เพลงประจำคณะแพทยศาสตร์

 1. มาร์ชแพทยศาสตร์
 2. แพทยศาสตร์คือความหวัง
 3. แพทยศาสตร์คือความหวัง
 4. แด่ความทรงจำ
 5. ร่มนี้ศรีตรัง
 6. ด้วยรักจากครูหมอ
 7. ตะลุงแพทยศาสตร์
 8. Sound มาร์ชแพทยศาสตร์
 9. ลูกพระบิดา
 10. ใต้ร่มศรีตรัง
 11. สามัคคีแพทย์
 12. คืนแห่งความหวัง
 13. รวมใจคณะแพทย์
 14. รำวงแพทยศาสตร์
 15. Sound แพทยศาสตร์คือความหวัง
 16. Sound ถิ่นแห่งความหวัง
 17. แพทยศาสตร์ศึกษา
 
 
 

  เพลงค่านิยม คณะแพทยศาสตร์

 1. เพลงค่านิยม v.1 (ดาวน์โหลด)
 2. เพลงค่านิยม v.2 (ดาวน์โหลด)
 3. เนื้อเพลงค่านิยม (ดาวน์โหลด)
 4. ดนตรีเพลงค่านิยม (ดาวน์โหลด)
 
 
  จำนวนผู้เยี่ยมชม :