ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

   ______บุคลากรท่านที่สนใจ เพลงประจำคณะแพทยศาสตร์______  
    บุคลากรท่านที่สนใจ เพลงประจำคณะ "ชุดแพทยศาสตร์ศรีตรัง ถิ่นแห่งความหวัง"
รับได้ที่งานโสตทัศนศึกษา ชั้น 3 อาคารแพทยศาสตร์ศึกษาราชนครินทร์
หรือดาวน์โหลดไฟล์ Mp3 ได้ที่ 2 ช่องทาง ดังนี้

websiteคณะแพทยศาสตร์

websiteงานโสตทัศนศึกษ


งานโสตทัศนศึกษา
1535 - 6


Posted by : งานโสตทัศนศึกษา , Date : 2012-02-09 , Time : 10:21:34 , From IP : 172.29.2.238

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น