What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

Basic 5S & KAIZEN


19 ก.พ. 2567, 11:33 น.


Basic 5S & KAIZEN
วันที่ 4 มีนาคม 2567
เวลา 09.00-16.30น.
ห้องประชุม ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระบารมี

เหมาะสำหรับบุคลากรใหม่อายุงานไม่เกิน 3 ปี
หรือบุคลากรที่ยังไม่เคยอบรมมาก่อน
รับสมัครถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
จำนวน 150 คน
สแกน QR Code เพื่อสมัคร หรือ
https://link.medicine.psu.ac.th/NmhQXITH

วิทยากร
- พว.รุ่งทิพย์ อุดมวิเศษสันต์
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์

- พว.นันทา เกลี้ยงเกิด
ผู้ช่วยหัวหน้า ฝ่ายบริการพยาบาล ด้านบริหารคุณภาพบริการ

- ทนพญ.มัณฑนา เพ็งมาก
นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการพิเศษ

- พว.ศรัญญา ตุกชูแสง
ผู้ช่วยหัวหน้า ฝ่ายบริการพยาบาล ด้านบริหารทรัพยากร

- ภญ.ขวัญฤทัย เซ่งหนู
เภสัชกร ชำนาญการหัวข้อข่าวอื่นๆ
- ร่วมกันลดความรุนแรงให้เป็นศูนย์ (MEDPSU ZERO VIOLENCE)     
- 3P Safety Goals 2024   
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และทิศทางความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2563-2567   
- The 3rd Annual Health Research International Conference 2024 (AHR-iCON 2024)   
- "Journal of Health Science and Medical Research" ฉบับใหม่ ปีที่ 43 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม - มิถุนายน 2567)   
- สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนับสนุนโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ในการเพิ่มพื้นที่การให้บริการพยาบาลสำหรับผู้ป่วย  ด้านการรองรับโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ   
- โครงการชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนมะเร็งเต้านมให้ความรู้แก่สมาชิก ครั้งที่ 3 เรื่อง โยคะสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม   
- ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนวัฒนธรรมองค์กรผ่านเครื่องมือพัฒนาคุณภาพในการประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาลโดยการตอบข้อมูลผ่านทาง online ปี 2567   
- "Journal of Health Science and Medical Research" ฉบับใหม่ ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 (มีนาคม - เมษายน 2567)   
- รับสมัครแพทย์เสริมประสิทธิภาพ ประจำปีการศึกษา 2567 เปิดรับสมัคร จำนวน 10 อัตรา   
- ขอเชิญศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ. ทุกท่าน มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2567   

 
เริ่ม : 19 ก.พ. 2567
สิ้นสุด : 05 มี.ค. 2567
โดย : กัลยา ศุภรพิพัฒน์
เมื่อ : 2024-02-19 11:33:12
แก้ไข : 0000-00-00 00:00:00
เข้าชมทั้งหมด : 233 ครั้ง