What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนับสนุนโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ในการเพิ่มพื้นที่การให้บริการพยาบาลสำหรับผู้ป่วย  ด้านการรองรับโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ


16 ก.พ. 2567, 13:36 น.


สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนับสนุนโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ในการเพิ่มพื้นที่การให้บริการพยาบาลสำหรับผู้ป่วย  ด้านการรองรับโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  พร้อมด้วยผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมพิธีลงนามกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ในโครงการขยายพื้นที่บริการ เพิ่มศักยภาพการให้บริการรักษาพยาบาล
และการรองรับโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
.
ด้วยเหตุผลด้านการขยายบริการ รวมถึงข้อจำกัดด้านพื้นที่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์จึงมีแผนขยายพื้นที่บริการโดยการสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศและรองรับโรคอุบัติใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาโรคที่ซับซ้อนและพร้อมที่จะดูแลสุขภาพประชาชน ในระดับจตุตถภูมิ (Quaternary care) ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรภาคใต้กว่า 9 ล้านคน ซึ่งอาคารดังกล่าวจะเปิดให้บริการแก่ผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ โดยจะมีพื้นที่คัดกรองผู้ป่วยได้ถึงวันละ 60 - 70 คน พร้อมกัน มีการเพิ่มหอผู้ป่วย จำนวน 320 เตียง ได้แก่ หออภิบาลผู้ป่วยหนักผู้ใหญ่ (ICU) จำนวน 36 เตียง, หออภิบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ (ICU Isolate) จำนวน 22 เตียง, หอผู้ป่วยทั่วไป 3 หอผู้ป่วย จำนวน 108 เตียง, หอผู้ป่วยโรคติดเชื้อ 5 หอผู้ป่วย จำนวน 76 เตียง, หอผู้ป่วยพิเศษ 6 หอผู้ป่วย จำนวน 78 เตียง

นอกจากนี้ ยังมีห้องผ่าตัดและรักษาโรคทางหลอดเลือด รวม 4 ห้อง สามารถให้บริการผู้ป่วยนอกด้านอายุรกรรม ประมาณ 1,000 – 1,200 รายต่อวัน จาก 61 ห้องตรวจตลอดจนมีศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 10 ศูนย์ อาทิ ศูนย์รักษาระบบโรคทางเดินหายใจ ศูนย์เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ ศูนย์รักษาโรคระบบประสาท ศูนย์การผ่าตัดรักษาโรคอ้วนฯ ศูนย์บำบัดทดแทนไตเรื้อรัง ศูนย์ตรวจการนอน (sleep lab) ศูนย์เวชศาสตร์จีโนม ศูนย์ palliative care เป็นต้น โดยคาดว่าอาคารดังกล่าวจะเปิดบริการประชาชนได้ประมาณปี 2570
.
โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะสนับสนุนทุนในการก่อสร้างอาคารดังกล่าว จำนวน 604,190,000 บาท และใช้งบประมาณเงินรายได้สมทบ จำนวน 857,050,000 บาท โดยการออกจำหน่ายสลากกินแบ่งฯ จำนวน 4 งวดติดต่อกัน ซึ่งงวดแรกจะจำหน่ายในวันที่ 2 มิถุนายน 2567 ออกรางวัลงวดแรกในวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ซึ่งจะมีภาพโครงการขยายพื้นที่บริการฯ รพ. ม.อ. อยู่บนสลาก โดยสลากการกุศลจะจำหน่ายแบบกระดาษเท่านั้น จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสนับสนุนสลากการกุศลดังกล่าวเพื่อร่วมสร้างอาคารหลังใหม่ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ด้วยกันหัวข้อข่าวอื่นๆ
- ร่วมกันลดความรุนแรงให้เป็นศูนย์ (MEDPSU ZERO VIOLENCE)     
- 3P Safety Goals 2024   
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และทิศทางความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2563-2567   
- The 3rd Annual Health Research International Conference 2024 (AHR-iCON 2024)   
- "Journal of Health Science and Medical Research" ฉบับใหม่ ปีที่ 43 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม - มิถุนายน 2567)   
- สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนับสนุนโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ในการเพิ่มพื้นที่การให้บริการพยาบาลสำหรับผู้ป่วย  ด้านการรองรับโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ   
- โครงการชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนมะเร็งเต้านมให้ความรู้แก่สมาชิก ครั้งที่ 3 เรื่อง โยคะสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม   
- ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนวัฒนธรรมองค์กรผ่านเครื่องมือพัฒนาคุณภาพในการประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาลโดยการตอบข้อมูลผ่านทาง online ปี 2567   
- "Journal of Health Science and Medical Research" ฉบับใหม่ ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 (มีนาคม - เมษายน 2567)   
- รับสมัครแพทย์เสริมประสิทธิภาพ ประจำปีการศึกษา 2567 เปิดรับสมัคร จำนวน 10 อัตรา   
- ขอเชิญศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ. ทุกท่าน มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2567   

 
เริ่ม : 16 ก.พ. 2567
สิ้นสุด : 03 มิ.ย. 2567
โดย : กัลยา ศุภรพิพัฒน์
เมื่อ : 2024-02-16 13:36:23
แก้ไข : 2024-02-16 14:05:49
เข้าชมทั้งหมด : 593 ครั้ง