What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์รับสมัครแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566


21 ก.ค. 2565, 14:36 น.


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์รับสมัครแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยเปิดรับสมัคร รอบที่ 2 จำนวน 29 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2565 สามารถสมัครผ่านเว็บและศึกษาเงื่อนไขการรับสมัครในแต่ละสาขาได้จาก https://meded.psu.ac.th/Postgrade/2566/Apply/หัวข้อข่าวอื่นๆ
- รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 87 อัตรา    
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และทิศทางความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2563-2567   
- รับสมัคร แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2566    
- 2P SAFETY GOALS 2022 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์   
- ประกาศผลประกวดตราสัญลักษณ์ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
- การประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 12 “ภัยแอลกอฮอล์: ความเสมอภาค และการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบัน”   
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เจาะลึกสายธารแห่งคุณค่า เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน   
- PSU PRIDE DAYS   
- ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม  Love Liver, Live Longer : รู้ทัน ป้องกัน มะเร็งตับ    
- การเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงานของสาขาวิชาครั้งที่ 120 (3/2565) เรื่อง การบริหารจัดการตามแนวทาง OKR   
- ศิษย์เก่าดีเด่น ครบรอบ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
- กิจกรรม Innovation Journey รอบชิงชนะเลิศ   
- รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีที่ 1  ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3 จำนวน 18 อัตรา   
- Wicked Problems in Medical Education Systematic Inquiry: Same Problem, Different Approaches   

 
เริ่ม : 21 ก.ค. 2565
สิ้นสุด : 17 ส.ค. 2565
โดย : กัลยา ศุภรพิพัฒน์
เมื่อ : 2022-07-21 14:36:39
แก้ไข : 0000-00-00 00:00:00
เข้าชมทั้งหมด : 178 ครั้ง