion, 4 mL vial / Norepinephrine 4 mg/4 mL conc. for solution for infusion, 4 mL ampoule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-11-13] ประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก ชนิด Radial จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-11-16] ประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียนกลุ่มย่อย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-11-23] ประกวดราคาซื้อValproate sodium 1 g/5 ml syrup, 60 ml bottle / Valproate sodium 1 g/5 ml oral solution, 60 ml bottle ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-11-24] ประกวดราคาซื้อAnalgesic cream, 60 g tube ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-11-26] ประกวดราคาซื้อแผ่นทดสอบสำหรับตรวจเลือดผู้ป่วยและผู้บริจาคโลหิต จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-11-27] ประกวดราคาซื้อเก้าอี้บรรยายห้องบรรยาย (ขนาด 260 ที่นั่ง) จำนวน 260 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-12-04] ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้าที่ใช้ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จำนวน 1,825,000 กิโลกรัม ระยะเวลา 2 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-12-08] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องแยกผู้ป่วยไอโอดีน I-131 และห้องพักเจ้าหน้าที่ ชั้น B ตึกโรงพยาบาล จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-12-09] ประกวดราคาซื้อสารน้ำ กลุ่มที่ 2 (small volume) น้ำเกลือและน้ำกลั่นชนิดให้ทางเส้นเลือด ขนาด 3 มล., 5 มล., และ 10 มล. 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-12-15] ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-12-16] ประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก ชนิด Radial จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-12-22] ประกวดราคาซื้อFosfomycin 2 g powder for solution for injection, 1 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-12-25] ประกวดราคาซื้อInfliximab 100 mg powder for concentrate for solution for infusion, 1 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-01-05] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ถุงมือยางสำหรับการตรวจโรค Disposable ชนิดไม่มีแป้ง ขนาด S ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-01-11] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สำลีชนิดก้อนปลอดเชื้อ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-01-13] ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 57 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-01-21] ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์การเรียนการสอนทางไกล จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-01-26] ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาย้อม HER2 Dual ISH ด้วยหลักการ Dual in situ hybridization อัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-01-29] ประกวดราคาซื้อสติกเกอร์ต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-05-05] ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-05-18] ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวัดปริมาณฮีโมโกลบินเอวันซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-05-28] ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-06-04] ประกวดราคาซื้อห้องเย็นเก็บศพ 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-06-23] ประกวดราคาซื้อAmoxicillin 875 mg + clavulanic acid 125 mg film-coated tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-06-28] ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดหิ้วถือ 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-07-07] ประกวดราคาซื้อเคมีภัณฑ์ทำความสะอาดผ้าชนิดเหลว จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-07-09] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ความสูง 14 ชั้น (อาคารสำนักงาน ร้านค้า ห้องพัก 88 ห้องและที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 500 คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-07-12] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ความสูง 14 ชั้น (อาคารสำนักงาน ร้านค้า ห้องพัก 88 ห้องและที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 500 คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-07-14] ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กพร้อมปรับเปลี่ยนเป็นเครื่องให้ความอบอุ่นพร้อมชั่งน้ำหนัก 2 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-07-15] ประกวดราคาซื้อTriple Blood Bag 450 CC. ชนิดมี Diversion Pouch จำนวน 12,000 ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน
[2018-05-30] ประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอด้านหลัง (Posterior Cervical rods and screws System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-05-30] ประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอด้านหน้า (Anterior cervical plate) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-06-04] ประกวดราคาซื้อLopinavir 100 mg + Ritonavir 25 mg film-coated tablet, 1 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-06-04] ประกวดราคาซื้อAciclovir 250 mg powder for solution for infusion, 1 vial/ Aciclovir 250 mg/10 mL concentrate for solution for infusion, 10 mL vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-06-04] ประกวดราคาซื้อPyridostigmine bromide 60 mg coated tablet, 1 tablet/ Pyridostigmine bromide 60 mg film-coated tablet, 1 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-06-04] ประกวดราคาซื้อPramipexole dihydrochloride monohydrate 1 mg tablet, 1 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-06-04] ประกวดราคาซื้อBenserazide 25 mg + Levodopa 100 mg capsule, hard, 1 capsule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-06-04] ประกวดราคาซื้อVoriconazole 200 mg film-coated tablet, 1 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-06-04] ประกวดราคาซื้อLevetiracetam 100 mg/1 mL concentrate for solution for infusion, 5 mL vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-06-04] ประกวดราคาซื้อTigecycline 50 mg powder for solution for infusion, 1 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-07-04] ประกวดราคาจ้างจ้างซักผ้าห่อและผ้าที่ประกอบในชุดเครื่องมือแพทย์ จำนวน 292,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-07-04] ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-07-13] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งภายในคลินิกทันตกรรม ชั้น 2 อาคารศรีเวชวัฒน์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-07-13] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งภายใน ชั้น 10 อาคารศรีเวชวัฒน์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-08-16] ประกวดราคาเช่าเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-08-16] ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด หอพักนักศึกษาแพทย์บินหลา 4 ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-08-16] ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจ (ชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับเด็กแรกเกิดถึงผู้ใหญ่ (Volume -Pressure Ventilator)) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-08-16] ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจ ชนิดควบคุมด้วยความดันและปริมาตรพร้อมชนิดความถี่สูง 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-08-16] ประกวดราคาซื้อชุดวัดสัญญาณป้อนกลับทางชีวภาพไบโอฟีดแบคและนิวโรฟีดแบค จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-08-20] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแพทย์ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-08-20] ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์ 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-08-27] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 8,9,10,11 อาคารรัตนชีวรักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-08-27] ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์ผสมยา IV ADMIXTURE สำหรับผู้ป่วยเด็ก ฝ่ายเภสัชกรรม ชั้น 7 อาคารกุมารเวชศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-08-27] ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ล้อ แบบอัดท้าย 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-08-27] ประกวดราคาซื้อจอประชาสัมพันธ์ดิจิตอล (Digital Signage) 13 จอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-08-27] ประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์ จำนวน 150 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-09-20] ประกวดราคาซื้อเครื่องแช่แข็ง (Blast Freezer) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-09-20] ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ประชุมทางไกลสำหรับ Video Conference 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-09-20] จอทีวีสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว 23 จอ
[2018-09-20] ประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ และระบบสื่อสาร ห้อง Med 527 จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-09-25] ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ กระดาษชำระ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-09-25] ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ น้ำยาทำความสะอาด จำนวน 2 รายการ และสบู่เหลวล้างมือ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-09-25] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สำลีทางการแพทย์ชนิดม้วน และชนิดก้อน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-09-27] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งภายในพื้นที่การเรียนการสอน (ห้อง PBL) ชั้น 5 อาคารแพทยศาสตรศึกษาราชนครินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-09-27] ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-10-01] ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายบ้านพักแพทย์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-10-01] ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับรักษา จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-10-01] ประกวดราคาซื้อระบบ Backup (เครื่อง SERVER) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-10-01] ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหู จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-10-03] ประกวดราคาซื้อหุ่น Advance CPR จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-10-03] ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า ขนาด 3,000 VA. (2,700 Watts.) จำนวน 12 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-10-03] ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ Application Loadblance (เครื่องSERVER) จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-10-03] ประกวดราคาซื้อข้าวสารหอมสำหรับผู้ป่วยพิเศษ ขนาดไม่ต่ำกว่า 48 กิโลกรัม จำนวน 600 กระสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-10-08] ประกวดราคาซื้อระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายแบบเอนกประสงค์ (เครื่อง SERVER) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-10-08] ประกวดราคาซื้อถุงมือยางสำหรับการตรวจโรค ชนิด Disposable ขนาด S, M, L ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-10-12] ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 200 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-10-12] ประกวดราคาซื้อชุดสำนักงานห้องฝึกทักษะ จำนวน 23 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-10-12] ประกวดราคาซื้อชุดสำนักงานห้องประชุม Med 527 และ Med 529 (เก้าอี้เลคเชอร์) จำนวน 260 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-10-12] ประกวดราคาซื้อเตียงตรวจพร้อมขาขึ้นเตียง 2 ชั้น จำนวน 37 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-10-19] ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณ Specific IgE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-10-19] ประกวดราคาซื้อวัสดุกายอุปกรณ์เทียม จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-10-19] ประกวดราคาซื้อวัสดุทางกายภาพบำบัด จำนวน 6 ประเภท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-10-19] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องตกแต่งภายในพื้นที่ห้องตรวจศพและก่อสร้างอาคารติดตั้งเครื่อง CT Scan ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-10-19] ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์เครื่องตรวจติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-10-19] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ก๊อซพับสำเร็จรูปปลอดเชื้อ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-10-19] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สำลีชนิดก้อนปลอดเชื้อ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-10-19] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Drape ปูแผลก่อนผ่าตัดชนิดมีตัวยาฆ่าเชื้อ (Iodophor) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-10-19] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เข็มฉีดยา Disposable ชนิด I.V.Catheter จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-10-22] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เข็มฉีดยาพลาสติก (Disposable Needle) จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-10-22] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Suction Set Sterile พร้อมถุงมือ ขนาด S จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-10-26] ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ ถุงพลาสติกมีหูหิ้วใส จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-10-26] ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ ถุงพลาสติกเย็นแบบใส จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-10-29] ประกวดราคาซื้อวัสดุกายอุปกรณ์สำเร็จรูป จำนวน 7 ประเภท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-10-29] ประกวดราคาซื้อวัสดุในการผลิตกายอุปกรณ์ จำนวน 7 ประเภท 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-11-16] ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์การนอนหลับ (PSG Type III) จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-11-16] ประกวดราคาซื้อเครื่องแยกสารชีวโมเลกุลโปรตีนให้บริสุทธิ์ (Fast Protein Liquid Chromatography) 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-11-21] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฝ้าเพดานศูนย์อาหาร ชั้น B อาคารเฉลิมพระบารมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-11-21] ประกวดราคาซื้อเตียงคลอดไฟฟ้า จำนวน 5 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-11-22] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 8,9,10,11 อาคารรัตนชีวรักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-11-22] ประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับตรวจหาเชื้อ Respiratory virus (โดยวิธี Real-Time PCR) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-12-03] ประกวดราคาซื้อEtoricoxib 90 mg film-coated tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-12-03] ประกวดราคาซื้อCelecoxib 200 mg capsule, hard ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-12-03] ประกวดราคาซื้อCeftazidime 1 g powder for solution for injection, 1 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-01-02] ประกวดราคาซื้อตู้ -๘๐ องศาแบบยืน (Freezer -๘๐) จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-01-02] ประกวดราคาซื้อชุดสำนักงานห้องประชุม Med 527 และ Med 529 (เก้าอี้เลคเชอร์) จำนวน 260 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-01-02] ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-01-02] ประกวดราคาซื้อLipids emulsion 20 % for infusion, 500 mL bottle / Lipids emulsion 20 % for infusion, 500 mL bag ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-01-02] ประกวดราคาซื้อSulfasalazine 500 mg gastro-resistant tablet, 1 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-01-02] ประกวดราคาซื้อSevoflurane 100 mL/100 mL inhalation vapour, liquid, 250 mL bottle ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-01-02] ประกวดราคาซื้อMethylprednisolone 1 g powder and solvent for solution for injection, 1 vial/ Methylprednisolone 1 g powder for solution for injection, 1 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-01-02] ประกวดราคาซื้อLidocaine 2.5 g/100 g + Prilocaine 2.5 g/100 g cream, 30 g tube ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-01-02] ประกวดราคาซื้อCisatracurium 10 mg/5 mL solution for injection/infusion, 5 mL ampoule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-01-02] ประกวดราคาซื้อBupivacaine 5 mg/1 mL solution for injection, 4 mL ampoule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-01-02] ประกวดราคาซื้อMycophenolate mofetil 500 mg film-coated tablet, 1 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-01-02] ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณ Specific IgE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-01-02] ประกวดราคาซื้อวัสดุกายอุปกรณ์เทียม จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-01-08] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สำลีทางการแพทย์ชนิดม้วน และชนิดก้อน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-01-08] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดให้น้ำเกลือ สำหรับผู้ใหญ่ แบบข้อต่อ Latex ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-01-08] ประกวดราคาซื้อข้าวสารหอมมะลิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-01-08] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Threeway Connector พลาสติก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-01-08] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ กระบอกฉีดยา Disposable ชนิดไม่ติดเข็ม จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-01-08] ประกวดราคาซื้อFenoterol hydrobromide 50 mcg/1 dose + Ipratropium bromide 20 mcg/1 dose pressurised inhalation, solution, 200 dose actuation ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-01-11] ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-01-11] ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาพื้นฐานและ Detection Kit สำหรับการย้อมทาง Immunohistochemistry ด้วยเครื่องอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-01-11] ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับแยกเก็บเฉพาะเกล็ดโลหิตที่มีปริมาณเม็ดโลหิตขาวน้อยชนิด 2-3 ถุง (Double or Triple dose plateletpheresis และ platelet depletion) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-01-16] ประกวดราคาซื้อTriple Blood Bag with CPDA1 450 cc. (ชนิดมี Diversion Pouch) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-01-16] ประกวดราคาซื้อชุดกรองเม็ดเลือดขาวออกจากเม็ดเลือดแดงแบบ Blood Bank Site ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-01-18] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Pressure Transducer with Flush Device ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-01-18] ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจดีเอ็นเอ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-01-18] ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ Leukemia Immunophynotype โดยวิธี Flow cytometry ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-01-23] ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับแยกเก็บเฉพาะเกล็ดโลหิตที่มีปริมาณเม็ดโลหิตขาวน้อย Plateletpheresis ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-01-23] ประกวดราคาซื้อรถเปลนอน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-01-23] ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 300 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-01-31] ประกวดราคาซื้อรถตู้ 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-01-31] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งราง PIPE TRENCH ของไฟฟ้าแรงสูง 33 KV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-01-31] ประกวดราคาซื้อเครื่องไตเทียม จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-02-06] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดให้อาหารเหลวผู้ป่วยทางสาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-02-06] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ หน้ากากอนามัย ใช้ครั้งเดียว จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-02-06] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Extension Tube ชนิด Microtube จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-02-07] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Endotracheal Tube พลาสติกมี Cuff Hi-Low จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-02-07] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Bacteria Filter ผู้ใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-02-07] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Pressure Tubing จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-02-18] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ พลาสเตอร์ ชนิดกระดาษและพลาสติกใส จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-02-18] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ แป้นปิดรอบลำไส้ และถุงเก็บสิ่งขับถ่ายจากลำไส้ปลายเปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-02-18] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดวัดปริมาตรปัสสาวะ แบบระบบปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-02-18] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ กระบอกฉีดยา Disposable ชนิดไม่ติดเข็ม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-02-27] ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ
[2019-02-27] ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวัดปริมาณฮีโมโกลบินเอวันซี (CAPI 3 Hb A1c) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-02-27] ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจ Influenza antigen A and B ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-03-12] ประกวดราคาซื้อชุดระบบรับและถ่ายทอดสัญญาณภาพพร้อมเครื่องกำเนิดแสง 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-03-12] ประกวดราคาซื้อชุดตรวจรักษารอยโรค หู คอ จมูก จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-03-12] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศชั้น 5,6,7 อาคารรัตนชีวรักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-03-18] ประกวดราคาซื้อFurosemide 40 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-03-18] ประกวดราคาซื้อFolic acid 5 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-03-18] ประกวดราคาซื้อPrednisolone 5 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-03-25] ประกวดราคาซื้อชุดสำนักงานห้องฝึกทักษะ จำนวน 23 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-03-25] ประกวดราคาซื้อชุดสำนักงานห้องประชุม Med 527 และ Med 529 (เก้าอี้เลคเชอร์) จำนวน 260 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-04-09] ประกวดราคาซื้อPrednisolone 5 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-04-09] ประกวดราคาซื้อFurosemide 40 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-04-17] ประกวดราคาซื้อเสื้อ งานวิ่งวันมหิดล ประจำปี 2562 จำนวน 10,750 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-04-17] ประกวดราคาซื้อเหรียญที่ระลึกพร้อมสายคล้อง งานวิ่งวันมหิดล ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-04-17] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ แป้นปิดรอบลำไส้แบบนิ่มสำหรับปัสสาวะและถุงเก็บน้ำปัสสาวะ ชนิดมีก๊อก จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-04-18] ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ (Complete blood count CBC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-04-18] ประกวดราคาซื้อFolic acid 5 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-06-06] ประกวดราคาซื้อAbiraterone acetate 250 mg film-coated tablet, 1 tablet / Abiraterone acetate 500 mg film-coated tablet, 1 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-06-06] ประกวดราคาซื้อRituximab 500 mg/50 ml concentrate for solution for infusion, 50 ml vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-06-12] ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ประกอบเครื่องหรือใบมีดที่ใช้สำหรับตัดและเชื่อมสายถุงเลือดแบบปราศจากเชื้อ (Sterile Connection Device) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-06-12] ประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 150 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-06-18] ประกวดราคาซื้อCefoperazone 500 mg + sulbactam 500 mg powder for solution for injection, 1 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-06-18] ประกวดราคาซื้อหลอดเก็บเลือด สิ่งส่งตรวจผู้ป่วย จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-06-20] ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-06-20] ประกวดราคาซื้อPiperacillin 4 g + Tazobactam 500 mg powder for solution for injection/infusion, 1 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-07-01] ประกวดราคาซื้อDocetaxel 80 mg/4 ml concentrate for solution for infusion, 4 ml vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-07-01] ประกวดราคาซื้อCytarabine 1 g/10 mL solution for injection/infusion, 10 mL vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-07-01] ประกวดราคาซื้อCyclophosphamide 50 mg tablet, 1 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-07-01] ประกวดราคาซื้อCyclophosphamide 1 g powder for solution for injection, 1 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-07-01] ประกวดราคาซื้อCisplatin 50 mg/50 ml concentrate for solution for infusion, 50 ml vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-07-01] ประกวดราคาซื้อCarboplatin 450 mg/45 ml concentrate for solution for infusion, 45 ml vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-07-01] ประกวดราคาซื้อCapecitabine 500 mg film-coated tablet, 1 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-07-01] ประกวดราคาซื้อBleomycin 15 mg (15 unit) powder for solution for injection, vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-07-05] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องการแสดง ชั้น 2 อาคารบริหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-07-05] ประกวดราคาซื้อAbiraterone acetate 250 mg film-coated tablet, 1 tablet / Abiraterone acetate 500 mg film-coated tablet, 1 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-07-05] ประกวดราคาซื้อVincristine sulfate 2 mg/2 ml solution for injection, 2 ml vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-07-05] ประกวดราคาซื้อTopotecan 4 mg powder for solution for injection, 4 mg vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-07-05] ประกวดราคาซื้อExemestane 25 mg film-coated tablet, 1 tablet / Exemestane 25 mg coated tablet, 1 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-07-05] ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ Osmolality ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-07-05] ประกวดราคาซื้อTemozolomide 100 mg capsule, hard, 1 capsule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-07-08] ประกวดราคาซื้อFlutamide 250 mg tablet, 1 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-07-08] ประกวดราคาซื้อMitoxantrone 20 mg/10 ml concentrate for solution for infusion, 10 ml vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-07-08] ประกวดราคาซื้อTegafur 100 mg + Uracil 224 mg capsule, hard, 1 capsule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-07-08] ประกวดราคาซื้อMedroxyprogesterone acetate 500 mg tablet, 1 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-07-08] ประกวดราคาซื้อAzacitidine 100 mg powder for suspension for injection, 1 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-07-08] ประกวดราคาซื้อFolinic acid 15 mg tablet, 1 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-07-08] ประกวดราคาซื้อFolinic acid 50 mg/5 ml solution for injection, 5 ml vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-07-15] ประกวดราคาซื้อPemetrexed 500 mg powder for solution for injection, 1 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-07-15] ประกวดราคาซื้อPaclitaxel 300 mg/50 ml concentrate for solution for infusion, 50 ml vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-07-15] ประกวดราคาซื้อOxaliplatin 100 mg/20 ml concentrate for solution for infusion, 20 ml vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-07-15] ประกวดราคาซื้อMitomycin 10 mg powder for solution for injection/infusion, 1 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-07-15] ประกวดราคาซื้อMethotrexate 2.5 mg tablet, 1 tablet / methotrexate 2.5 mg film-coated tablet, 1 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-07-15] ประกวดราคาซื้อMethotrexate 1 g/10 ml solution for injection, 10 ml vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-07-15] ประกวดราคาซื้อMercaptopurine 50 mg tablet, 1 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-07-15] ประกวดราคาซื้อIrinotecan hydrochloride trihydrate 100 mg/5 ml concentrate for solution for infusion, 5 ml vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-07-15] ประกวดราคาซื้อIfosfamide 1 g powder for concentrate for solution for infusion, 1 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-07-15] ประกวดราคาซื้อGemcitabine 1 g powder for solution for infusion, 1 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-07-15] ประกวดราคาซื้อFluorouracil 1 g/20 ml solution for injection/infusion, 20 ml vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-07-15] ประกวดราคาซื้อEtoposide 50 mg capsule, soft, 1 capsule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-07-15] ประกวดราคาซื้อEtoposide 100 mg/5 ml concentrate for solution for infusion, 5 ml vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-07-15] ประกวดราคาซื้อDoxorubicin hydrochloride 50 mg/25 ml concentrate for solution for infusion, 25 ml vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-07-18] ประกวดราคาซื้อLetrozole 2.5 mg film-coated tablet, 1 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-07-18] ประกวดราคาซื้อFolinic acid 300 mg/30 ml solution for injection, 30 ml vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-07-18] ประกวดราคาซื้อMegestrol acetate 160 mg tablet, 1 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-07-18] ประกวดราคาซื้อTamoxifen 10 mg film-coated tablet, 1 tablet / tamoxifen 10 mg tablet, 1 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-07-18] ประกวดราคาซื้อCapecitabine 500 mg film-coated tablet, 1 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-08-05] ประกวดราคาซื้อเครื่องอัดอากาศ (Air Compressor) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-08-05] ประกวดราคาซื้อเครืองทำสูญญากาศ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-08-05] ประกวดราคาจ้างเหมาล้างภาชนะอุปกรณ์พร้อมแรงงาน ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-08-07] ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 จำนวน 2 รายการ โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
[2019-08-07] ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ ถุงพลาสติกมีหูหิ้วใส จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-08-07] ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารพันธุกรรมเชื้อไวรัส (โดยวิธี Real Time PCR) จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-08-23] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงชั้น 8 อาคารศรีเวชวัฒน์ เป็นโครงการจัดตั้งสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ และภาควิชาชีวเวชศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-08-23] ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-08-23] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งภายในภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน ชั้น 11 อาคารศรีเวชวัฒน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-09-02] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมและสนามแบดมินตัน จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-09-02] ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อ MTB และ NTM โดยวิธี Real-time PCR และชุดสกัดสารพันธุกรรมจากแบคทีเรีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-09-02] ประกวดราคาจ้างซักผ้าห่อและผ้าประกอบในชุดเครื่องมือแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-09-11] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสำนักงานสิทธิประโยชน์ผู้ป่วย ชั้น 2 และองค์กรแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-09-11] ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-09-13] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ซองสำหรับบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ไม่ขยายข้าง ๑๐ นิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-09-13] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Bowie Dick Test Pack ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-09-24] ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนท์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-09-24] ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-10-03] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า เฟส 1 อาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-10-03] ประกวดราคาซื้อเครื่องไตเทียม จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-10-11] ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาย้อม HER2 Dual ISH ด้วยหลักการ Dual in situ hybridization แบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-10-11] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Drape ปูผิวหนังก่อนผ่าตัดชนิดมีตัวยาฆ่าเชื้อ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-10-11] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เข็มฉีดยา Disposable ชนิด I.V. Catheter จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-10-11] ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ กระดาษชำระ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-10-11] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ไหมเย็บแผล กลุ่ม Polyamide/Nylon จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-10-15] ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือส่องผ่าตัดภายในโพรงมดลูกแบบดูดชิ้นเนื้อได้ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-10-15] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งภายในหน่วยกายอุปกรณ์ อาคารศรีเวชวัฒน์ ชั้น B-๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-10-15] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งภายในหน่วยกายอุปกรณ์ อาคารศรีเวชวัฒน์ ชั้น B ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-10-15] ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ เทปกาวย่น จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-10-15] ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ น้ำยาทำความสะอาด จำนวน 3 รายการ และสบู่เหลวล้างมือ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-10-15] ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ ถุงพลาสติกสีดำ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-10-22] ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-10-22] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง Negative Pressure ห้องตรวจ ER ชั้น 1 อาคารรัตนชีวรักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-10-31] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Threeway Connector พลาสติก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-10-31] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Pressure Transducer with Flush Device ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-12-02] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Suction Set Sterile พร้อมถุงมือสำหรับตรวจโรค ขนาด S จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-12-02] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ถุงมือยางสำหรับการตรวจโรค ชนิด Disposable ขนาด S, M, L จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-12-02] ประกวดราคาซื้อเครื่องพับผ้า จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-12-06] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สำลีชนิดก้อนปลอดเชื้อ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-12-06] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ หน้ากากอนามัย ใช้ครั้งเดียว จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-12-06] ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมือ (เครื่องล้างเครื่องแก้ว ระบบอัตโนมัติ) จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-12-11] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดให้น้ำเกลือ สำหรับผู้ใหญ่แบบข้อต่อ Latex ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-12-11] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Hemodialyzer จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-12-12] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดให้อาหารเหลวผู้ป่วยทางสาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-12-12] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Pressure Tubing จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-12-25] ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็ง (-150 องศาเซลเซียส) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-12-25] ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจ Lymphocyte Subpopulation ด้วยวิธี Flow cytometry ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-12-25] ประกวดราคาซื้อชุดกรองเม็ดเลือดขาวออกจากเม็ดเลือดแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-01-06] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดวัดปริมาตรปัสสาวะ แบบระบบปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-01-06] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ถุงมือยางสำหรับการตรวจโรค Disposable ชนิดไม่มีแป้ง ขนาด S และ M ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-01-08] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ กระบอกฉีดยา Disposable ชนิดไม่ติดเข็ม ขนาด 3 cc. และ 5 cc. จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-01-08] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ก๊อซพับสำเร็จรูปปลอดเชื้อ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-01-08] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Transparent Dressing จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-01-20] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Multi Lumen Catheter 7 Fr. Length 20 cm. จำนวน ๙๒๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-01-20] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Blood Tubing Line จำนวน ๗,๒๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-01-20] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ กระบอกฉีดยา Disposable ชนิดไม่ติดเข็ม ขนาด 10 cc. ,20 cc. และ 5 cc. จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-01-22] ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ Plasma Protien ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-01-22] ประกวดราคาซื้อชุดน้ำตรวจวิเคราะห์ D-Dimer ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-01-28] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ECG Electrode ผู้ใหญ่และเด็ก จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-01-28] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ถุงมือศัลยกรรม สำหรับผู้แพ้แป้ง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-01-30] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและตกแต่งภายในพื้นที่ชั้น 1 อาคารบริหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-01-30] ประกวดราคาจ้างเหมาเก็บ-ขนย้ายขยะทั่วไป (ไม่รวมขยะติดเชื้อ) บริเวณคณะแพทยศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-02-17] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งตู้ MAIN DISTRIBUTION BOARD และอุปกรณ์ประกอบ อาคารบินหลา 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-02-17] ประกวดราคาซื้อTriple Blood Bag with CPDA1 450 cc. (ชนิดมี Diversion Pouch) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-02-17] ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับแยกเก็บเฉพาะเกล็ดโลหิตที่มีปริมาณเม็ดโลหิตขาวน้อย ( Plateletpheresis) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-03-18] ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (PCR) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-03-18] ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์หาความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-03-30] ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตอากาศทางการแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-03-30] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เจลทำความสะอาดมือ ชนิดไม่ต้องใช้น้ำ แบบหัวปั้ม (Alcohol Hand gel) จำนวน 5,000 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-04-14] ประกวดราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-04-14] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Multi Lumen Catheter ๗ Fr. Length ๒๐ cm. จำนวน ๙๒๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-04-16] ประกวดราคาซื้อRabies immunoglobulin (horse) 1000 iu/5 mL solution for injection, 5 mL vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-04-16] ประกวดราคาจ้างทำและติดตั้งป้ายชื่ออาคารศรีเวชวัฒน์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-04-29] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า CPAP แบบอัตโนมัติและแบบธรรมดา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-04-29] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ แป้นปิดรอบลำไส้และถุงเก็บสิ่งขับถ่ายจากลำไส้ปลายเปิด จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-04-29] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ พลาสเตอร์ ชนิดกระดาษและพลาสติกใส จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-05-15] ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยด้านการจราจร บริเวณพื้นที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-05-15] ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวัดปริมาณฮีโมโกลบินเอวันซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-06-18] ประกวดราคาซื้อAlfacalcidol soft capsule จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-06-18] ประกวดราคาซื้อZoledronic acid 5 mg/100 ml solution for infusion, 100 ml vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-06-18] ประกวดราคาซื้อInsulin 3 ml cartridge จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-06-18] ประกวดราคาซื้อGlipizide 5 mg tablet, 1 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-06-18] ประกวดราคาซื้อCalcitriol 0.25 mcg capsule, soft, 1 capsule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-06-18] ประกวดราคาซื้อAlendronic acid 70 mg tablet, 1 tablet / Alendronic acid 70 mg film-coated tablet, 1 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-06-18] ประกวดราคาซื้อLevothyroxine sodium จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-06-18] ประกวดราคาซื้อMetformin hydrochloride 850 mg film-coated tablet, 1 tablet / Metformin hydrochloride 850 mg tablet, 1 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-06-18] ประกวดราคาซื้อZoledronic acid 4 mg/5 ml concentrate for solution for infusion, 5 ml vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-06-30] ประกวดราคาจ้างเหมาเก็บ ขนย้ายและกำจัดขยะอันตรายทางการแพทย์ (ขยะเคมีบำบัด) ในพื้นที่บริเวณคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 25,550 กิโลกรัม ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-06-30] ประกวดราคาซื้อเวย์โปรตีน Isolate จำนวน 2,040,000 กรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-07-09] ประกวดราคาซื้อรถตู้ 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-07-09] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า เฟส 1 อาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-08-04] ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 จำนวน 2 รายการ โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
[2020-08-04] ประกวดราคาซื้อเครื่องฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-08-10] ประกวดราคาจ้างเหมาล้างภาชนะอุปกรณ์พร้อมแรงงาน ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-08-10] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายอากาศฯห้องทันตกรรม ชั้น 2 อาคารศรีเวชวัฒน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-08-11] ประกวดราคาจ้างเหมาเก็บ ขนย้ายและกำจัดขยะอันตรายทางการแพทย์ (ขยะเคมีบำบัด) ในพื้นที่บริเวณคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 25,550 กิโลกรัม ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-08-11] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดพ่นยา with mouth piece จำนวน 1,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-08-17] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคา Canopy หน้าอาคารรัตนชีวรักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-08-17] ประกวดราคาซื้อเครื่องดักฝุ่นอัตโนมัติ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-08-19] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นหอผู้ป่วยสามัญ ชั้น 7 อาคารรัตนชีวรักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-08-19] ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์ (Medical Vacuum Pump) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-08-21] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ถุงมือยางสำหรับการตรวจโรค ชนิด Disposable จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-08-21] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ กระบอกฉีดยา Disposable ชนิดไม่ติดเข็ม ขนาด 10 cc. , 20 cc. และ 50 cc. จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-08-21] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ถุงมือยางปราศจากเชื้อสำหรับการศัลยกรรม ชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-09-11] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Drape ปูแผลก่อนผ่าตัดชนิดมีตัวยาฆ่าเชื้อ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-09-11] ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ กระดาษชำระ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-09-21] ประกวดราคาซื้อCarbomer 2 mg/1 g + cetrimide 100 mcg/1 g eye gel, 10 g tube ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-09-21] ประกวดราคาซื้อSacubitril + valsartan film-coated tablet จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-09-22] ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-09-22] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Suction Catheter Sterile แบบระบบปิด จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-09-24] ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ ถุงพลาสติก จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-09-24] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Pressure Transducer with Flush Device ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-09-24] ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 จำนวน 2 รายการ โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
[2020-09-29] ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายสารสนเทศทางการแพทย์และอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-09-29] ประกวดราคาซื้อระบบผลิตอากาศอัดทางการแพทย์สำหรับห้องผ่าตัด (Medical Air Compressor) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-09-29] ประกวดราคาซื้อเวย์โปรตีน Isolate จำนวน 2,040,000 กรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-09-29] ประกวดราคาซื้อระบบผลิตอากาศอัดแรงดันสูงสำหรับห้องผ่าตัด (Intrument Air Compressor) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-10-12] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง X-ray รองรับการทำงานของเครื่อง DentiiScan และเครื่องเอกซเรย์ฟันทั้งปากและกะโหลกศีรษะแบบดิจิตอล (OPG) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-10-12] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ไหมเย็บแผล กลุ่ม Silk จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-10-12] ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราห์ Osmolality ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-10-19] ประกวดราคาจ้างล้างภาชนะอุปกรณ์พร้อมแรงงาน ระยะเวลา 10 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-10-19] ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-10-20] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดให้อาหารเหลวผู้ป่วยทางสาย จำนวน 100,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-10-20] ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-10-27] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ หอผู้ป่วยสามัญนรีเวช ชั้น 8 อาคารสูติกรรม จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-10-27] ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-10-28] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องพักแพทย์ ห้องพักเจ้าหน้าที่ และสำนักงาน ชั้น๒ อาคารศรีเวชวัฒน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-10-28] ประกวดราคาซื้อวัสดุกายอุปกรณ์เสริม จำนวน 7 ประเภท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-11-02] ประกวดราคาซื้อพลาสติกจัดท่าผู้ป่วยรังสีรักษาแบบ U-Frame ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-11-02] ประกวดราคาซื้อสายต่อสำหรับฉีดสารทึบรังสีเข้าหลอดเลือด (contrast media injection connector) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-11-02] ประกวดราคาจ้างเหมาซักผ้าห่ออุปกรณ์ชุดเครื่องมือแพทย์ จำนวน 584,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-11-04] ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ ถุงพลาสติกสีดำ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-11-04] ประกวดราคาซื้อbudesonide 64 mcg/1 dose nasal spray, suspension, 120 dose bottle ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-11-04] ประกวดราคาซื้อacetylcysteine 600 mg effervescent tablet, 1 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-11-04] ประกวดราคาซื้อfluticasone 125 mcg/1 dose + salmeterol 25 mcg/1 dose pressurised inhalation, suspension, 120 dose actuation ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-11-04] ประกวดราคาซื้อfenoterol hydrobromide 50 mcg/1 dose + ipratropium bromide 20 mcg/1 dose pressurised inhalation, solution, 200 dose actuation ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-11-04] ประกวดราคาซื้อacetylcysteine granules for oral solution, sachet จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-11-04] ประกวดราคาซื้อสารทึบรังสี (Contrast Media) จำนวน 6 ขนาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-11-04] ประกวดราคาซื้อlenalidomide capsule , hard จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-11-04] ประกวดราคาซื้อtrastuzumab 440 mg powder for concentrate for solution for infusion, 1 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-11-04] ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับผ่าตัดเอ็นข้อเข่า จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-11-04] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ แอลกอฮอล์สำเร็จรูป ชนิดแผ่น (Alcohol Pad) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-11-06] ประกวดราคาจ้างเหมาเก็บ ขนย้ายและกำจัดขยะอันตรายทางการแพทย์ (ขยะเคมีบำบัด) ในพื้นที่บริเวณคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 25,550 กิโลกรัม ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-11-06] ประกวดราคาซื้อเครื่องขุดเบ้าขาเทียม (Socket Router) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-11-09] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Blood Tubing Line จำนวน 7,200 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-11-09] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Bowie-Dick Test Pack ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-11-09] ประกวดราคาซื้อUrsodeoxycholic acid 250 mg capsule, hard, 1 capsule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-11-09] ประกวดราคาซื้อOndansetron 8 mg film-coated tablet, 1 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-11-09] ประกวดราคาซื้อMebeverine hydrochloride 135 mg film-coated tablet, 1 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-11-09] ประกวดราคาซื้อLactulose 66.7 g/100 ml syrup, 100 ml bottle ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-11-09] ประกวดราคาซื้อItopride hydrochloride 50 mg film-coated tablet, 1 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-11-09] ประกวดราคาซื้อEsomeprazole 20 mg gastro-resistant tablet, 1 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-11-09] ประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า/อะไหล่ รายการ ถ่านไฟฉายอัลคาไลน์และถ่านแบตเตอรี่อัลคาไลน์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-11-09] ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ (Complete blood count) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-11-17] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมอาคาร Boiler จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-11-17] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เข็มฉีดยา Disposable ชนิด I.V. Catheter จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-11-24] ประกวดราคาซื้อNicardipine hydrochloride injection 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-11-24] ประกวดราคาซื้อPegfilgrastim 6 mg/0.6 ml solution for injection, 0.6 ml prefilled syr ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-11-24] ประกวดราคาซื้อNifedipine 20 mg prolonged-release tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-11-24] ประกวดราคาซื้อMetoprolol tartrate 100 mg tablet / Metoprolol tartrate 100 mg film-coated tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-11-24] ประกวดราคาซื้อNorepinephrine 4 mg/4 mL conc. for solution for infusion, 4 mL vial / Norepinephrine 4 mg/4 mL conc. for solution for infusion, 4 mL ampoule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-11-24] ประกวดราคาซื้อHydralazine hydrochloride 25 mg film-coated tablet / Hydralazine hydrochloride 25 mg coated tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-11-24] ประกวดราคาซื้อHeparin sodium 25000 iu/5 ml solution for injection, 5 ml vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-11-24] ประกวดราคาซื้อDesmopressin acetate 10 mg/100 ml nasal drops, solution, 2.5 ml bottle ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-11-24] ประกวดราคาซื้อAmiodarone hydrochloride 150 mg/3 ml concentrate for solution for injection/infusion, 3 ml ampoule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-11-24] ประกวดราคาซื้อAspirin 81 mg gastro-resistant tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-11-24] ประกวดราคาซื้อAdenosine 6 mg/2 mL solution for injection, 2 mL vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-11-27] ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ชั้น 8 อาคารศรีเวชวัฒน์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-11-27] ประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-11-27] ประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียนกลุ่มย่อย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-11-27] ประกวดราคาซื้อValproate sodium 1 g/5 ml syrup, 60 ml bottle / Valproate sodium 1 g/5 ml oral solution, 60 ml bottle ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-11-27] ประกวดราคาซื้อCARBIDOPA + LEVODOPA TABLET 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-11-27] ประกวดราคาซื้อDipotassium clorazepate 5 mg capsule, hard, 1 capsule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-11-27] ประกวดราคาซื้อValproate sodium 500 mg prolonged-release tablet, 1 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-11-27] ประกวดราคาซื้อValproate sodium 400 mg powder and solvent for solution for injection, 1 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-11-27] ประกวดราคาซื้อRasagiline 1 mg tablet, 1 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-11-27] Analgesic cream, 30 g tube
[2020-11-30] ประกวดราคาซื้อAnalgesic cream, 60 g tube ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-11-30] ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ประกอบเครื่องหรือใบมีดที่ใช้สำหรับตัดและเชื่อมสายถุงเลือดแบบปราศจากเชื้อ (Sterile Connection Device) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-12-03] ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยพยุงร่างกายแบบมีรางพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-12-03] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Threeway Connector พลาสติก จำนวน 100,000 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-12-03] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เข็มฉีดยาพลาสติก (Disposable Needle) จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-12-07] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง X-ray รองรับการทำงานของเครื่อง DentiiScan และเครื่องเอกซเรย์ฟันทั้งปากและกะโหลกศีรษะแบบดิจิตอล (OPG) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-12-07] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารที่พักอาจารย์แพทย์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-12-09] ประกวดราคาซื้อพัฒนาระบบสื่อสารคิวตรวจผู้ป่วยนอก (โทรทัศน์ดิจิตอล) เครื่อง LED Smart TV จำนวน 34 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-12-09] ประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus DNA สำหรับคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-12-14] ประกวดราคาจ้างเหมาล้างภาชนะอุปกรณ์พร้อมแรงงาน ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-12-14] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ แถบตรวจหาน้ำตาลในเลือด ขนาด 50 แถบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-12-14] ประกวดราคาซื้อแผ่นทดสอบสำหรับตรวจเลือดผู้ป่วยและผู้บริจาคโลหิต จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-12-14] ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจคัดกรองโลหิตบริจาคด้วยวิธี Nucleic Acid Amplification Testing (NAT) แบบ individual testing และชุดน้ำยาสำหรับตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อทางการให้โลหิตด้วยวิธี Serology ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-12-14] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ 2% Chlorhexidine gluconate in 70% Ethyl alcohol ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-12-17] ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้น 8 อาคารศรีเวชวัฒน์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2020-12-17] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องแยกผู้ป่วยไอโอดีน I-131 และห้องพักเจ้าหน้าที่ ชั้น B ตึกโรงพยาบาล จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-01-04] ประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-01-04] ประกวดราคาซื้อเก้าอี้บรรยายห้องบรรยาย (ขนาด 260 ที่นั่ง) จำนวน 260 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-01-04] ประกวดราคาซื้อสารน้ำ กลุ่มที่ 2 (small volume) น้ำเกลือและน้ำกลั่นชนิดให้ทางเส้นเลือด ขนาด 3 มล., 5 มล., และ 10 มล. 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-01-04] ประกวดราคาซื้อสารน้ำ กลุ่มที่ 1 (ถุงนิ่ม)น้ำเกลือชนิดให้ทางเส้นเลือด ขนาด 100 มล. และ 1,000 มล. 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-01-04] ประกวดราคาซื้อสารน้ำ กลุ่มที่ 10 น้ำเกลือล้างแผล ขนาด 100 มล. 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-01-04] ประกวดราคาซื้อสารน้ำกลุ่มที่ 9 น้ำเกลือชนิดให้ทางเส้นเลือด ขนาด 100 มล. , 1,000 มล. และ น้ำกลั่นล้างแผล 1,000 มล. 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-01-04] ประกวดราคาซื้อสารน้ำกลุ่มที่ 8 น้ำเกลือชนิดให้ทางเส้นเลือด ขนาด 100 มล. และ 1,000 มล. 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-01-04] ประกวดราคาซื้อสารน้ำกลุ่มที่ 7 น้ำเกลือชนิดให้ทางเส้นเลือด ขนาด 50 มล. ,500 มล. และ น้ำเกลือล้างแผล 1,000 มล. 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-01-04] ประกวดราคาซื้อสารน้ำกลุ่มที่ 6 น้ำเกลือชนิดให้ทางเส้นเลือด ขนาด 50 มล. , 250 มล. และ 2,000 มล. 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-01-04] ประกวดราคาซื้อสารน้ำกลุ่มที่ 5 น้ำเกลือชนิดให้ทางเส้นเลือด ขนาด 500 มล. และ 1,000 มล. 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-01-04] ประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก ชนิด Radial จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-01-04] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ วัสดุซับเลือด Cellulose ละลายในเนื้อเยื่อ ขนาด 5 ซม. x 7.5 ซม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-01-04] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องซักล้างอาคารที่พักบุคลากร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-01-07] ประกวดราคาซื้อAripiprazole 5 mg tablet, 1 tablet / Aripiprazole 5 mg film-coated tablet, 1 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-01-07] ประกวดราคาซื้อFosfomycin 2 g powder for solution for injection, 1 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-01-07] ประกวดราคาซื้อVancomycin 1 g powder for solution for infusion, 1 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-01-07] ประกวดราคาซื้อTigecycline 50 mg powder for solution for infusion, 1 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-01-07] ประกวดราคาซื้อCefazolin 1 g powder for solution for injection, 1 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-01-08] ประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต (Biosafety cabinate class II) จำนวน 2 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-01-08] ประกวดราคาซื้อInfliximab 100 mg powder for concentrate for solution for infusion, 1 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-01-08] ประกวดราคาซื้อPyridostigmine bromide 60 mg film-coated tablet, 1 tablet / Pyridostigmine bromide 60 mg coated tablet, 1 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-01-08] ประกวดราคาซื้อHydroxychloroquine sulfate 200 mg film-coated tablet, 1 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-01-08] ประกวดราคาซื้อDiacerein 50 mg capsule, hard, 1 capsule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-01-08] ประกวดราคาซื้อHyaluronate sodium 20 mg/2 mL solution for injection, 2 mL prefilled syr ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-01-08] ประกวดราคาซื้อGlucosamine sulfate 1.5 g/3.95 g powder for oral solution, 3.95 g sachet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-01-08] ประกวดราคาซื้อBenzbromarone 100 mg film-coated tablet, 1 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-01-08] ประกวดราคาซื้อAzathioprine 50 mg tablet, 1 tablet / Azathioprine 50 mg film-coated tablet, 1 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-01-19] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดวัดปริมาตรปัสสาวะ แบบระบบปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-01-19] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ถุงมือยางสำหรับการตรวจโรค Disposable ชนิดไม่มีแป้ง ขนาด S ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-01-21] ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 57 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-01-21] ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน ๕๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-01-21] ประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบหมุนได้ (Mobile Bearing Knee Prosthesis) ชนิด crosslink polyethylene with antioxidant ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-01-21] ประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบหมุนไม่ได้ (Fixed Bearing Knee Prosthesis) ชนิด crosslink polyethylene with antioxidant ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-01-25] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ไม้พันสำลีปลอดเชื้อ ขนาด 6 นิ้ว ชนิดซอง (5 อัน/ซอง) จำนวน 300,000 ซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-01-25] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ถุงมือศัลยกรรม สำหรับผู้แพ้แป้ง จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-01-27] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Latex Surgical Tube No.204 จำนวน 80,000 ฟุต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-01-27] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สำลีชนิดก้อนปลอดเชื้อ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-01-29] จ้างออกแบบจ้างออกแบบห้องปฏิบัติการ IVF (In-vitro Fertilization) ชั้น ๒ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
[2021-01-29] ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์การเรียนการสอนทางไกล จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-02-04] ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ปลอดเชื้อทางทันตกรรม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-02-04] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างCo-Working Space ชั้น ๑ อาคารชีวเวชศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-02-10] ประกวดราคาซื้อสติกเกอร์ต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-02-10] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สำลีทางการแพทย์ชนิดม้วนและชนิดก้อน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-02-18] ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาระดับยา สำหรับห้องปฏิบัติการนิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-02-18] ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-02-18] ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาย้อม HER2 Dual ISH ด้วยหลักการ Dual in situ hybridization อัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-03-05] ประกวดราคาซื้อชุดกรองเม็ดเลือดขาวออกจากเม็ดเลือดแดงแบบ Blood Bank Site ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-03-05] ประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บสำหรับเปลี่ยนถ่ายพลาสมาจากผู้ป่วย (Therapeutic Plasma Exchange) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-03-05] ประกวดราคาซื้อTriple Blood Bag with CPDA1 350 cc. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-03-31] ประกวดราคาซื้อหลอดเก็บเลือด จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-03-31] ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน ๕๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-04-23] ประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus DNA สำหรับคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-04-23] ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารพันธุกรรมเชื้อไวรัส (โดยวิธี Real Time PCR) จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-05-31] ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ Toxoplasma IgG, Cytomegalovirus IgM, Cytomegalovirus IgG, Rubella IgM, Varicella-Zoster Virus IgG น้ำยาตรวจ HIV Ab/Ag และ Vitamin D total ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-05-31] ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวัดปริมาณฮีโมโกลบินเอวันซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-06-04] ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาสำหรับตรวจ Repid Influenza Antigen by FIA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-06-04] ประกวดราคาซื้อEtanercept solution for injection, prefilled syringe 2 ความแรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-06-11] ประกวดราคาซื้อRosuvastatin film-coated tablet 2 ความแรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-06-11] ประกวดราคาซื้อManidipine hydrochloride 20 mg tablet, 1 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-06-11] ประกวดราคาซื้อEzetimibe 10 mg tablet, 1 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-06-11] ประกวดราคาซื้อวัสดุผลิตกายอุปกรณ์ จำนวน 7 ประเภท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-06-11] ประกวดราคาซื้อวัสดุกายอุปกรณ์เทียม จำนวน 3 ประเภท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-06-30] ประกวดราคาซื้อDesloratadine 5 mg film-coated tablet, 1 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-06-30] ประกวดราคาซื้อAmoxicillin 875 mg + clavulanic acid 125 mg film-coated tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-07-19] ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-07-19] ประกวดราคาซื้อQuadruple สำหรับเตรียม Leukocyte Packed Red Cell ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-07-19] ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นความเร็วสูง 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-07-19] ประกวดราคาซื้อตู้เพาะเลี้ยงเซลล์ควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แบบเขย่า (CO2 incubator shaker) 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-07-19] ประกวดราคาซื้อจักรยานออกกำลังแขนพร้อมระบบลดการเกร็ง 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-07-19] ประกวดราคาซื้อเคมีภัณฑ์ทำความสะอาดผ้าชนิดเหลว จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-07-30] ประกวดราคาซื้อTriple Blood Bag 450 CC. ชนิดมี Diversion Pouch จำนวน 12,000 ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-07-30] ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ Plasma Protien จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-07-30] ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกดหน้าอกเพื่อฟื้นคืนชีพแบบอัตโนมัติแบบรัดทรวงอก 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-07-30] ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กพร้อมปรับเปลี่ยนเป็นเครื่องให้ความอบอุ่นพร้อมชั่งน้ำหนัก 2 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-08-02] ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นตกตะกอนสาร ความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-08-02] ประกวดราคาซื้อระบบผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2021-08-02] ประกวดราคาซื้อชุดควบคุมระบบจ่ายกลางก๊าซออกซิเจนแบบท่อบรรจุ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
[2018-04-09] ซื้อBeta HCG Elecsys และวัสดุแพทย์สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-04-09] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดควบคุมปริมาตราสารละลายใช้กับเครื่องปั๊ม Terumo และชุดให้น้ำเกลือใช้กับเครื่อง Infusion pump Terumo โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-04-09] ซื้อชุดน้ำยาตรวจคัดกรองโลหิตบริจาคด้วยวิธี Nucleic Acid Amplification Testing (NAT) แบบ individual testing โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-04-09] ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาระดับยาสำหรับห้องปฏิบัติการนิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-04-10] ซื้อสายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดแดง ส่วนปลายด้วยขดลวดหุ้มกราพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-04-10] ซื้อblastocyst medium โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-04-10] ซื้อเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า CPAP รุ่น IN561S REMstar Auto A-Flex System One 60 Series,INT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-04-10] ซื้อthawig medium โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-04-10] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายดูดเสมหะระบบปิด (Close Suction System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-04-11] เช่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ความเร็ว 2 Gbps2 Gbps โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-04-11] ซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในสิ่งส่งตรวจ จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-04-11] ซื้อแผ่นเทอร์โมพลาสติก ขนาด 600 x 900 x 3.2 mm. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-04-19] ซื้อข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักสามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-04-19] ซื้อวัสดุผ่าตัดแก้ไขข้อเข่าเทียมแบบเคลื่อนไหวได้ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-04-19] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดรากฟันเทียมแบบฝั่งในระดับกระดูก (Bone Level Implant) รุ่น ซุปเปอร์ ไลน์ (Super Line) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-04-19] ซื้อไม้ค้ำยันรักแร้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-04-19] ซื้อแผ่นโลหะและสกรูชนิด LCP Compact Hand จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-04-19] ซื้อแผ่นโลหะดามกระดูกต้นขาส่วนปลายพร้อมสกรูยึดแผ่นโละชนิด locking จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-04-19] ซื้อชุดเครื่องมือสำหรับดึงเปิดหน้าท้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-04-19] ซื้อข้อสะโพกเทียมไบโพล่าร์ชนิดใช้สารยึดกระดูก จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-04-19] ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ Leukemia immunophenotype โดยวิธี Flow cytometry ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-04-20] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ CODA BALLOON CATHETERS จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-04-20] ซื้อวัสดุไฟฟ้า/อะไหล่ รายการ ชุดขับเคลื่อนแก๊สของเครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูง (Driver Assembly) สำหรับเครื่องช่วยหายใจความถี่สูง รุ่น ๓๑๐๐A,B โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-04-20] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เส้นลวดนำสำหรับสายสวนหลอดเลือด (Guide wire) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-04-20] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เลนส์แก้วตาเทียม ชนิดนิ่มพับได้แบบมองได้สามระยะ รุ่น POD-F (FineVision) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-04-20] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เลนส์แก้วตาเทียม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-04-20] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เซอร์จิเซล ฟิบริลาร์ (SURGICEL FIBRILLAR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-04-20] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ENDO GIA ROTICULATOR ๔๕-๓.๕ (แบบปรับหัวได้) ตลับบรรจุลวดเย็บเนื้อเยื้อโดยอัตโนมัติ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-04-20] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ CONSTELLATION TOTAL PLUS PAK 23G 5000CUT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-04-24] ซื้อErythropoietin beta 30,000
[2018-04-24] ซื้อSevoflurane 100 percent, inhalation vapour, liquid 250 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-04-24] ซื้อImatinib 100 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-05-17] ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 48 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-05-17] ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์สภาพการนอนหลับผิดปกติ Polysomnography 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-05-22] ซื้อRosuvastatin 20 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-05-22] ซื้อVoriconazole 200 mg powder for solution for injection, 1 vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-05-30] ซื้อชุดน้ำยาตรวจดีเอ็นเอชนิด autosomal STR สำหรับพิสูจน์ความสัมพันธ์พ่อแม่ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-05-30] ซื้อเวย์โปรตีน Isolate จำนวน 222,750 กรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-05-30] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Bacteria Filter ผู้ใหญ่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-05-31] ซื้อCisplatin 50 mg/50 ml concentrate solution for infusion, 50 ml vial โดยวิธีคัดเลือก
[2018-05-31] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เซอร์จิเซล ฟิบริลาร์ (SURGICEL FIBRILLAR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-05-31] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-05-31] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ LIFESTREAM BALLOON EXPANDABLE VASCULAR COVERED STENT จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-05-31] ซื้อMethotrexate 2.5 mg tablet โดยวิธีคัดเลือก
[2018-05-31] ซื้อMethotrexate 1 gm/10 ml solution for injection, 10 ml vial โดยวิธีคัดเลือก
[2018-05-31] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Extension Tube ชนิด Microtube ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-05-31] ซื้อHuman normal immunoglobulin 5 g/100 mL solution for infusion, 100 mL vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-01] ซื้อDoxorubicin HCl 50 mg/25 ml concentrate for solution for infusion, 25 ml vial โดยวิธีคัดเลือก
[2018-06-01] ซื้อAdenosine 6 mg/2 mL solution for injection, 2 mL vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-04] ซื้อข้อชุดข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-04] ซื้อวัสดุสำหรับดามกระดูกสันหลังส่วนอกเอว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-04] ซื้อวัสดุสำหรับดามกระดูก Foot Locking Plate and Screws จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-04] ซื้อชุดโลหะดามในโพรงกระดูกต้นขาส่วนบนแบบแยกชิ้น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-04] ซื้อFortress Crossover Introducer Straight Sheath และวัสดุแพทย์ทางรังสีร่วมรักษา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-04] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ แผ่นติดหน้าอกผู้ใหญ่ และเด็กโตสำหรับเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (Defibrillator) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-04] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Finger sensor วัด O2 Sat (ชนิด Original) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-04] ซื้อโปรแกรมช่วยสร้างภาพ 3 มิติสำหรับตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะ ตับ และทางเดินน้ำดี จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-04] ซื้อGOLDBAL1-6 และวัสดุแพทย์ทางรังสีร่วมรักษา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-04] ซื้อวัสดุสำหรับผ่าตัดดามกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-04] ซื้อวัสดุสำหรับดามกระดูกสันหลังส่วนอกเอว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-04] ซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อไวรัส HBV (Amplification) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-04] ซื้อPemetrexed 500 mg powder for solution for injection / infusion, vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-04] ซื้อPemetrexed 100 mg powder for solution for injection/infusion, vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-06] จ้างขนย้ายพัสดุ จำนวน 1 รายการ ประกอบด้วย 1.ย้ายตู้ตรวจการได้ยินพร้อมติดตั้งขนาด 2x2 ม. จำนวน 1 ตู้ 2.ย้ายตู้ตรวจการได้ยินพร้อมติดตั้งขนาด 1.50x1.50 ม. จำนวน 1 ตู้ 3.ย้ายเครื่องมือฯพร้อมติดตั้งเครื่องมือที่อยู่ภายในทุกเครื่อง จำนวน 1 รายการ 4.วัดเสีย
[2018-06-06] ซื้ออุปกรณ์จัดตำแหน่งผู้ป่วยฉายแสงมะเร็งในท่านอนคว่ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-06] ซื้อSevoflurane 100 percent, inhalation vapour, liquid 250 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-06] ซื้อMesalazine 500 mg gastro-resistant tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-06] ซื้อImatinib 100 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-06] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสำนักงาน งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-06-08] ซ่อมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ No.5 รายการ P 129373-376 Door Seal 26? x 37.5?
[2018-06-08] ซื้อน้ำมันดีเซล (โซล่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-08] ซื้อซ่อมเครื่องล้าง No.2 รายการ Part No.2 117903-638 Inpeller, Pump โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-08] ซื้อTamoxifen 10 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-08] ซื้อFluorouracil 1 gm/20 ml solution for injection/infusion, 20 ml vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-08] ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศหอผู้ป่วย SICU และ SRCU ชั้น 3 อาคาร 13 ชั้น จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-06-11] ซื้อPotassium chloride 500 mg/5 mL oral solution / syrup, 60 mL bottle โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-11] ประกวดราคาซื้อCiprofloxacin 400 mg/200 mL solution for infusion, 200 mL vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-06-11] ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-06-12] ซื้อthawig medium โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-12] ซื้อยา 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-12] ซื้อชุดประสาทหูเทียม (Cochlear Implat) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-12] ซื้อชุดข้อเทียมทางมะเร็งกระดูกต้นขาส่วนล่าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-12] ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมเชื้อไวรัส HHV type 1 - 6 (โดยวิธี Real Time PCR) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-06-13] จ้างการจ้างเหมาจับเวลาและพิมพ์ป้ายเบอร์วิ่งนักกีฬา งานวิ่งวันมหิดล ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-13] ซื้อแหวนปลอกมีด น้ำหนัก 1 สลึง จำนวน 59 วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-13] ซื้อวัสดุไฟฟ้า/อะไหล่ รายการ อะไหล่กล้องส่องตรวจทางเดินอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น รุ่น TJF-Q๑๘๐V โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-13] ซื้อวัสดุไฟฟ้า/อะไหล่ รายการ ซ่อมครุภัณฑ์ เครื่อง FibroScan รุ่น ๕๐๒T เปลี่ยน Power Supply และ Solid State Disk โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-13] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เลนส์แก้วตาเทียม ชนิดนิ่มพับได้ รุ่น Micro+A123 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-13] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เลนส์แก้วตาเทียม ชนิดนิ่มพับได้ AcrySof รุ่น SA๖๐WF โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-13] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ น้ำยาอบฆ่าเชื้อเครื่องมือแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-13] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการชุดเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมพร้อมกล่องบรรจุเครื่องมือ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-13] ซื้อผ้าพันคอ ขนาด 70 x 180 ซม. พิมพ์ดิจิตอล จำนวน 1,500 ผ ืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-13] ซื้อซ่อมเครื่องล้าง No.2 รายการ Part No.2 117903-643 Shaft, Stub โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-13] ซื้อเก้าอี้แถวพักคอย แบบ 3 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-13] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ไหมเย็บแผล กลุ่ม Polyamide Nylon ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-06-14] ซื้อUrea 10 gm/100 gm cream, 35 gm tube โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-14] ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขยายการบริการผ่าตัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-19] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ CENTURION BASIC ACTIVE FMS (๘๐๖๕๗๕๒๑๘๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-19] ซื้อวัสดุไฟฟ้า/อะไหล่ รายการ IV-MP๗๐ Main board ๘๖๒/๑๐๐ ๘MB DATFI ๒MB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-19] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนหลอดเลือดนำทางสำหรับการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (Fortess Crossover Introducer Straight Sheath ๔F) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-19] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยบอลลูน (Balloon dilatation catheter) (Balloon Peripheral System ๐.๐๓๕ + Indeflator) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-19] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหลัง (S๔ Cervical) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-19] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ AcrySof Toric จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-19] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เลนส์แก้วตาเทียม (OpticBlue) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-19] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-19] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด ๖๐ มม.(Endo gia ไส้ ๖๐-๓.๕ mm. แบบ Tri stapler) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-19] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เซอร์จิเซล ฟิบริลาร์ (SURGICEL FIBRILLAR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-19] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดอุปกรณ์สำหรับปิดรูรั่วหัวใจห้องบนซ้าย-ขวา (ASD Device) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-19] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Valvulplastry balloon Z-MED II Balloon โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-19] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Hercules T (สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-19] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Electrode Blue Sensor รุ่น L-OO-S โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-19] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ CENTURION BASIC ACTIVE FMS (๘๐๖๕๗๕๒๑๘๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-20] ซื้อLevetiracetam 500 mg film-coated tablet, 1 tablet โดยวิธีคัดเลือก
[2018-06-20] ซื้อValproate sodium 500 mg prolonged-release tablet, 1 tablet โดยวิธีคัดเลือก
[2018-06-20] ซื้อTamsulosin hydrochloride 400 mcg prolonged-release tablet, 1 tablet โดยวิธีคัดเลือก
[2018-06-20] ประกวดราคาซื้อTimolol 500 mg/100 mL eye drops, solution, 5 mL bottle ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-06-20] ประกวดราคาซื้อPropofol 200 mg/20 mL emulsion for injection/infusion, 20 mL ampoule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-06-20] ประกวดราคาซื้อCalcium polystyrene sulfonate 5 gm powder for oral/rectal suspension, 5 gm sachet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-06-20] ประกวดราคาซื้อPhenytoin sodium 250 mg/5 mL solution for injection/infusion, 5 mL vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-06-20] ซื้อFluconazole 100 mg/50 mL solution for infusion, 50 mL vial โดยวิธีคัดเลือก
[2018-06-20] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-20] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ แถบตรวจหาน้ำตาลในเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-20] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Viabahn ENDOPROSTHESIS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-20] ซื้อIron sucrose 100 mg/5 mL solution for injection, 5 mL ampoule โดยวิธีคัดเลือก
[2018-06-20] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Endotracheal Tube พลาสติกมี Cuff ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-06-20] ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารพันธุกรรมเชื้อไวรัส (โดยวิธี Real Time PCR) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-06-21] ซื้อBioteq Sheath Introducer จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-21] ซื้อบอกรับวารสารออนไลน์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-21] ซื้อวัสดุสำหรับผ่าตัดเอ็นข้อเข่า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-21] ซื้อวัสดุสำหรับผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนอกเอว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-21] ซื้อวัสดุสำหรับดามกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-21] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สติกเกอร์ Autoclave Indicator จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-21] ซื้อแผ่นโลหะดามกระดูกชนิด Locking Plate พร้อมสกรูยึดแผ่นโลหะ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-21] ซื้อLarygeal mask จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-22] ซื้อตู้เก็บเวชภัณฑ์ (Pharmaceutical Refrigerator) จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-22] ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ เทปกาวย่น จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-06-22] ซื้อVacutainer Flashback Needle 21G x 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-26] จ้างจัดทำสมุดบันทึกการฝึกปฏิบัติงานชั้นคลินิก บินหลาล็อคบุ๊ค (Binlalog) แอปพลิเคชั่นและ E-assessment สำหรับนักศึกษาแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-26] ซื้อวารสารออนไลน์ จำนวน 10 รายกการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-26] ซื้อวารสารออนไลน์ จำนวน 51 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-26] ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
[2018-06-26] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายดูดเสมหะ ชนิด 3 รู (Suction Catheter Sterile) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-06-27] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เซอร์จิเซล ฟิบริลาร์ (SURGICEL FIBRILLAR) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-27] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ หัวกรอทรงกลมแบบหัวกรอแบบ Diamond จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-27] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เสื้อกาวน์ป้องกันติดเชื้อ แบบ Sterile โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-27] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ (Aortic stent graft) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-27] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ตลับบรรจุลวดเย็บเนื้อเยื่อโดยอัตโนมัติ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-27] ประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบหมุนไม่ได้ (Fixed Bearing Knee Prosthesis) ชนิด crosslink polyethylene with antioxidant ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-06-27] ประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบหมุนได้ (Mobile Bearing Knee Prosthesis) ชนิด crosslink polyethylene with antioxidant ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-06-27] ประกวดราคาซื้อวัสดุยึดเอ็นเข้ากับกระดูกแบบแขวน และสกรูยึดเอ็นในช่องโพรงกระดูกชนิดทำมาจากสารยึดเกาะกระดูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-06-28] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Hydrocolloid Dressing ขนาด 6 นิ้ว x 8 นิ้ว หรือ 8 นิ้ว x 8 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-28] สอบราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
[2018-06-28] ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-28] ซื้ออุปกรณ์ยึดกระดูกสำหรับใช้งานร่วมกับ Navigator สำหรับยึดกะโหลกศีรษะคนไข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-28] ซื้อซ่อมครุภัณฑ์ระบบไฟฟ้าแรงสูง โดยการเปลี่ยน Drop Out โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-06-28] ซื้อเครื่องแบบแพทย์ประจำบ้าน ปีที่ 1 จำนวน 258 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-07-03] ซื้อMetformin Hydrochloride 500 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-07-03] ซื้อเครื่องส่งลมเย็น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-07-04] ซื้อข้อสะโพกเทียม จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-07-04] ซื้อวัสดุสำหรับผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหลัง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-07-04] ซื้อผ้าพันคอ ขนาด 70x180 ซม. จำนวน 500 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-07-04] ซื้อกางเกงคนไข้ออร์โธ สีขาว จำนวน 2,000 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-07-06] ซื้อซ่อมเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยไอละเหยของไฮโตรเจนเปอร์ออกไซด์ รุ่น V-PRO (Part No.764334-481 PM Pack Vacuum) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-07-06] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า (QUINTEX) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-07-06] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ถุงมือยางปราศจากเชื้อสำหรับการศัลยกรรม ชนิดใช้ครั้งเดียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-07-12] ซื้อเหรียญที่ระลึก งานวิ่งวันมหิดล ประจำปี 2561 โดยวิธีคัดเลือก
[2018-07-12] ซื้อเสื้อยืด คอปก แขนสั้น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-07-12] ซื้อติดฟิล์มกรองแสง ภาควิชาศัลยศาสตร์ อาคารศรีเวชวัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-07-12] ซื้อPump AIP เพื่อใช้ซ่อมเครื่อง Boiler No.1 และ No.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-07-13] ซื้อผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชั้น สีขาว จำนวน 2 ขนาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-07-13] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ไหมเย็บแผล กลุ่ม Polyglactin Polyglygolic ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-07-16] ซื้อHickman Catheter 12 F Dual Lumen โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-07-16] ซื้อยา Mesalazine 500 mg gastro-resistant tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-07-16] ซื้อน้ำยาตรวจหาการแพร่กระจายมะเร็งเต้านมในต่อมน้ำเหลือง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-07-16] ซื้อข้อเข่าเทียมแบบหมุนไม่ได้ (Fixed Bearing Knee Prosthesis) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-07-16] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานจอดรถยนต์แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่โดยประมาณ 7,158 ตารางเมตร จำนวน 179 คัน บริเวณอาคารนันทนาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-07-16] ประกวดราคาซื้อชุดข้อเข่าเทียมชนิดเปลี่ยนผิวข้อด้านเดียวชนิดแผ่นรองข้อเข่าเคลื่อนไหวได้ (Unicompartment Knee Prosthesis) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-07-17] ซื้อเครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิด MRI โดยวิธีคัดเลือก
[2018-07-17] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนหัวใจเพื่อการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าภายในห้องหัวใจ ชนิดปรับความโค้งได้ แบบ ๑๐ ขั้ว (Steerable diagnostic Catheter) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-07-17] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังแบบ Pedicle screws (S๔) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-07-17] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ชนิดกระตุ้นหัวใจห้องล่างพร้อมกัน Cardiac Resynchronization Therapy Defibrillator (CRTD) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-07-17] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์ออกกำลังกายบุคลากร (STAFF FITNESS CENTER) ณ ห้องโถงหอพักบินหลา 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-07-20] ซื้อPeg-24-Pull Percutaneous Endoscopic Gastrostomy Syetem โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-07-20] ซื้อโซฟาเตียงนอนญาติ จำนวน 17 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-07-20] ซื้อPlatelia Aspergillus 1 x 96T โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-07-23] ซื้อblastocyst medium (sage 1 step) และ thawing medium โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-07-23] ซื้อชุดน้ำยาสำหรับตรวจหาเชื้อ Mycobacterium tuberculosis (MTB) และ Mycobacteria (NTM) โดยวิธี Real-time PCR และรายการชุดน้ำยาสกัดสารพันธุกรรมด้วยเครื่องสกัดอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-07-23] ซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ D-Dimer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-07-23] ซื้อน้ำยาตรวจการแข็งตัวของเลือด จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-07-24] ซื้อAtorvastatin 40 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-07-24] วัสดุการแพทย์ รายการ วัสดุรากเทียมและวัสดุทดแทนกระดูกเทียม
[2018-07-24] ซื้อSunitinib 12.5 mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-07-24] ซื้อSevoflurane 100 %, inhalation vapour, liquid 250 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-07-24] ซื้อRasagiline 1 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-07-24] ซื้อPembrolizumab 100 mg/4 mL solution for injection, 4 mL vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-07-24] ซื้อOsimertinib 80 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-07-24] ซื้อImatinib 100 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-07-24] ซื้อHuman normal immunoglobulin 5 g/100 mL solution for infusion, 100 mL vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-07-24] ซื้อErythropoietin beta 30,000
[2018-07-24] ซื้อAbiraterone acetate 250 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-07-25] ประกวดราคาจ้างจ้างซักผ้าห่อและผ้าที่ประกอบในชุดเครื่องมือแพทย์ จำนวน 292,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-07-25] ประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอด้านหน้า (Anterior cervical plate) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-07-26] ซื้อข้อเข่าเทียมแบบหมุนไม่ได้ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-07-26] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สติกเกอร์ Autoclave Indicator จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-07-26] ซื้อโลหะดามกระดูกมือพร้อมสกรูยึดแผ่นโลหะ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-07-26] ซื้อแผ่นโลหะดามกระดูกชนิด Locking Plate พร้อมสกรูยึดแผ่นโลหะ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-07-26] ซื้อเครื่องมือช่วยจับเข็มเย็บแผลผ่านกล้อง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-07-31] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Hydrophilic Guide wire (สายลวดนำสำหรับสายสวนหลอดเลือด) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-07-31] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายลวดนำสายสวน (Angiographic Guide wire) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-07-31] ประกวดราคาซื้อOndansetron 8 mg film-coated tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-08-01] ซื้อCAP/CTM CMV Test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-08-01] ซื้ออาหารทางการแพทย์ สูตร nutritionally complete and balanced รูปแบบผง ขนาด 850 กรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-08-01] ซื้อสักหลาดสำหรับกระสวยส่งเอกสาร ขนาด 4 นิ้ว (80x245mm) และ ยางรองสำหรับกระสวยส่งเอกสาร ขนาด 4 นิ้ว (80x245mm) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-08-01] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ อุปกรณ์ซ่อมปิดหลอดเลือด (Vascular closure device) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-08-01] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อตรวจภายในหลอดเลือดหัวใจ ด้วยการถ่ายภาพด้วยแสงใกล้เคียงความถี่แสงอินฟราเรด (Fastview Imaging Catheter) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-08-02] ซื้อชุดประสาทหูเทียม (Cochlear Implat) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-08-02] ซื้อวัสดุสำหรับผ่าตัดเอ็นข้อเข่า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-08-02] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูนชนิดติดใบมีด (AngioSculpt RX PTCA Scoring Balloon Catheter) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-08-02] ซื้อชุดประสาทหูเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-08-03] ซื้อAtazanavir 300 mg capsule, hard, 1 capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-08-03] ซื้อกางเกงคนไข้ สีขาว 4 ส่วน (เอวผูก) จำนวน 2,000 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-08-03] ซื้อPamidronate disodium 30 mg/10 mL concentrate for solution for infusion, 10 mL vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-08-03] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Dome (Invasive Blood Pressure transducer ตัวแปลงค่าแรงดันเลือด เป็นค่าปริมาตรเลือดที่ออกจากหัวใจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-08-03] ซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องมือผ่าตัดตา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-08-06] ซื้อข้อเข่าเทียมแบบหมุนไม่ได้ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-08-06] ซื้อชุดโลหะดามในโพรงกระดูกต้นขาส่วนบน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-08-07] ซื้อขวดพลาสติก ชนิด Drip จำนวน 231,840 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-08-07] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ (PTCA Guide Wire) จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-08-08] จ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยติดเชื้อของหอผู้ป่วยเด็ก 1 ชั้น 5 อาคารกุมารฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
[2018-08-08] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ น้ำยาไตเทียม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-08-08] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ชนิดกระตุ้นหัวใจห้องล่างพร้อมกัน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-08-08] ซื้อน้ำมันพืช ขนาด 13.75 ลิตร จำนวน 250 ปี๊ป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-08-08] ซื้อโต๊ะข้างเตียงพร้อมราวพาดผ้า จำนวน 17 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-08-08] ซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดชิ้นเนื้อด้วยไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-08-08] ซื้อRabbit anti-human thymocyte immunoglobulin 25 mg pdr. For inj. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-08-08] ประกวดราคาจ้างล้างภาชนะอุปกรณ์พร้อมแรงงาน ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-08-09] ซื้อชุดข้อเข่าเทียมชนิดไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ รุ่น Attune PS Knee จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-08-09] ซื้อน้ำมันปาล์ม ขนาดไม่ต่ำกว่า 13.75 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-08-09] ซื้อซ่อมเครื่องนึ่ง No.3 รายการ P 129373-376 Door Seal 26? x 37.5? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-08-09] ประกวดราคาซื้อQuadruple Blood Bag ขนาด 450 ml สำหรับเตรียม Leukocyte Poor Packed Red Cells ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-08-10] จ้างจ้างย้ายระบบปั๊มลม Air Compressor จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-08-10] ซื้อยาจากองค์การเภสัชกรรม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-08-10] ซื้อซื้อยาองค์การเภสัชกรรม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-08-10] จ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงดันต่ำ บริเวณหน้าโครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-08-15] ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-08-15] ซื้อแผ่นโลหะดามกระดูกสันหลังแบบมีรูล็อค พร้อมสกรูยึดกระดูก จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-08-15] ซื้อแผ่นโลหะดามกระดูกต้นขาส่วนปลายพร้อมสกรูยึดกระดูก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-08-15] ซื้อเครื่องตรวจและควบคุมคุณภาพปริมาณรังสีประจำวันพร้อมชุดคอมพิวเตอร์แบบพกพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-08-16] จ้างค่าบริการดูแลรักษาเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบสามมิติ ยี่ห้อ Hologic รุ่น Dimensions (Tomo) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-08-16] ซื้อเสื้อยืด โครงการปันรัก ปันโลหิต ประจำปี 2561 จำนวน 1,220 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-08-16] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ จุกยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-08-16] ซื้อBenserazide 25 mg + Levodopa 100 mg capsule, hard, 1 capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-08-16] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ตัวเจาะหน้าท้องแบบไม่มีใบมีด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-08-20] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี่ด้วยบอลลูนชนิดทนแรงดันได้สูง (High Pressure Balloon Catheter) โดยวิธีคัดเลือก
[2018-08-20] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวด (Vascular closure device) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-08-20] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Orsiro Drug eluting Stent (สายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบชนิดขดลวดโคบอลต์โครเมียมมี Polymer ชนิดดูดซึมได้พร้อมยาต้านการตีบซ้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-08-20] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Amplatzer atrial septal occluder จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-08-20] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ วัสดุสำหรับปิดรูรั่วที่ผนังห้องหัวใจเอเตรียม ชนิดออกคลูเทคฟิกูล่า (Flex) (Occlutech Figulla Flex II) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-08-27] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดเจาะเตรียมหลอดเลือด (Introducer sheath) โดยวิธีคัดเลือก
[2018-08-27] ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด จำนว 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-08-27] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อการค้ำยันหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ (Drug Eluting Coronary Stent System) โดยวิธีคัดเลือก
[2018-08-27] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี่ด้วยบอลลูน(Coronary balloon Dilatation Catheter) โดยวิธีคัดเลือก
[2018-08-27] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งภายใน ชั้น 10 อาคารศรีเวชวัฒน์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-08-27] ประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อทางการให้โลหิตของผู้บริจาคโลหิตโดยใช้หลักการ Electrochemiluminescense Assay (ECL) หรือ Chemiluminescence Assay (CMIA) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-08-28] ซื้อAbiraterone acetate 250 mg tablet (Zytiga 250 mg) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-08-28] ซื้อImatinib 100 mg film-coated tablet (Glivec 100 mg) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-08-28] จ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า ยี่ห้อ RIELLO รุ่น MHT200 kVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-08-28] ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง รุ่น CFX96 Touch Real time PCR Detection System โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-08-28] ซื้ออะไหล่การแพทย์ ซ่อมเครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ รุ่น 3500 Genetic analyzer (8 capillary) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-08-28] ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนอกเอว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-08-28] ซื้อชุดน้ำยาตรวจดีเอ็นเอชนิด autosomal STR สำหรับพิสูจน์ความสัมพันธ์พ่อแม่ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-08-28] ซื้อข้อเข่าเทียมชนิดไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-08-28] ซื้อPembrolizumab 100 mg/4 mL solution for injection, 4 mL vial(Keytruda 100 mg/4 ml) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-08-28] ซื้อOsimertinib 80 mg film-coated tablet (TAGRISSO 80 MG TAB) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-08-28] ประกวดราคาซื้อชุดกรองเม็ดเลือดขาวออกจากเกล็ดเลือดแบบ Blood Bank Site ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-08-28] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Dual Lumen Catheter Central Venus (ไต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-08-30] จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคประบบดิจิตอล รุ่น Multi Diagnost Eleva โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-08-30] ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนคอและส่วนอกเอว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-08-30] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนหลอดเลือดหัวใจอเนกประสงค์ขนาดเล็กแบบต่อขยายส่วนปลาย (GUIDEZILLA GUIDE EXTENSION CATHETER) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-08-30] ซื้อชุดน้ำยาตรวจจำแนกชนิดพันธุกรรม HCV genotype โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-08-30] ซื้อหุ่นฝึกจำลองการตรวจใส่สายสวนหลอดเลือดดำ จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-08-30] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ โซเดียม ไฮยาลูโรเนท (Sodium hyaluronate) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-08-31] ซื้อ1.หุ่นฝึกเจาะน้ำไขสันหลัง จำนวน 2 ตัว2.หุ่นให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ(หุ่นแขน) จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-08-31] ซื้อวัสดุอะไหล่ทางการแพทย์ รายการ MK๐๒๒๑๐ Breathing System โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-08-31] ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-08-31] ซื้อSevoflurane 100 %, inhalation vapour, liquid 250 ml (Sevorane 250 ml) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-08-31] ซื้อDesflurane 100 mL/100 mL inhalation vapour, liquid, 240 mL bottle (SUPRANE 240 ML) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-08-31] ซื้อ1.หุ่นฝึกเจาะน้ำไขสันหลัง จำนวน 2 ตัว 2.หุ่นให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-08-31] ซื้อ1.หุ่นฝึกเจาะน้ำไขสันหลัง จำนวน 2 ตัว2.หุ่นให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-08-31] ซื้อ1.หุ่นฝึกเจาะน้ำไขสันหลัง จำนวน 2 ตัว2.หุ่นให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ (หุ่นแขน) จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-09-04] ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-09-04] ซื้อหุ่นให้อาหารทางสายยาง จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-09-07] ซื้อBortezomib 3.5 mg powder for solution for injection, 10 mL vial (VELCADE 3.5 MG) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-09-07] ซื้อGefitinib 250 mg film-coated tablet (IRESSA 250 MG) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-09-07] ซื้อCrizotinib 250 mg capsule (XALKORI 250 MG) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-09-07] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนขยายหลอดเลือดแดง ส่วนปลายด้วยบอลลูน (PTA balloon) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-09-07] ซื้อRuxolitinib 5 mg Tablet (JAKAVI 5 MG) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-09-07] ซื้อPazopanib 400 mg film-coated tablet (VOTRIENT 400 MG) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-09-07] ซื้อNilotinib 150 mg capsule (TASIGNA 150 MG) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-09-07] ซื้อAflibercept 40 mg/ml solution for injection , 278 mcL vial (EYLEA 40 MG/ML 0.1 ML) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-09-07] ซื้อฉากกั้นห้อง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-09-07] ซื้อเครื่องวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออกและความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-09-07] ซื้อsulfasalazine 500 mg gastro-resistant tablet (Salazopyrin 500 mg tab) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-09-07] ซื้อEnoxaparin sodium Syringes 6,000 IU (60 mg)/0.6 ml solution for injection (CLEXANE 60 MG) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-09-07] ซื้อEnoxaparin sodium Syringes 4,000 IU (40 mg)/0.4 ml solution for injection(clexane 40 mg/0.4 ml) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-09-07] ซื้อDextran 70 100 mg/100 mL + Hypromellose 300 mg/100 mL eye drops, solution, 0.8 mL unit dose (TEARS NATURALE FREE) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-09-10] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการCODA BALLOON CATHETERS จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-09-10] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการไหม Surgipro จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-09-10] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ (BeGraftCovered Stent) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-09-10] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เซอร์จิเซล ฟิบริลาร์ (SURGICEL FIBRILLAR) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-09-12] ซื้อเครื่องรัดห้ามเลือดชนิดไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-09-12] ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์ 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-09-13] จ้างบำรุงรักษาเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์และระบบรับส่งข้อมูลภาพเอกซเรย์พร้อมซอฟท์แวร์สำหรับตกแต่งภาพรุ่นXG๕๐๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-09-13] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ อุปกรณ์รองรับของเหลวจากแผล (Reservoir Drain) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-09-13] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ UNVCA5STF OPTICAL BLADELESS 5MM (ปลอกtrocar) ปลอกตัวเจาะหน้าท้องแบบไม่มีใบมีด จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-09-13] จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ รุ่น Practix Convenio โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-09-17] จ้างจ้างซักผ้าห่อและผ้าที่ประกอบในชุดเครื่องมือแพทย์ จำนวน 73,600 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-09-17] ประกวดราคาซื้อAmiodarone hydrochloride 150 mg/3 mL concentrate for solution for injection/infusion, 3 mL ampoule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-09-19] จ้างจ้างบำรุงรักษาเครื่องทำลายเชื้อจุลินทรีย์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-09-19] จ้างปรับปรุงห้องจ่ายยา ฝ่ายเภสัชกรรม (OPD Premium) ชั้น 1 อาคารศรีเวชวัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-09-19] จ้างปรับปรุงตกแต่งภายในศูนย์ Intervention อาคารศรีเวชวัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-09-19] ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-09-20] ซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพหลอดเลือดแดงส่วนปลาย 1เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-09-20] ถ่านไฟฉาย / แบตเตอรี่อัลคาไลน์ 4 รายการ
[2018-09-20] ซื้อเครื่องตรวจและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG ๑๒ Leads Recorder) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-09-20] วัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ BeGraft Covered Stent
[2018-09-20] ซื้อวัสดุทางการแพทย์ รายการ บอลลูนขยายหลอดเลือดทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-09-20] ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-09-20] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-09-20] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ (Aortic stent graft) และ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ส่วนปลายด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ (Peripheral Stent graft) (ที่ใช้ในช่องท้อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-09-20] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายชนิดแข็ง (Amplatz Super Stiff Guidewire) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-09-20] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ แบบมองได้สามระยะ รุ่น POD-F FineVision โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-09-20] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เลนส์แก้วตาเทียม (OpticBlue) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-09-20] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ แผ่นติดหน้าอก สำหรับเครื่องกระตุกหัวใจ สำหรับผู้ใหญ่ / เด็กโต ชนิดรังสีเอ็กซเรย์ผ่านได้ รุ่น M๓๗๑๖A ยี่ห้อ PHILIPS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-09-20] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Spore test ใช้กับเครื่องอบแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-09-20] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Spore test ใช้กับเครื่องอบแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (สามารถอ่านผลการเพาะเชื้อได้ภายใน 24 นาที) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-09-20] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ MANIFOLD ชุดต่อวาล์วปิดเปิด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-09-20] ประกวดราคาเช่าเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-09-21] ซื้อผ้าห่มผู้ป่วยสีขาว ขนาด 48 นิ้ว x 80 นิ้ว จำนวน 1,000 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-09-21] ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-09-21] ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-09-21] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ DST GIA 100-3.8/100-4.8 (Stapler) อุปกรณ์ในการตัดต่อเนื้อเยื่อโดยอัตโนมัติ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-09-21] ประกวดราคาซื้อขวดอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อใช้สำหรับเครื่องเพาะเลี้ยงเชื้อแบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-09-25] จ้างซ่อมระบบสูบน้ำดับเพลิง (Fire pump) อาคารเฉลิมพระบารมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-09-25] ซื้อเครื่องควบคุมสายให้เลือด, น้ำเกลือ และสารน้ำ 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-09-26] ซื้อตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจผู้ป่วยกลุ่ม Vitamin และปริมาณตะกั่วในเลือด ของห้องปฏิบัติการเคมีคลินิกและนิติเวช จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-09-26] ซื้อน้ำยาตรวจ CK-MB และน้ำยาตรวจทางเคมีคลีนิก จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-09-26] ซื้อตู้เย็นเก็บโลหิต (Blood Bank Refrigerator) จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-09-26] ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ล้อ แบบอัดท้าย 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-09-26] ซื้อกล้องจุลทรรศน์ inverted microscope 2 กล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-09-26] ซื้อวัสดุทางแพทย์ รายการ เลนส์แก้วตาเทียม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-09-26] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อดูภาพของหลอดเลือดหัวใจ FASTVIEW IMAGING CATHETER (Dragonfly Optis OCT Catheter) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-09-26] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-09-26] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ซองเวชภัณฑ์ปลอดเชื้ออบแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ไม่ขยายข้าง ๑๐ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-09-26] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ชนิดกระตุ้นหัวใจห้องล่างพร้อมกัน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-09-26] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ LIFESTREAM BALLOON EXPANDABLE VASCULAR COVERED STENT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-09-28] จ้างค่าตรวจวิเคราะห์กลุ่ม Vitamin และปริมาณตะกั่วในเลือดของห้องปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-09-28] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิดเคลือบยา Everolimus โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-09-28] จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการ บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี รุ่น ACUSON S2000 แบบรวมอะไหล่ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-09-28] จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการ บริการดูแลรักษาเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล ยี่ห้อ HOLOGIC รุ่น Selenia 4 ครั้ง/ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-09-28] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดอุปกรณ์สำหรับปิดทางเชื่อมหลอดเลือดแดงและดำ (PDA Device) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-09-28] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Valvulplastry balloon Z-MED ll Balloon โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-09-28] ประกวดราคาซื้อSenna glycosides 7.5 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-09-28] ประกวดราคาซื้อAciclovir 250 mg powder for solution for infusion, 1 vial/ Aciclovir 250 mg/10 mL concentrate for solution for infusion, 10 mL vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-09-28] ประกวดราคาซื้อCiclosporin 100 mg capsule, soft capsule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-10-01] จ้างตรวจเช็คระบบพลังงานรังสีที่ฉายโลหิต แบบไม่รวมรวมอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-01] ซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องประชุม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-01] ซื้อบอกรับฐานข้อมูล Lexicomp Online Base Package 2018 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-01] ซื้อชุดน้ำยาตรวจแยกชนิดแอนติเจนบนเนื้อเยื่อ (HLA Typing) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-01] ซื้อEthanol Absolute 2.5L ?Merck? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-01] จ้างบำรุงรักษาแผ่นรับภาพ (FDR D-EVO ชนิดไร้สาย) แบบรวมอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-01] จ้างบำรุงรักษาแผ่นรับภาพ (FDR D-EVO ชนิดมีสาย) แบบรวมอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-01] ซื้อตู้ปลอดเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-01] ซื้อตู้บ่มเพาะเลี้ยงเซลล์ (Incubator) จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-01] จ้างทำทางเดิน Catwalk พร้อมราวกันตกและรั้วตาข่าย ตำแหน่งวางหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณหลังคาห้อง Chiller ชั้น 1 อาคารศรีเวชวัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-01] ประกวดราคาซื้อTriple Blood Bag with CPDA1 350 cc. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-10-02] ซื้อชุดข้อเข่าชนิดเปลี่ยนผิวข้อด้านเดียวชนิดแผ่นรองข้อเข่าเคลื่อนไหวได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-02] ซื้อวัสดุสำหรับใช้กับชุดเครื่องมือตรวจส่องกล้องสำหรับตรวจวินิจฉัยภายในข้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-02] ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบแผลเล็ก จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-02] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ C-Section Drape+Tower (Barrier) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-02] ซื้อแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง พร้อมสกรูยึดแผ่นโลหะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-02] ซื้อแท่งคาร์บอนดามกระดูกภายนอก (Carbon Fiber Rod) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-02] ประกวดราคาซื้อPyridostigmine bromide 60 mg coated tablet, 1 tablet/ Pyridostigmine bromide 60 mg film-coated tablet, 1 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-10-02] จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการ บำรุงรักษาเครื่องไตเทียม Fresenius ๕ เครื่อง จำนวน ๔ งวด/ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-02] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ น้ำยาไตเทียม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-02] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ น้ำยาไตเทียม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-02] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ น้ำยาไตเทียม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-02] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Steri-Drape และ Ioban โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-02] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Spongostan โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-02] ซื้อซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Disposable Surgical drapes โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-02] ซื้อHuman serum albumin 20 g/100 ml solution for infusion, 50 ml vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-02] ซื้อHuman coagulation factor VIII 250 iu powder and solvent for solution for injection, 1 vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-02] จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องล้างและฆ่าเชื้อกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารอัตโนมัติ EVOTECH ระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-02] จ้างบำรุงรักษาตรวจซ่อมและค่าอะไหล่ เครื่อง FibroScan ๕๐๒T จำนวน ๒ รายการ (๔งวด) แบบไม่รวมอะไหล่ ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-02] จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการ บำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องเตรียมน้ำบริสุทธิ์ ชนิด Ultrapure Water 12 งวด/ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-02] จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการ บำรุงรักษาเครื่องไตเทียม Nikkiso จำนวน 11 เครื่อง บำรุงรักษา 6 ครั้ง/ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-03] ซื้อเครื่องทำคลอดและขูดมดลูกด้วยระบบสุญญากาศ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-03] ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์ผสมยา IV ADMIXTURE สำหรับผู้ป่วยเด็ก ฝ่ายเภสัชกรรม ชั้น 7 อาคารกุมารเวชศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-10-03] วัสดุสำนักงาน รายการ ซองจดหมาย จำนวน 6 รายการ
[2018-10-03] ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ กระดาษต่อเนื่องใช้พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน งานเงินรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-04] จ้างค่าบำรุงรักษาระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-04] จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปปี่ รุ่น Easy Diagnost Eleva โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-04] จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ C-Arm รุ่น Veradius แบบรวมอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-04] จ้างบำรุงรักษาเครื่องใส่แร่อิริเดียม-192 แบบไม่รวมอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-04] จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไอน้ำ Boiler No.1 และ No.2 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-04] ประกวดราคาซื้อCilastatin 500 mg + Imipenem 500 mg powder for solution for infusion, 1 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-10-08] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ แก๊สออกซิเจนเหลว โดยวิธีคัดเลือก
[2018-10-08] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนหัวใจเพื่อการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าภายในห้องหัวใจ ชนิดปรับความโค้ง แบบ ๑๐ ขั้ว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-08] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ลิ้นหัวใจเทียม จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-08] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เครื่องมือตัดและต่อลำไส้ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-08] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ULTRAVERSE จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-09] ซื้อDesoximetasone 250 mg/100 gm cream, 10 gm tube โดยวิธีคัดเลือก
[2018-10-09] ประกวดราคาซื้อชุดไฟส่องสวมศีรษะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-10-09] ประกวดราคาซื้อMebeverine hydrochloride 135 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-10-09] ประกวดราคาซื้อUrsodeoxycholic acid 250 mg capsule, hard capsule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-10-09] ประกวดราคาซื้อLactulose 66.7 gm/100 mL syrup, 100 mL bottle ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-10-09] ประกวดราคาซื้อVoriconazole 200 mg film-coated tablet, 1 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-10-09] ประกวดราคาซื้อValproate sodium 400 mg powder and solvent for solution for injection, 1 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-10-09] ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ (ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผ้าชนิดเหลว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-09] ซื้อPregabalin 25 mg capsule, hard, 1 capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-09] ซื้อLevetiracetam 250 mg film-coated tablet, 1 tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-09] ซื้อCarbidopa 25 mg + Levodopa 250 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-09] ประกวดราคาซื้อPramipexole dihydrochloride monohydrate 1 mg tablet, 1 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-10-09] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ MANIFOLD ชุดต่อวาล์วปิดเปิด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-09] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ CODA BALLOON CATHETERS จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-10] จ้างบำรุงรักษาเครื่องฉีดสารทึบรังสี รุ่น Stellant D จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-10] ซื้ออุปกรณ์หนีบเส้นเลือดโป่งพองในช่องกะโหลกศีรษะ (Aneurysm Clip for Intracranial Aneurysm) (Yasagil Clip Straight) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-10] ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ รุ่น Aquilion Prime โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-10] ซื้อเม็ดแร่อิริเดียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-10] ซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบแรงดันไอน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-10] จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่กำลังไม่น้อยกว่า 25 kVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-10] จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อโตชิบา รุ่น Aquilion Prime โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-10] จ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจด้วยสนามแม่เหล็ก MRI รุ่น Ingenia 1.5T โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-10] ประกวดราคาซื้อเวย์โปรตีน Isolate จำนวน 1,485,000 กรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-10-11] ซื้อตู้อุ่นสารละลาย จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-11] ซื้อวัสดุการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียม จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-11] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ BeGraft Covered Stent โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-11] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เครื่องมือตัดและต่อลำไส้ขนาด ๒๘ มม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-12] ซื้อHypromellose 300 mg/100 mL eye drops, solution, 10 mL bottle โดยวิธีคัดเลือก
[2018-10-12] ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ กระดาษชำระชนิดแผ่นใหญ่ (เช็ดมือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-12] ซื้อTigecycline 50 mg powder for solution for infusion, 1 vial โดยวิธีคัดเลือก
[2018-10-12] สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ผงแป้งโรยรอบลำไส้ทวารเทียม และกาวติดอุปกรณ์ใช้ขับถ่ายของเสียทางหน้าท้อง จำนวน 2 รายการ
[2018-10-16] ซื้อXylene 4 L โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-16] ซื้อกาวทางการแพทย์ Histoacryl โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-16] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ กระดูกเทียม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-18] ซื้อเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง (Humidifier with Integrated flow Generator) จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
[2018-10-18] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สติกเกอร์ Autoclave Indicator จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-18] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Prolystica U.C. Enzymatic Cleaner โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-18] ซื้อIntroducer Kit และวัสดุการแพทย์สาขารังสีวินิจฉัย จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-18] ซื้อAdmiral Xtreme PTA Balloon และวัสดุทางรังสีวินิจฉัย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-19] ซื้อAripiprazole 5 mg tablet, 1 tablet/ Aripiprazole 5 mg film-coated tablet, 1 tablet โดยวิธีคัดเลือก
[2018-10-19] ซื้อSildenafil 20 mg film-coated tablet, 1 tablet โดยวิธีคัดเลือก
[2018-10-19] ซื้อRocuronium bromide 50 mg/5 mL solution for injection, 5 mL vial โดยวิธีคัดเลือก
[2018-10-19] ซื้อMirtazapine 30 mg orodispersible tablet, 1 tablet โดยวิธีคัดเลือก
[2018-10-19] ซื้อEfavirenz 600 mg + Emtricitabine 200 mg + Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg film-coated tablet, 1 tablet โดยวิธีคัดเลือก
[2018-10-19] ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 จำนวน 2 รายการ โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
[2018-10-19] ซื้อวัสดุผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-19] ซื้อแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง พร้อมสกรูยึดแผ่นโลหะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-19] ซื้อแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง Small Fragment System and Medium Fragment System พร้อมสกรูยึดแผ่นโลหะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-19] ซื้อเครื่องอ่านปฏิกิริยาในไมโครเพลท (Microplate Reader) 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-19] ซื้อข้อสะโพกเทียมชนิดที่ยึดบริเวณส่วนต้นของกระดูกฟีเมอร์ และไม่ใช้สารยึดกระดูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-19] ซื้อข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-22] ซื้อPramipexole dihydrochloride monohydrate 250 mcg tablet, 1 tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-22] ซื้อMeropenem 500 mg powder for solution for injection/infusion, vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-22] ซื้อLevofloxacin 500 mg/100 mL solution for infusion, 100 mL vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-22] ซื้อIspaghula husk 3.4 gm/11 gm powder for oral suspension, 100 gm bottle โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-22] ซื้อHydralazine hydrochloride 10 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-22] ซื้อEnalapril maleate 5 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-22] ซื้อDonepezil hydrochloride 5 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-22] ซื้อCilostazol 100 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-22] ซื้อCiclosporin 25 mg capsule, soft capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-22] ซื้อAzathioprine 50 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-22] ประกวดราคาซื้อโลหะดามโพรงกระดูกข้อสะโพก จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-10-22] ประกวดราคาซื้อBromocriptine 2.5 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-10-22] จ้างปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้า ศูนย์โรคหัวใจ ชั้น4 อาคารศรีเวชวัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-22] ซื้อวัสดุอะไหล่ ENERGY STORAGE UNIT PACKD (ชุดแบตเตอร์รี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-22] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ แคปซูลส่องตรวจลำไส้เล็ก (PillCam SB๒ Capsule) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-22] ซื้อรถเข็นนั่ง จำนวน 21 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-22] ซื้อรถเข็นนอน จำนวน 8 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-22] ซื้อเก้าอี้ Lecture จำนวน 80 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-22] จ้างปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้าห้องผ่าตัด CVT ชั้น 3 อาคารศรีเวชวัฒน์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-24] จ้างบำรุงรักษาชุดควบคุมระบบไฟฟ้าแรงสูง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-24] ซื้อวัสดุการแพทย์ สายสวนสำหรับวัดขนาดรูรั่วหัวใจชนิดบอลลูน (Amplatzer Sizing Balloon) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-24] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดส่วนปลายด้วยบอลลูน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-24] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ แบบมองได้สามระยะ รุ่น POD-F (FineVision) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-24] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เลนส์แก้วตาเทียม (OpticBlue) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-24] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ลิ้นหัวใจเทียม ชนิดเนื้อเยื่อทำมาจากหมู (ชนิดมีโครง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-24] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-24] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-24] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ถุงเก็บปัสสาวะผู้ใหญ่ชนิดถุงพลาสติก ขนาด 10 นิ้ว x 15 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-24] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ขนาดความยาวของแนวลวดเย็บและตัด ๖๐ มม.จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-24] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ตลับบรรจุลวดเย็บเนื้อเยื่อโดยอัตโนมัติ (DST GIA ๑๐๐-๓.๘ /๑๐๐-๔.๘ (SULU)) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-24] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เซอร์จิเซล ฟิบริลาร์ (SURGICEL FIBRILLAR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-24] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เครื่องกระตุ้นและกระตุกหัวใจชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องแบบกระตุ้นหัวใจห้องล่างซ้ายร่วมด้วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-24] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ชนิดกระตุ้นหัวใจห้องเดียว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-24] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Z-MED II โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-24] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ENDO GIA ROTICULAOR 45-3.5(แบบปรับหัวได้)ตลับบรรจุลวดเย็บเนื้อเยื่อโดยอัตโนมัติ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-24] ซื้อ3500 Genetic Analyzer Capilary Array,50cm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-24] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Port access infusion set จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-24] ประกวดราคาซื้อชุดวัดสัญญาณป้อนกลับทางชีวภาพไบโอฟีดแบคและนิวโรฟีดแบค จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-10-25] จ้างบำรุงรักษาเครื่องจำลองภาพเอกซเรย์ Varian Acuity โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-25] ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ ถุงพลาสติกเย็นแบบใส ขนาด 26 นิ้ว x 26 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-25] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ หัวจี้ตัดแบบกรรไกรโค้ง รุ่น Plus (HARMONIC AEC+Shears) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-25] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-25] ซื้อเครื่องส่องกล่องเสียงเพื่อช่วยในการใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวีดีทัศน์ (video Laryngoscope) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-25] ซื้อเครื่องรีดสายถุงเลือดแบบอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-25] ซื้อเครื่องผนึกสายถุงเลือดแบบเคลื่อนที่ได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-25] ซื้อเครื่องปั่นแยกน้ำเหลือง (Serofuge) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-25] ซื้อเครื่องดูดจากโพรงทรวงอก (Thoracic suction) จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-25] จ้างบำรุงรักษาเครื่องเร่งอนุภาค Varian Clinac IX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-25] จ้างบำรุงรักษาเครื่องฉายรังสีชนิดเร่งอนุภาค Clinac 600C โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-25] ซื้อวัสดุใช้ระบายน้ำดีจากท่อน้ำดีลงสู่ลำไส้เล็กส่วนต้น ในรายมรการตีบหรืออุดตันของท่อ เช่น ท่อน้ำดีตีบ หรือนิ่วอุดตัน ในหัตถการ ERCP จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-25] ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับส่องกล้องทางเดินอาหารและท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-25] จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนความถี่สูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-26] ซื้อผ้าพันคอ ขนาด 100 ซ.ม. x 100 ซ.ม. จำนวน 1,000 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-26] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ น้ำยาอบฆ่าเชื้อเครื่องมือแพทย์ (ใช้กับเครื่องอบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-26] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ น้ำยา Vaproc HC Sterile โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-26] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Prolystica U.C. Enzymatic Cleaner โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-26] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Prolystica Neutral detergent โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-26] ซื้อPSG Type I 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-26] ซื้อเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ชนิดลำแสงไดโอด (Diode Laser) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-30] ซื้อOmeprazole 40 mg powder for solution for injection, vial โดยวิธีคัดเลือก
[2018-10-30] ซื้อหุ่นยนต์จัดยา 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-30] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-30] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-30] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-30] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เลนส์แก้วตาเทียม ชนิดนิ่มพับได้ AcrySof รุ่น SA๖๐WF โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-30] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เลนส์แก้วตาเทียม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-30] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ถุงมือยางสำหรับการตรวจโรค ชนิด Disposable No.S โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-30] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Tracheostomy Tube พลาสติกมี Cuff ทำความสะอาดได้ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-30] ซื้อเครื่องตรวจวัดและวินิจฉัยการตีบตันและแข็งตัวของเส้นเลือดแดงภายในร่างกาย (ABI) 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-30] ซื้อขวดพลาสติก PET ขนาด 500 ซี.ซี. จำนวน 300,600 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-30] ซื้อOxycodone 10 mg prolonged-release tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-30] ซื้อMidazolam 5 mg/1 mL solution for injection, 3 mL ampoule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-30] ซื้อMethylphenidate hydrochloride 36 mg prolonged-release tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-30] ซื้อFentanyl 100 mcg/2 mL solution for injection, 2 mL ampoule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-30] จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-31] ซื้อDibasic sodium phosphate 7 gm/118 mL + Monobasic sodium phosphate 19 gm/118 mL rectal solution, 133 mL bottle โดยวิธีคัดเลือก
[2018-10-31] ซื้อวัดความโค้งกระจกตา (Galilei G4) 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-31] ซื้อผ้าม่าน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-31] ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจชนิดไร้สาย (O2 sat mobile) 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-31] ซื้อTopiramate 50 mg film-coated tablet, 1 tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-31] ซื้อTopiramate 25 mg film-coated tablet, 1 tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-31] ซื้อLamotrigine 50 mg tablet, 1 tablet/ Lamotrigine 50 mg film-coated tablet, 1 tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-31] ซื้อLamotrigine 25 mg tablet, 1 tablet/ Lamotrigine 25 mg film-coated tablet, 1 tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-31] ซื้อImatinib 100 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-31] ซื้อAflibercept 40 mg/1 ml solution for injection, 278 mcl vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-10-31] ซื้อเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
[2018-10-31] ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจ (ชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับเด็กแรกเกิดถึงผู้ใหญ่ (Volume -Pressure Ventilator)) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-11-01] ซื้อGreenberg Long ARM Retractor 9 1/2 (50-1509) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-01] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวดหุ้มกราฟท์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-01] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวดหุ้มกราฟท์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-01] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อการขยายลิ้นหัวใจด้วยบอลลูนธรรมดา (TMP PED Balloon Catheter Valvuloplasty Balloon) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-01] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ แบบมองได้สามระยะ รุ่น POD-F (FineVision) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-01] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ แบบมองได้สามระยะ รุ่น POD-F (FineVision) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-01] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เลนส์แก้วตาเทียม ชนิดนิ่มพับได้ AcrySof รุ่น SA๖๐WF โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-01] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เลนส์แก้วตาเทียม ชนิดนิ่มพับได้ AcrySof รุ่น SA๖๐WF โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-01] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เลนส์แก้วตาเทียม (OpticBlue) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-01] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ตัวเจาะหน้าท้องแบบไม่มีใบมีด (Trocar 12 mm. Optical STD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-01] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เซอร์จิเซล ฟิบริลาร์ (SURGICEL FIBRILLAR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-01] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เซอร์จิเซล ฟิบริลาร์ (SURGICEL FIBRILLAR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-01] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ LIFESTREAM VASCULAR STENT จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-01] ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการคำนวณทางวิศวกรรม (ANSYS) จำนวน 1 โปรแกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-01] ประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับห้องบรรยาย 200 คน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-11-01] ประกวดราคาซื้อตู้อบเพาะเชื้อชนิดไม่ใช้อากาศ Anaerobic 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-11-01] ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นล้างเซลล์อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-11-01] ประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์ จำนวน 150 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-11-02] ซื้อเครื่องมือพร้อมติดตั้งที่ห้องเตรียมเครื่องมือปราศจากเชื้อทางการแพทย์ในคลินิกทันตกรรม ชั้น 2 อาคารศรีเวชวัฒน์ โดยวิธีคัดเลือก
[2018-11-02] ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-02] ซื้อโปรแกรมระบบจัดการรับและวิจารณ์ต้นฉบับบทความ ScholarOne Manuscript จำนวน 1 โปรแกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-02] ซื้อถ่ายภาพจอตา (Fundus camera) 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-02] ซื้อชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงชนิดเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-02] ซื้อเครื่อง Nd-YAG laser จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-02] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ ที่ใช้ในช่องอก (Thoracic Aortic Stent Graft) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-02] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-02] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ตลับบรรจุลวดเย็บเนื้อเยื่อโดยอัตโนมัติ (DST GIA ๑๐๐-๓.๘ /๑๐๐-๔.๘ (SULU)) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-02] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เซอร์จิเซล ฟิบริลาร์ (SURGICEL FIBRILLAR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-05] ซื้อAflibercept 40 mg/1 ml solution for injection, 278 mcl vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-05] ซื้อชุดประสาทหูเทียม ยี่ห้อ MEDEL รุ่น Implant Sonata Speech Processor Rondo Insertiion Eletrode standard โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-05] ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ ถุงพลาสติกสีดำ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-11-06] จ้างบำรุงรักษาเครื่องสลายนิ่ว รุ่น STORZ Lithotripter Modulith SLX-F2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-06] ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-06] ซื้อผ้าสี่เหลี่ยม 2 ชั้น สีเขียว ขนาด 20 นิ้ว x 20 นิ้ว จำนวน 5,000 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-06] ซื้อHuman papillomavirus (type 6, 11, 16, 18) Recombinant Vaccine, 0.5 ml prefilled syringe โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-06] จอทีวีสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว 23 จอ
[2018-11-06] ประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ และระบบสื่อสาร ห้อง Med 527 จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-11-06] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ น้ำยาไตเทียม (Hemodialysis Solution) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก
[2018-11-06] ซื้อสติกเกอร์ชนิดม้วน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-06] ซื้อเครื่องวัดเลนส์ (IOL Master 700 ) 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-06] ซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-06] ซื้อเครื่องดูดของเหลวติดผนัง 1 ระบบ (wall suction) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-06] ซื้อultrasound ตา (U/S AB Scan) 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-06] ซื้อSlit lamp 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-08] ซื้อNifedipine 20 mg prolonged-release tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-08] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เข็มฉีดยา Disposable ชนิด I.V.Catheter ขนาด 26x3/4 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-08] ซื้อovum pick-up needle โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-09] ซื้อAmniomax C100 Supplement-Liquid 75 ml. และ Amniomax C100 Basal Medium 450ml. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-09] ซื้อกล้องผ่าตัดตา 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-09] ซื้อCAP/CTM CMV Test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-09] ซื้อBio-Amf-2 Complete Medium 500ml. และ RPMI 1640 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-09] ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ กระดาษชำระ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-11-09] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ แผ่นปิดแผลฆ่าเชื้อ Nano Silver โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-09] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดเก็บเสมหะผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-09] ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า ขนาด 3,000 VA. (2,700 Watts.) จำนวน 12 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-11-12] จ้างบำรุงรักษาเครื่องเร่งอนุภาค Varian Truebeam และ Varian Unique โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-12] ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-12] ซื้อน้ำยาทดสอบปัสสาวะด้วยเครื่องอัตโนมัติ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-12] ซื้อเครื่องฉีดล้างภายในระบบทางเดินอาหาร จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-12] จ้างปรับปรุงโถงทางเข้า Ambulatory ชั้น B อาคาร 100 ปี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-12] ประกวดราคาซื้อเครื่องแช่แข็ง (Blast Freezer) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-11-12] ประกวดราคาซื้อระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายแบบเอนกประสงค์ (เครื่อง SERVER) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-11-14] ซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะ 2 กล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-14] ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 200 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-11-15] ซื้อCabazitaxel 60 mg/1.5 ml concentrate and solvent for solution for infusion, 1.5 ml vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-15] ซื้อเครื่องวิเคราะห์การทำงานเครื่องตัดจี้ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-15] ซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-15] ซื้อTrastuzumab 440 mg powder for solution for injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-15] ซื้อTacrolimus 1 mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-15] ซื้อSevoflurane 100 ml/100 ml inhalation vapour, liquid, 250 ml bottle โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-15] ซื้อOsimertinib 80 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-15] ซื้อOctreotide 20 mg powder and solvent for suspension for injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-15] ซื้อMesalazine 500 mg gastro-resistant tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-15] ซื้อGefitinib 250 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-15] ซื้อEverolimus 10 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-15] ซื้อEpoetin beta 30000 iu/0.6 ml solution for injection, 0.6 ml prefilled syr โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-15] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เส้นเลือดเทียม PTFE ชนิด VXT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-15] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เลนส์แก้วตาเทียม (OpticBlue) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-15] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดนำสารละลายเพื่อไปเลี้ยงหัวใจโดยตรง Blood Cardioplegia Set ๔ต่อ๑ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-15] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ LIFESTREAM BALLOON EXPANDABLE VASCULAR COVERED STENT จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-15] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ วัสดุรากเทียมและวัสดุทดแทนกระดูกเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-15] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องตกแต่งภายในพื้นที่ห้องตรวจศพและก่อสร้างอาคารติดตั้งเครื่อง CT Scan ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-11-16] ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
[2018-11-16] ซื้อโมดูลวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออกแบบ MainStream 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-16] ซื้อLevel Master Controler Auto Reset Cblm-A และ Sensor well (Replacement) Level Master โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-16] ซื้อเครื่องล้างและทำลายเชื้อโรคอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
[2018-11-16] ซื้อเครื่อง EKG Monitor ชนิด TELE 2 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
[2018-11-16] ซื้อรถเข็นสำหรับวางเครื่องมือ 2 คัน โดยวิธีคัดเลือก
[2018-11-16] ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องแบบ 4K 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
[2018-11-16] ซื้อจอแสดงภาพ 2 จอ โดยวิธีคัดเลือก
[2018-11-16] ซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (ชนิดธรรมดา) 13 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
[2018-11-16] ซื้อเครื่องล้างกล้องส่องตรวจแบบอัตโนมัติ 2 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
[2018-11-16] ซื้อเครื่องเฝ้าระวังสัญญาณชีพ ประกอบด้วย BP,EKG,O2sat 11 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
[2018-11-16] ซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพสำหรับ Transfer 2 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
[2018-11-16] ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ (EKG ,NIBP,Spo2) 4 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
[2018-11-16] ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า 4 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
[2018-11-16] ประกวดราคาซื้อระบบ Backup (เครื่อง SERVER) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-11-16] ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับรักษา จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-11-19] สอบราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
[2018-11-19] สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
[2018-11-19] สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
[2018-11-19] จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไอน้ำ โดยการเปลี่ยนชุดอุปกรณ์ Blower motor ในส่วนของ WetScrubblc โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-19] ซื้อเครื่องวัดความดันแบบสอดแขนพร้อมโต๊ะและเก้าอี้สำหรับวางเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-19] ประกวดราคาซื้อระบบ VDO Conference จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-11-20] ซื้อกล้องส่องผ่าตัดโพรงมดลูกชนิดแข็ง (Telescope OES ELITE 4mm. 12องศา HD autoclavable) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-20] ซื้อOctreotide 20 mg powder and solvent for suspension for injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-20] ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ Application Loadblance (เครื่องSERVER) จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-11-21] ซื้อกล้องส่องตรวจวินิจฉัยและรักษากระเพาะอาหารแบบ Therapeutic 2 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
[2018-11-21] ซื้อเครื่องผลิตและควบคุมสัญญาณภาพ 2 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
[2018-11-21] ซื้อเครื่องกำเนิดแสง 2 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
[2018-11-21] ซื้อกล้องส่องตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย แบบ Sigmoid 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
[2018-11-21] ซื้อกล้องส่องตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคลำไส้ใหญ่ แบบ Standard 4 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
[2018-11-21] ซื้อกล้องส่องตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคลำไส้ใหญ่ขนาดเล็ก (Pediatric) 3 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
[2018-11-21] ซื้ออาหารทางการแพทย์ สูตร Nutritionally Complete formula รูปแบบผง ขนาด 2.5 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-21] ซื้ออาหารทางการแพทย์ สูตร nutritionally complete and balanced รูปแบบผง ขนาด 850 กรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-21] ซื้ออาหารทางการแพทย์ Nutritionally Complete formula สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน รูปแบบผง ขนาด 2.5 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-21] ซื้อระบบ OTP สำหรับ VDI (Virtual Desktop Infrastructure) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-21] ซื้อบอกรับฐานข้อมูล Thieme MedOne Education 2019 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-21] ซื้อต่ออายุการบอกรับฐานข้อมูล Thieme e-Journals Medical Collection 2019 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-21] ซื้อชุดไฟถ่ายในห้องสตูดิโอ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-21] ซื้อชุดถ่ายภาพและวิเคราะห์สารพันธุกรรม (Gel Documentation System) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-21] ซื้อชุดตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอ็มอาร์ไอ (ACR MRI Phantom) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-21] ซื้อเครื่องวัดปริมาณรังสีเฉพาะบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-21] ซื้อเครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-21] ซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยก๊าซอาร์กอน ระบบอัตโนมัติพร้อม Software ใช้ตัดจี้ในระบบทางเดินอาหารและ ทางเดินน้ำดี 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-21] ซื้อหม้อนึ่งเครื่องมือแพทย์ 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
[2018-11-21] ซื้อเครื่องล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
[2018-11-21] ซื้ออุปกรณ์ Web Firewall (อุปกรณ์ NETWORK) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-22] ซื้อWhole Blood Reveos Kit และ Reveos Pletelet pooling set โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-22] ซื้ออาหารทางการแพทย์ สูตร nutritionally complete มีเวย์โปรตีนเป็นส่วนประกอบ รูปแบบผง ขนาด 800 กรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-22] ประกวดราคาซื้อถุงมือยางสำหรับการตรวจโรค ชนิด Disposable ขนาด S, M, L ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-11-22] ซื้อเตียงฝึกยืนแบบใช้ไฟฟ้า (Tilt Table) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-22] ซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ร่วมกับกระแสไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-23] ซื้อชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องความละเอียดสูงพร้อมระบบตรวจวินิจฉัยด้วยหลักการภาพฟลูออเรสเซนต์ 2 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
[2018-11-23] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวดหุ้มกราฟท์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-23] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-23] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ BeGraft Covered Stent โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-23] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เลนส์แก้วตาเทียม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-23] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เลนส์แก้วตาเทียม (OpticBlue) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-23] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-23] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบบ ๒ แผ่น ปิด-เปิด (Hancock Aortic Valve No.๒๑ mm.) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-23] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เซอร์จิเซล ฟิบริลาร์ (SURGICEL FIBRILLAR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-23] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดผ่าน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลังขนาด 23G แบบ AFI (BL5423W) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-23] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมช่องท้อง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-23] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ PUDENZ VENTRICULAR CATHETER (Ventricular cath ๘๕๐-๑๕๐๔) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-23] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ LIFESTREAM BALLOON EXPANDABLE VASCULAR COVERED STENT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-23] ซื้อชุด Jupiter สำหรับป้องกันการติดเชื้อทางอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-23] จ้างบำรุงรักษาตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า อาคารเฉลิมพระบารมีและอาคารรัตนชีวรักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-23] ซื้อชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องความละเอียดสูงระดับ 4K 2 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
[2018-11-23] ซื้ออุปกรณ์ Source Transfer Switch จำนวน 12 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-23] ซื้ออุปกรณ์ Proxy Server (เครื่อง SERVER) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-26] ซื้อSuperscript III สำหรับ RT-PCR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-26] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ พลาสเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-26] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ แถบตรวจหาน้ำตาลในเลือด ขนาด 50 แถบ จำนวน 840 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-26] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ถุงมือยางสำหรับการตรวจโรค ชนิด Disposable No.S จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-26] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ กระบอกฉีดยาแก้ว Irrigate 50 cc. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-26] ซื้อผ้าม่าน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-26] ซื้อเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-28] ซื้อกล้องส่องตรวจเพื่อช่วยใส่ท่อทางเดินหายใจชนิดปรับทิศทางได้ (สำหรับผู้ใหญ่ เด็กโต) 1 กล้อง โดยวิธีคัดเลือก
[2018-11-28] ซื้อเครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวิดีทัศน์ สำหรับเด็ก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-28] ซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิกาย 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-28] ซื้อกล้องส่องตรวจเพื่อช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ (สำหรับเด็กเล็ก) 1 กล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-28] จ้างอัพเกรดอุปกรณ์ควบคุมการทำงานบังคับเม็ดแร่ของเครื่องใส่แร่ ยี่ห้อ Nucletron รุ่น mHDR V3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-28] ซื้อรถเข็นดมยาและฉุกเฉิน 10 คัน โดยวิธีคัดเลือก
[2018-11-28] ซื้อเครื่องอุ่นผู้ป่วยด้วยผ้าห่มลมร้อน (Force air warmer) 10 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
[2018-11-28] ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด (Syring Pump) 8 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
[2018-11-28] ซื้อเครื่องจี้ไฟฟ้า 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-28] ซื้อเครื่องจี้ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-28] ซื้อVancomycin 500 mg powder for solution for infusion, vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-28] ซื้อPregabalin 50 mg capsule, hard, 1 capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-28] ซื้อEpoetin alfa 4000 iu powder and solvent for solution for injection, 1 vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-28] ซื้อEpoetin alfa 4000 iu/1 ml solution for injection, 1 ml vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-28] ซื้อEpoetin alfa 2000 iu powder and solvent for solution for injection, 1 vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-28] ซื้อEpoetin alfa 2000 iu/1 ml solution for injection, 1 ml vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-29] ซื้อระบบเครือข่ายบ้านพักแพทย์ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก
[2018-11-29] ซื้อบอกรับฐานข้อมูล Nature Medical Titles 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-29] ซื้อกล้องส่องตรวจไตชนิดวิดีทัศน์ 1 กล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-29] จ้างปรับปรุงสำนักงานหน่วยระบาดวิทยา ชั้น 6 อาคารบริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-30] ซื้อเตียงนอนสำหรับผู้ป่วยแบบมีล้อเข็น (STRETCHER) 3 เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-11-30] ประกวดราคาซื้อหุ่น Advance CPR จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-12-03] ซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (ชนิดมีหน้าจอ) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
[2018-12-03] ซื้อแก๊สไนตริกออกไซด์ ขนาด 6.5 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-03] ซื้อStellant Dual Syringe kit โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-03] จ้างบำรุงรักษาระบบการจัดเก็บข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) แบบรวมอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-03] จ้างบำรุงรักษาเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล พร้อมระบบคอมพิวเตอร์ แบบรวมอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-03] ประกวดราคาซื้อวัสดุกายอุปกรณ์สำเร็จรูป จำนวน 7 ประเภท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-12-03] ประกวดราคาซื้อวัสดุในการผลิตกายอุปกรณ์ จำนวน 7 ประเภท 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-12-03] ซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-03] ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายการ น้ำมันเตา เกรดA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-03] ซื้อPetri dish sterile 9015mm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-03] ซื้อAntimicrobial Susceptibility Testing Dise โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-03] ซื้อครุภัณฑ์ผ่าตัดพื้นฐาน ประกอบด้วยชุด Bipolar 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-03] จ้างซ่อมแซมระบบกันซึมพื้นดาดฟ้า ห้องประชุม 202 สำนักงานธุรการโรงพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-06] ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประจำศูนย์ Intervention ( 14 ห้อง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-06] ประกวดราคาซื้อเตียงตรวจพร้อมขาขึ้นเตียง 2 ชั้น จำนวน 37 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-12-07] ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า Defibillator จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
[2018-12-07] ซื้ออุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ประกอบด้วย 1.ลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว 2.จักรยานออกกำลังแบบนั่งเอนปั่น จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-07] ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-07] ซื้อกล้องส่องเยื่อหุ้มปอดชนิดแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-11] ซื้อDONNEZ Uterine Manipulator (เครื่องมือยกมดลูก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-11] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ อุปกรณ์ลวดนำทางสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ (Diagostic guide wire J ๐.๐๓๕?๑๔๕ cm.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-11] ประกวดราคาซื้อชุดสายสวนให้อาหารทางหน้าท้องแบบใส่ผ่านกล้อง Percutaneous Endoscopic Gastrostomy PEG set ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-12-11] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Suction Set Sterile พร้อมถุงมือ ขนาด S จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-12-11] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Drape ปูแผลก่อนผ่าตัดชนิดมีตัวยาฆ่าเชื้อ (Iodophor) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-12-12] ซื้อสายสวนเพื่อตรวจภายในหัวใจหรือหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อน (Intravascular or Intracardiac ultrasound) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-12] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ก๊อซพับสำเร็จรูปปลอดเชื้อ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-12-13] จ้างบำรุงรักษาลิฟต์และบันไดเลื่อน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-13] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ไส้ตัวตัดต่อแบบตรง SR๗๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-13] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหลัง (S๔ Cervical) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-13] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เลนส์แก้วตาเทียม ชนิดนิ่มพับได้ AcrySof รุ่น SA๖๐WF โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-13] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ แผ่นโลหะดามกระดูกชนิดดัดได้และสกรูยึดแผ่นโลหะดามกระดูก สำหรับการผ่าตัดศัลยกรรมประสาทและกระดูกใบหน้าขนาด ๑.๖ มม.จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-13] ซื้ออุปกรณ์การวัดปริมาณรังสี 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-13] ซื้อFilgrastim 300 mcg/1 ml solution for injection/infusion, 1 ml vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-17] ซื้อAlfacalcidol 1 mcg capsule, soft capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-17] ซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องมือผ่าตัด Compact Air Drive และ Oscillating Saw โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-17] ซื้อจัดหาเวชภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม (VMI) จำนวน 116 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-17] ซื้อOctreotide 100 mcg/1 mL solution for injection, 1 mL ampoule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-17] ซื้อMirtazapine 15 mg orodispersible tablet, 1 tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-17] ซื้อGlucosamine sulfate 1.5 gm oral powder, 1 sachet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-18] จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเอกซเรย์สวนหัวใจ รุ่น Artis Zee Biplane System for Interventional Radiology S/N ๑๕๔๕๔๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-18] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยหัวกรอกากเพชร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-18] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ (Xience Alpine Everolimus Eluting Coronary Stent System) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-18] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ (PTCA Guide Wire) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-18] ประกวดราคาซื้อวัสดุทางกายภาพบำบัด จำนวน 6 ประเภท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-12-18] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สำลีชนิดก้อนปลอดเชื้อ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-12-19] ซื้อAgility 10 Soft และวัสดุการแพทย์ทางรังสีร่วมรักษา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-19] ซื้อสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-19] ซื้อวารสารออนไลน์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-19] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนหัวใจชนิดบอลลูนเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบ (Sapphire II Pro Coronary Balloon Angioplasty) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-19] ซื้อบอกรับฐานข้อมูล OVID LWW Total Access Journal Collection e-journals โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-19] ซื้อSteri Drape Femoral และ Quikclot interventional โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-19] ซื้อExoseal และวัสดุทางรังสีร่วมรักษา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-19] ซื้อCoronary balloon dilatation catheter และวัสดุทางรังสีร่วมรักษา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-19] ซื้อClo Sur P.A.D และวัสดุทางรังสีร่วมรักษา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-19] ซื้อวัสดุอะไหล่ รายการ แบตเตอรี่ TWSLB-๐๐๒,๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-19] ซื้อบอกรับฐานข้อมูล Clinical Key e-journals e-books โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-19] ซื้อFentanyl 0.05 mg/ml 2ml Injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-19] ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์เครื่องตรวจติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-12-20] ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-20] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือด และแถบตรวจหาน้ำตาลในเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-20] ซื้อบอกรับฐานข้อมูล Access Medicine e-book โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-20] ประกวดราคาซื้อเครื่องแยกสารชีวโมเลกุลโปรตีนให้บริสุทธิ์ (Fast Protein Liquid Chromatography) 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-12-21] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ VIABAHN ENDOPROSTHESIS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-21] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ หลอดเลือดเทียม (Gelweave) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-21] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนหัวใจเพื่อการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าภายในห้องหัวใจชนิดสามารถปรับความโค้งของปลายสายสวนได้ (Steerable Diagnostic Catheter) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-21] ประกวดราคาซื้อจอประชาสัมพันธ์ดิจิตอล (Digital Signage) 13 จอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-12-24] ซื้อParaplast (Embedding medium) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-24] ซื้ออะไหล่ซ่อมตู้แช่แข็ง-80 องศา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-24] ซื้อเตียงผ่าตัดตา 1 เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-24] ซื้อเตียงผ่าตัดชนิดคาร์บอนสามารถเอกซเรย์ผ่านได้ทั้งตัว 1 เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-24] ซื้อเครื่องตรวจวิเครราะห์เครื่องมือแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-24] ซื้อVacutainer visio plus Needle No.22G โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-24] ซื้อVacutainer Flashback Needle 21G x 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-24] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแพทย์ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-12-25] ซื้อ1.เตียงผ่าตัดทั่วไป 4 เตียง, 2.เตียงผ่าตัด Neuro 1 เตียง , 3.เตียงผ่าตัดหัวใจแบบเปิด 1 เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-25] ซื้อเตียงผ่าตัด Uro 1 เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-25] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สาย EDWARDS SWAN GANZ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-25] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ วัสดุสำหรับปิดรูรั่วที่ผนังห้องหัวใจห้องล่าง (Ventricular Septal Occluder) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-25] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ FOGARTY DILATION CATHETER FOR ATRIAL SEPTOSTOMY โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-25] ซื้อโครงการจัดหาเครื่องมือตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคระบบทางเดินอาหาร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-26] ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดทางด้านจักษุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-26] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ตัวเย็บผิวหนัง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2018-12-27] ซื้อCarvedilol 25 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-27] ซื้อเครื่องมือผ่าตัดในช่องท้อง จำนวน 4 ชุด (ประกอบด้วยเครื่องมือผ่าตัด 7 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-27] ซื้อเครื่องมือผ่าตัดในช่องท้อง จำนวน 4 ชุด (ประกอบด้วยเครื่องมือผ่าตัด 12 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-27] ซื้อZoledronic acid 4 mg/5 ml concentrate for solution for infusion, 5 ml vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-27] ซื้อMontelukast 10 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-27] ซื้อCefazolin 1 gm powder for solution for injection, vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-28] ซื้อก้านตัดสำหรับใช้ขบกระดูกสันหลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2018-12-28] ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-02] ซื้อคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงพร้อมมอนิเตอร์สำหรับงานวิศวกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-02] ซื้อชุดกล้องส่องตรวจท่อน้ำดี (Video Choledochoscope) 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-02] ซื้อเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐาน จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-02] จ้างบำรุงรักษา UPS ยี่ห้อ Liebert UPS รุ่น Liebert NXr ๒๐๐kVA S/N ๒๑๐๑๒๐๐๕๗๔๒๑๓๔๐๒๐๐๐๒ สำหรับใช้กับเครื่อง X-Ray โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-02] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ หลอดเลือดเทียม (Gelweave) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-02] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ หลอดเลือดเทียม (Gelweave) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-02] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวดขึ้นรูปชนิดกางเอง แบบขยายด้วยตัวเอง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-02] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหลัง (S4 Cervical) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-02] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า (QUINTEX) จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-02] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน ๒ แผ่น เปิด-ปิด ตำแหน่ง Mitral จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-02] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เจลรองตัวผู้ป่วยขณะทำการผ่าตัด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-02] ซื้อชุดน้ำยาตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ของทารกก่อนคลอดในหญิงตั้งครรภ์ไตรมาสที่ 2 แบบ Quadruple test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-02] ซื้อครุภัณฑ์ผ่าตัดพื้นฐาน ประกอบด้วยชุดเครื่องมือผ่าตัดส่องกล้องภายในข้อพร้อมอุปกรณ์ (ARTHROSCOPE) 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-02] ซื้อครุภัณฑ์ผ่าตัดพื้นฐาน ประกอบด้วยชุดเครื่องมือผ่าตัดภายในข้อเข่าโดยผ่านกล้องส่องข้อเข่า 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-02] ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-02] ซื้อblastocyst medium จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-04] ซื้อเครื่องเอกซเรย์ซีอาร์มแบบฟลูออโรสโคปิกขนาดเล็ก 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
[2019-01-04] ซื้อพลาสติกดามขาชนิดสั้น จำนวน 6 ขนาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-04] ซื้อบอกรับวารสารออนไลน์ทางการแพทย์ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-04] ซื้อบอกรับฐานข้อมูล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-04] ซื้อข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูกแบบเปลี่ยนผิวสัมผัสได้หลายชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-04] ซื้อRanibizumab 10 mg/1 ml solution for injection, 230 mcl vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-04] ซื้อPemetrexed 500 mg powder for solution for injection, 1 vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-04] ซื้อPalbociclib 100 mg capsule, hard, 1 capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-04] ซื้อOmalizumab 150 mg lyophilisate and solvent for solution for injection, 150 mg vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-04] ซื้อNilotinib 200 mg capsule, hard, 1 capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-04] ซื้อNilotinib 150 mg capsule, hard, 1 capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-04] ซื้อLenalidomide 25 mg capsule, hard, 1 capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-04] ซื้อImatinib 100 mg film-coated tablet, 1 tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-04] ซื้อHuman immunoglobulin g 5 g/100 ml solution for injection, 100 ml vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-04] ซื้อEnzalutamide 40 mg capsule, soft, 1 capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-04] ซื้อCefotaxime 1 g powder for solution for injection/infusion, 1 vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-04] ซื้อAtezolizumab 1.2 g/20 ml concentrate for solution for infusion, 20 ml vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-04] ซื้อAmoxicillin 1 g + Clavulanic acid 200 mg powder for solution for injection/infusion, 1 vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-04] ซื้อAflibercept 40 mg/1 ml solution for injection, 278 mcl vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-04] ซื้อAbiraterone acetate 250 mg tablet, 1 tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-08] ซื้อValproate sodium 1 gm/5 mL oral solution / syrup, 60 mL bottle โดยวิธีคัดเลือก
[2019-01-08] ซื้อเครื่องฉายภาพทดสอบการมองเห็นของสายตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-08] ซื้อWarfarin sodium 3 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-08] ซื้อOndansetron 8 mg/4 mL solution for injection/infusion, 4 mL ampoule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-08] ซื้อOndansetron 4 mg/2 mL solution for injection/infusion, 2 mL ampoule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-08] ซื้อMethimazole 5 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-10] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ LIFESTREAM BALLOON EXPANDABLE VASCULAR COVERED STENT จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-10] ซื้อวัสดุอะไหล่ รายการ Sliding Sensor ตัวตรวจจับระยะการเลื่อนของเตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-10] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ แผ่นโลหะดามกระดูกชนิดดัดได้และสกรูยึดแผ่นโลหะดามกระดูกสำหรับการผ่าตัดศัลยกรรมประสาทและกระดูกใบหน้าขนาด ๑.๖ มม. จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-10] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังแบบ Pedicle screws (S๔) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-10] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Multifunction Electrode Pads (แผ่นติดหน้าอกสำหรับเครื่องกระตุกหัวใจผู้ใหญ่ ชนิดรังสีเอ็กซเรย์ M๓๗๑๖A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-11] ซื้อพลาสติกจัดท่าผู้ป่วยรังสีรักษา ชนิดคลุมศรีษะและลำคอ สำหรับการฉายรังสี 3 มิติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-11] ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหู จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-01-14] ซื้อTheophylline 200 mg prolonged-release tablet โดยวิธีคัดเลือก
[2019-01-14] ประกวดราคาซื้อEtoricoxib 90 mg film-coated tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-01-15] จ้างซ่อมระบบผลิตน้ำดื่ม RO พร้อมย้ายระบบจากอาคาร สธ. มาติดตั้งที่อาคาร ฉบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-15] ซื้อโต๊ะหัตถการ จำนวน 44 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-15] ซื้อเก้าอี้อาจารย์ จำนวน 62 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-15] จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-15] จ้างบำรุงรักษาระบบท่อลมส่งเอกสารและวัสดุการแพทย์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-16] ซื้อAciclovir 800 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-16] จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งศูนย์การแพทย์แบบ Premium โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-16] ซื้อวัสดุอะไหล่ รายการ สายวัดอุณหภูมิสำหรับเครื่องสร้างความชื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-16] ซื้อCeftriaxone 1 g powder for solution for injection/infusion, 1 vial โดยวิธีคัดเลือก
[2019-01-16] ซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจสอบความเป็นฉนวนแบบพกพา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-16] ซื้อEscitalopram 20 mg film-coated tablet โดยวิธีคัดเลือก
[2019-01-16] ประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับตรวจหาเชื้อ Respiratory virus (โดยวิธี Real-Time PCR) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-01-18] ซื้อเก้าอี้กลมสแตนเลสหมุนปรับระดับขึ้นลงได้ แบบมีล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-18] ซื้อเตียงปรับระดับสำหรับตรวจหัวใจ (Tilt Table Test) จำนวน 1 เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-18] ซื้อชุดคอมพิวเตอร์ Server สำหรับเก็บข้อมูล Echo PAC พร้อมติดตั้งระบบและถ่ายโอนข้อมูล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-18] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฝ้าเพดานศูนย์อาหาร ชั้น B อาคารเฉลิมพระบารมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-01-18] ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-01-18] ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ น้ำยาทำความสะอาด จำนวน 2 รายการ และสบู่เหลวล้างมือ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-01-21] Montelukast 5 mg chewable tablet
[2019-01-21] ซื้อซอฟแวร์อัพเกรดเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-21] ซื้อRebamipide 100 mg film-coated tablet โดยวิธีคัดเลือก
[2019-01-21] ซื้อPioglitazone 30 mg tablet โดยวิธีคัดเลือก
[2019-01-21] ซื้อLopinavir 100 mg + Ritonavir 25 mg film-coated tablet, 1 tablet โดยวิธีคัดเลือก
[2019-01-21] ซื้อAnalgesic cream (Eugenol 1.36 gm/100 gm + Menthol 5.44 gm/100 gm + Methyl salicylate 10.2 gm/100 gm cream), 60 gm tube โดยวิธีคัดเลือก
[2019-01-21] ซื้อจัดหาเวชภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม (VMI) จำนวน 116 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-22] ซื้อเตียงนอนผู้ป่วยฟอกเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-22] ซื้อวารสารออนไลน์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-22] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ (ZENITH TX๒ TAA ENDOVASCULAR GRAFT SET EXTENSION) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-22] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวดหุ้มกราฟท์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-22] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เลนส์แก้วตาเทียม ชนิดนิ่มพับได้ แบบมองได้สามระยะ รุ่น POD-F (FineVision) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-22] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ AcrySof รุ่น SA๖๐WF จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-22] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ลิ้นหัวใจเทียม ชนิดที่ทำจากเนื้อเยื่อวัว ตำแหน่ง AORTIC จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-22] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดนำสายละลายเพื่อไปเลี้ยงหัวใจโดยตรง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-22] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ขอบลิ้นหัวใจเทียม จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-22] ซื้อวัสดุกายภาพบำบัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-22] ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) ขนาดไม่น้อยกว่า 16 ภาพ ต่อการหมุน 1 รอบ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-01-23] ซื้อAcetylcysteine 200 mg/3 gm granules for oral solution, 3 gm sachet โดยวิธีคัดเลือก
[2019-01-23] ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์การนอนหลับ (PSG Type III) จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-01-23] ซื้อหุ่นฝึกทำคลอดพร้อมทารก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-23] ซื้อZoledronic acid 5 mg/100 mL solution for infusion, 1 vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-24] ซื้อValproate sodium 1 gm/5 mL oral solution / syrup, 60 mL bottle โดยวิธีคัดเลือก
[2019-01-24] ซื้อเสื้อกาวน์สั้น แขนสั้น พร้อมปักชื่อ-สกุล จำนวน 252 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-24] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เจลทำความสะอาดมือ ชนิดไม่ต้องใช้น้ำ สำหรับเครื่องจ่ายอัตโนมัติ และแบบขวดปั้ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-01-25] ประกวดราคาซื้อเตียงคลอดไฟฟ้า จำนวน 5 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-01-25] ประกวดราคาซื้อCelecoxib 200 mg capsule, hard ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-01-25] ประกวดราคาซื้อCeftazidime 1 g powder for solution for injection, 1 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-01-25] ประกวดราคาซื้อข้อสะโพกเทียมชนิดที่ยึดบริเวณส่วนต้นของกระดูกฟีเมอร์ และไม่ใช่สารยึดกระดูก (Proximal fit cementless stem total hip replacement) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-01-28] จ้างปรับปรุงกั้นพื้นที่ภายในหอผู้ป่วยและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หอผู้ป่วยเด็ก 1-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-28] ซื้อStellant single syringe TRI-PAK โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-29] ซื้อCarbamazepine 400 mg modified-release tablet / prolonged-release tablet โดยวิธีคัดเลือก
[2019-01-29] ซื้อAmino acids 10 g/100 mL solution for infusion, 100 mL bottle โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-29] ซื้อMometasone furoate 100 mg/100 g cream, 5 g tube โดยวิธีคัดเลือก
[2019-01-30] ซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผ้าชนิดเหลว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-30] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ไส้อุปกรณ์ตัดและเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติโดยใช้พลังงานแบตเตอรี่ รุ่น จี เอส ที จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-30] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนหลอดเลือดแดงใหญ่เพื่อค้ำยันชนิดขดลวดไนตินอลรุ่นแอลฟ่าสำหรับช่องอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-30] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวดหุ้มกราฟท์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-31] ซื้อชุดกล้องส่องตรวจโพรงมดลูก (Hysteroscopy) 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
[2019-01-31] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-31] ซื้อเครื่องไนตริกออกไซด์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-31] ซื้อPblade Disposable No.3 และ No.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-31] จ้างบำรุงรักษาลิฟต์และบันไดเลื่อนประจำเดือน ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-31] ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (เสื้อยืดกีฬาสีคณะแพทยศาสตร์) จำนวน 5,600 ตัว โดยวิธีคัดเลือก
[2019-01-31] ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-01-31] ซื้อวารสาร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-31] ซื้อรถเข็นสเตนเลสสำหรับใช้งานที่แผนกผ่าตัด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-31] ซื้อบอกรับฐานข้อมูล UpToDate Anywhere 2019 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-31] ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-31] ซื้อกล่องใส่อาหารแบบ 3 ชั้น จำนวน 1,300 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-01-31] ซื้อกระบอกน้ำสแตนเลส จำนวน 800 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-01] จ้างซ่อมรถยนต์/เช็คระยะ ซ่อมระบบเครื่องยนต์ ที่กินน้ำมันเครื่องและน้ำรั่ว ทะเบียนรถบัส 40-0381 สข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-01] ซื้อLevocetirizine dihydrochloride 5 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-01] ซื้อDutasteride 500 mcg capsule, soft โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-01] ซื้อAzithromycin 200 mg/5 mL powder for oral suspension, 15 mL bottle โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-04] ซื้อชั้นวางของแผนกซัพพลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-04] ซื้อชั้นวางผ้าห่อเครื่องมือแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-06] จ้างเขียนโปรแกรม submission online จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-06] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังแบบ Pedicle screws (S๔ Spinal System) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-06] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องแบบปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติที่สามารถเข้ารับการตรวจหัวใจด้วยภาพคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็กได้ โดยมีข้อจำกัดในการตรวจเฉพาะตำแหน่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-06] ซื้อน้ำยาตรวจดีเอ็นเอ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-06] ซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดเพิ่มแรงดัน (Booster Pump System) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-06] ซื้อเครื่อง Ceramoptec Laser Unit จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-06] ซื้อLaryngeal Mask จำนวน 5 ขนาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-06] ซื้อClostridium Difficile Toxin A/B โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-07] ซื้อDotarem solution 10 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-07] ซื้อกล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแคบชนิดพกพาแบบมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-11] จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ผ่าตัดชนิดใช้เครื่องนำร่อง (Navigator System) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-11] ซื้อชั้นวางพาเลตปรับระดับชั้นได้ (Selective racking Unit) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-11] ซื้อวิสิเพค 320 มก. ไอโอดีน (ขนาด 50 และ 100 ml.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-11] ซื้อเก้าอี้แถวพักคอยแบบ 2 ที่นั่ง จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-11] ซื้อกาโดวิสต์ และฟรีโมวิสท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-11] ซื้อNitrex Guidewire และวัสดุการแพทย์สาขารังสีวินิจฉัย จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-11] ซื้อLipiodal 10 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-11] ซื้อConquest PTA Balloon และวัสดุการแพทย์สาขารังสีวินิจฉัย จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-11] ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานห้องวางแผนการรักษา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-12] ซื้อBevacizumab 100 mg/4 ml concentrate for solution for infusion, 4 ml vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-12] ซื้อเวชภัณฑ์ยา ผู้จัดจำหน่ายรายเดียว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-12] ซื้อเวชภัณฑ์ยา ผู้จัดจำหน่ายรายเดียว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-12] ซื้อเวชภัณฑ์ยา ผู้จัดจำหน่ายรายเดียว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-12] ซื้อเวชภัณฑ์ยา ผู้จัดจำหน่ายรายเดียว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-12] ซื้อเวชภัณฑ์ยา ผู้จัดจำหน่ายรายเดียว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-12] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟท์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-12] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-12] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ LIFESTREAM BALLOON EXPANDABLE VASCULAR COVERED STENT จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-12] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ CONSTELLATION TOTAL PLUS PAK ๒๓G ๕๐๐๐ CUT (๘๐๖๕๗๕๑๐๕๘) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-12] ซื้อTibolone 2.5 mg tablet, 1 tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-12] ซื้อTelbivudine 600 mg film-coated tablet, 1 tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-12] ซื้อErtapenem 1 g powder for concentrate for solution for infusion, 1 vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-12] ซื้อDesflurane 100 ml/100 ml inhalation vapour, liquid, 240 ml bottle โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-12] ซื้อCelecoxib 400 mg capsule, hard โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-12] ซื้อBrimonidine 150 mg/100 ml eye drops, solution, 5 ml bottle โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-12] ซื้อAgomelatine 25 mg film-coated tablet, 1 tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-12] ซื้อAflibercept 40 mg/1 ml solution for injection, 278 mcl vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-12] ซื้อเวชภัณฑ์ยา ผู้จัดจำหน่ายรายเดียว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-12] ซื้อเวชภัณฑ์ยา ผู้จัดจำหน่ายรายเดียว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-14] จ้างทำระบบกันซึมพื้นหลังคา คสล. อาคารบริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-14] ซื้อเวชภัณฑ์ยา ผู้จัดจำหน่ายรายเดียว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-14] ซื้อเวชภัณฑ์ยา ผู้จัดจำหน่ายรายเดียว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-14] ซื้อเวชภัณฑ์ยา ผู้จัดจำหน่ายรายเดียว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-14] ซื้อเวชภัณฑ์ยา ผู้จัดจำหน่ายรายเดียว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-14] ซื้อเวชภัณฑ์ยา ผู้จัดจำหน่ายรายเดียว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-14] ซื้อQuetiapine 200 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-14] ซื้อPancreatin 40000 unit capsule, hard, 1 capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-14] ซื้อOsimertinib 80 mg film-coated tablet, 1 tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-14] ซื้อLeuprorelin acetate 11.25 mg powder and solvent for prolonged-release suspension for injection, 1 prefilled syr โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-14] ซื้อInsulin aspart 100 iu/1 ml solution for injection, 3 ml cartridge โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-14] ซื้อEtoricoxib 60 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-14] ซื้อCrizotinib 250 mg capsule, hard, 1 capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-14] ซื้อCarbachol 10 mg/100 ml solution for injection, 1.5 ml vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-15] ซื้อDevyser Compact V3 และ 560 Sizer Orange โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-15] ประกวดราคาซื้อรถเปลนอน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-02-18] ซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-18] ซื้อรถเข็นนอนสำหรับส่งผู้ป่วย (Stretcher) จำนวน 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-18] ซื้อDiacerein 50 mg capsule โดยวิธีคัดเลือก
[2019-02-18] ซื้อCONSTELLATION TOTAL PLUS PAK ๒๓G ๕๐๐๐ CUT จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-18] ซื้อBisoprolol fumarate 5 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-18] ซื้อBisoprolol fumarate 2.5 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-18] ซื้อFluticasone 125 mcg/1 dose + salmeterol 25 mcg/1 dose pressurised inhalation, suspension, 120 dose actuation โดยวิธีคัดเลือก
[2019-02-18] ซื้อป้ายชื่อเครือข่ายการเรียนรู้แพทยศาสตร์ชนบท จำนวน 14 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-18] จ้างเหมาเก็บ-ขนย้ายขยะทั่วไป (ไม่รวมขยะติดเชื้อ) บริเวณคณะแพทยศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-18] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดให้น้ำเกลือ สำหรับผู้ใหญ่ แบบข้อต่อ Latex ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-02-20] ซื้อMesalazine 500 mg gastro-resistant tablet, 1 tablet / Mesalazine 500 mg prolonged-release tablet, 1 tablet โดยวิธีคัดเลือก
[2019-02-20] ซื้อตู้สำหรับอุ่นเลือด (water bath) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-20] ซื้อเครื่องวัดอัตราการไหลเวียนของเลือด (Mini Doppler Dopplex พร้อมหัว Probe) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-20] ซื้อเครื่องดูดชนิดมีไปป์ไลน์ 1 ระบบ ชนิดติดราง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-21] ซื้อเครื่อง Femto แยกชั้นกระจกตา 1 เครื่อง และเครื่อง Excimer Laser ปรับแต่งกระจกตา 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
[2019-02-21] ซื้อเวชภัณฑ์ยา ผู้จัดจำหน่ายรายเดียว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-21] ซื้อเครื่องรักษาโรคจอตาด้วยเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-21] ซื้อเครื่องผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-22] เช่าเครื่องพิมพ์ จำนวน 120 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-22] ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-22] ซื้อเวชภัณฑ์ยา ผู้จัดจำหน่ายรายเดียว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-22] ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-22] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Multi Lumen Catheter 7 Fr. Length 20 cm ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-02-22] ประกวดราคาซื้อตู้ -๘๐ องศาแบบยืน (Freezer -๘๐) จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-02-22] จ้างปรับปรุงสำนักงานสาขาวิชาโรคภูมิแพ้และโรคข้อ ชั้น 9 อาคารอายุรกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-25] ซื้อรถเข็นนอนสำหรับรับส่งผู้ป่วย (Stretcher) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-25] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดนำสายละลายเพื่อไปเลี้ยงหัวใจโดยตรง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-27] ซื้อWide angle Telescope 0 องศา 4 mm. wl 180 mm. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-27] ซื้อวารสารออนไลน์ NEJM - Site License 2019 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-27] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อการขยายลิ้นหัวใจด้วยบอลลูนธรรมดา (TMP PED Balloon Catheter Valvuloplasty Balloon) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-27] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ผ้าก๊อซชนิดม้วน หน้ากว้าง 36 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-27] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดผ่าน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลังขนาด ๒๓G แบบ AFI (BL๕๔๒๓W) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-27] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Threeway Connector พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-27] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ CONSTELLATION TOTAL PLUS PAK ๒๓G ๕๐๐๐ CUT (๘๐๖๕๗๕๑๐๕๘) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-27] ซื้อเก้าอี้แถวพักคอยแบบ 3 ที่นั่ง จำนวน 70 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-27] ประกวดราคาซื้อเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูงพร้อมติดตั้ง (โครงการสนับสนุนการลงทุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ Matching fund ๓) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-02-28] ซื้อEscitalopram 10 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-02-28] ซื้อเครื่องตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-03-01] จ้างก่อสร้างปรับปรุงหอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 8,9,10,11 อาคารรัตนชีวรักษ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
[2019-03-01] ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณ Specific IgE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-03-01] ประกวดราคาซื้อวัสดุกายอุปกรณ์เทียม จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-03-01] ซื้อเครื่องตรวจวัดการอักเสบของระบบทางเดินหายใจและหอบหืดด้วยหลักการวัดระดับในตริกออกไซด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-03-01] ประกวดราคาซื้อBupivacaine 5 mg/1 mL solution for injection, 4 mL ampoule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-03-01] ประกวดราคาซื้อMycophenolate mofetil 500 mg film-coated tablet, 1 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-03-01] ประกวดราคาซื้อCisatracurium 10 mg/5 mL solution for injection/infusion, 5 mL ampoule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-03-04] ซื้อเครื่องซัดสลัดผ้าอัตโนมัติ ขนาด 350 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
[2019-03-04] ซื้อวารสารออนไลน์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-03-05] เช่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ความเร็ว 2 Gbps/2Gbps โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-03-05] ซื้อวารสารออนไลน์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-03-05] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟท์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-03-05] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เลนส์แก้วตาเทียม ชนิดนิ่มพับได้ แบบมองได้สามระยะ รุ่น POD-F (FineVision) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-03-05] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เยื่อหุ้มสมองเทียม (Collagen biomatrix for dura regeneration (Tissue Dura) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-03-05] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ แผ่นสื่อนำไฟฟ้าสำหรับผู้ใหญ่ (Plate จี้ Valley Lab ผู้ใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-03-05] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ กะโหลกศีรษะเทียม (Cranioplastic Kit) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-03-05] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ CONSTELLATION TOTAL PLUS PAK ๒๓G ๕๐๐๐ CUT (๘๐๖๕๗๕๑๐๕๘) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-03-05] ซื้อบอกรับฐานข้อมูล Dentistry Oral Sciences Source TM 2019 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-03-05] ซื้อชุดให้สารทึบรังสี และ Secufill Coiled Tube โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-03-05] จ้างทำแบบสอบถามการให้บริการระบบของโรงพยาบาล เพื่อพัฒนาภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-03-06] จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ VRV Daikin โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-03-06] ซื้อชุดประสาทหูเทียม ยี่ห้อ MEDEL รุ่น Implant Sonata Insertiion Eletrode Standard Speech Processor Rondo โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-03-06] ซื้อเครื่องวัดอัตราการไหล (Oxygen Flowmeter) จำนวน 68 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-03-06] ซื้อเข็ม I.V.Catheter No.16 และ เข็ม Spinal Needle Disposable จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-03-06] ซื้อEpidural Catheter และ Stimuplex จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-03-06] จ้างซ่อมแซมระบบกันซึมพื้นหลังคา คสล. และผนังกันตก บริเวณดาดฟ้าชั้น 4 อาคารรัตนชีวรักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-03-06] ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับแยกเก็บเฉพาะเกล็ดโลหิตที่มีปริมาณเม็ดโลหิตขาวน้อยชนิด 2-3 ถุง (Double or Triple dose plateletpheresis และ platelet depletion) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-03-06] ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับแยกเก็บเฉพาะเกล็ดโลหิตที่มีปริมาณเม็ดโลหิตขาวน้อย Plateletpheresis ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-03-06] ประกวดราคาซื้อชุดกรองเม็ดเลือดขาวออกจากเม็ดเลือดแดงแบบ Blood Bank Site ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-03-06] ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาพื้นฐานและ Detection Kit สำหรับการย้อมทาง Immunohistochemistry ด้วยเครื่องอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-03-06] ประกวดราคาซื้อหุ่นตรวจภายใน 4 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-03-06] ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการ ถุงพลาสติกเย็นแบบใส จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-03-06] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ไหมเย็บแผล กลุ่ม Chromic Catgut ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-03-08] ซื้อกล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแคบแบบพกพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-03-08] ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 300 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-03-11] ซื้อBortezomib 3.5 mg powder for solution for injection, 1 vial โดยวิธีคัดเลือก
[2019-03-11] จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ชั้น 6 อาคาร 100 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-03-11] ซื้อDextran 70 100 mg/100 mL + Hypromellose 300 mg/100 mL eye drops, solution, 0.8 mL unit dose โดยวิธีคัดเลือก
[2019-03-11] ประกวดราคาซื้อเครื่องไตเทียม จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-03-11] ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-03-12] จ้างซ่อมระบบ Nurse Call System ของหอผู้ป่วยเฉลิมพระบารมี 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-03-12] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ไม้พันสำลีปลอดเชื้อ ขนาด 6 นิ้ว ชนิดซอง (5 ก้าน/ซอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-03-12] ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจดีเอ็นเอ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-03-12] ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-03-13] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์พร้อมหลอดเลือดเทียมที่มีแขนงสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-03-13] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ หัวตรวจอัลตร้าซาวด์เต้านม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-03-13] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ไส้อุปกรณ์ตัดและเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติโดยใช้พลังงานแบตเตอรี่ รุ่น จี เอส ที จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-03-13] ซื้อสาย Double Air Hose ใช้ต่อกับสว่านเจาะกระดูกด้วยลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-03-14] ซื้อผ้าห่มลมร้อน จำนวน 6 ขนาด โดยวิธีคัดเลือก
[2019-03-14] ซื้อซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายการ น้ำมันดีเซล (โซล่า) และ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-03-14] ซื้อเข็ม I.V.Catheter จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-03-14] ซื้อEndotracheal Tube จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-03-14] จ้างย้ายและติดตั้งปั๊มน้ำขนาด 50 แรงม้า พร้อมเมนไฟฟ้า ห้องปั๊มส่วนที่พัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-03-14] จ้างเปลี่ยนท่อเมนน้ำประปาเป็นท่อไซเลอร์ ห้องปั๊มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-03-14] ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 8 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
[2019-03-15] ซื้อน้ำยาเครื่องวัดค่าความเป็นกรด ด่าง แก๊ส และอีเล็คโตรไลท์ในเลือด โดยวิธีคัดเลือก
[2019-03-15] ซื้อแผงวงจรภายในแบบอนาล๊อก ขนาด 24 เลขหมาย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-03-15] ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ สติกเกอร์ต่อเนื่อง จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-03-15] ประกวดราคาซื้อTriple Blood Bag with CPDA1 450 cc. (ชนิดมี Diversion Pouch) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-03-18] ซื้อInfliximab 100 mg powder for concentrate for solution for infusion, 1 vial โดยวิธีคัดเลือก
[2019-03-18] ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายการ น้ำมันดีเซล (โซล่า) และ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-03-18] ซื้อบอกรับวารสารออนไลน์และฉบับพิมพ์ทางการแพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-03-18] ซื้อQuetiapine 25 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-03-18] ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมหมอนรองกระดูกข้อเข่าโดยการผ่าตัดผ่านกล้องส่องข้อ (Arthroscopic meniscus repair device) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-03-21] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติชนิดกระตุ้นหัวใจห้องเดียว (Single Chamber Implantable Cardioverter Defibrillator) พร้อมสายกระตุกหัวใจที่สามารถผ่านเครื่อง MRI ได้ โดยวิธีคัดเลือก
[2019-03-21] ซื้อน้ำยาตรวจ Vitamin D, AFP และ CEA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-03-21] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจห้องเดียวปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติและสามารถผ่านเครื่อง MRI ได้ พร้อมสายกระตุ้นหัวใจ (Single Chamber Pacemaker (VVIR) with MRI compatible with 1 leads) และเครื่องรับส่งข้อมูลติดตามผล
[2019-03-21] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องกันปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติพร้อมสายกระตุ้นหัวใจที่สามารถผ่านเครื่อง MRI ได้ (Dual Chamber Pacemaker (DDDR) with MRI compatible with 2 leads) และเครื่องรับส่งข้อมูลต
[2019-03-21] ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ Leukemia Immunophynotype โดยวิธี Flow cytometry ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-03-22] ซื้อเลนส์ตรวจวินิจฉัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-03-22] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดให้อาหารเหลวผู้ป่วยทางสาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-03-22] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ แป้นปิดรอบลำไส้ และถุงเก็บสิ่งขับถ่ายจากลำไส้ปลายเปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-03-22] ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ พลาสเตอร์ ชนิดกระดาษและพลาสติกใส จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-03-25] จ้างเปลี่ยนปุ่มกดลิฟต์ และแก้ไข Software เปลี่ยนเสียงพูดภายในลิฟต์ อาคารศรีเวชวัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-03-25] ซื้อวัสดุสำหรับผ่าตัดยึดกระดูกภายในชนิด Cannulated headless screw, Locking Plate, Locking screw โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-03-25] ซื้อวัสดุผ่าตัดดามกระดูก Distal radius และ Redial Head โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-03-25] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนหลอดเลือดสำหรับฉีดสารทึบแสงรังสี (?OPTITORQUE? ANGIOGRAPHIC CATHETER) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-03-25] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ น้ำยาไตเทียม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-03-25] ซื้อโลหะใส่ในโพรงกระดูกต้นขาและกระดูกหน้าแข้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-03-25] ซื้อตู้วางเครื่องมือแพทย์สเตนเลส ขนาด 18x20x35 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-03-25] ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ (ใช้ได้ตั้งแต่เด็กเล็ก เด็กโต ผู้ใหญ่ แสดงค่า SBP, DBP, MAP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-03-25] ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-03-25] ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-03-25] ซื้อSyochro และวัสดุการแพทย์สาขารังสีวินิจฉัย จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-03-25] จ้างเหมาดูแลรักษาภูมิทัศน์บริเวณที่พักบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ระยะเวลา 2 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-03-25] ประกวดราคาซื้อSoftware VDI จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[2019-03-27] ซื้อImatinib 100 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-03-27] ซื้อเวชภัณฑ์ยา ผู้จัดจำหน่ายรายเดียว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-03-27] ซื้อเวชภัณฑ์ยา ผู้จัดจำหน่ายรายเดียว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-03-27] ซื้อเวชภัณฑ์ยา ผู้จัดจำหน่ายรายเดียว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-03-27] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ หมอนรองกระดูกสันหลังส่วนคอเทียมชนิดติดแน่น (Cespace Peek) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-03-27] ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ตลับบรรจุลวดเย็บเนื้อเยื่อโดยอัตโนมัติ (ENDO GIA ROTICULATOR ๖๐-๓.๕ (แบบปรับหัวได้)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-03-27] ซื้อเครื่องผลิตน้ำ RO พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-03-28] ซื้อชุดเครื่องกรองอากาศให้ปราศจากเชื้อชนิดติดฝ้าเพดานพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-03-28] ซื้อวัสดุอะไหล่ รายการ เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจรุ่น ๘๐๐๗ A (IV-MP๗๐ Main board ๘๖๒/๑๐๐ ๘MB DATFI ๒ MB) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-03-29] จ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้าที่ใช้ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จำนวน 260,000 กิโลกรัม ระยะเวลา 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-03-29] ซื้อชุดหัว Probe ที่ใช้ขณะผ่าตัด (Intraoperative Probe) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-03-29] ซื้อSorafenib tosylate 200 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-03-29] ซื้อSimvastatin 20 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[2019-03-29]