What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

คอนเสิร์ต "บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ศิลปินรัฐบุรุษ" พลเอก เปรม ติณสูลานนท์


14 ส.ค. 2562, 09:49 น.


คอนเสิร์ต "บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ศิลปินรัฐบุรุษ"
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
24 สิงหาคม 2562
เวลา 17.30-21.30น.
ณ หอประชุมเปรม 100 ปี มหาวชิราวุธ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

หัวข้อข่าวอื่นๆ
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และทิศทางความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2563-2567   
- PSU Care ระบบอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน การเข้าใช้งานสถานที่   
- รับสมัครแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2    
- รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 83 อัตรา   
- งานประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 36 "Interconnectedness for Sustainable Health Care"   
- ประกาศมาตรการ การจัดการศึกษาชั้นคลินิกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
- การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2564   
- การเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงานของสาขาวิชา ครั้งที่ 116 (3/2564)   
- ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์   

 
เริ่ม : 14 ส.ค. 2562
สิ้นสุด : 24 ส.ค. 2562
โดย : กัลยา ศุภรพิพัฒน์
เมื่อ : 2019-08-14 09:49:03
แก้ไข : 0000-00-00 00:00:00
เข้าชมทั้งหมด : 565 ครั้ง