What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

ขอเชิญบุคลากร บุคลากรเกษียณ นักศึกษาและศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ร่วมกิจกรรม 50th Anniversary MEDPSU UNITY RUN 


21 มิ.ย. 2565, 14:42 น.


ขอเชิญบุคลากร บุคลากรเกษียณ นักศึกษาและศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ร่วมกิจกรรม
50th Anniversary MEDPSU 
= = UNITY RUN = =
วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565
.
เปิดรับสมัคร
- วันที่ 20 มิ.ย. 65 - 15 ส.ค.65
- ลงทะเบียนและสมัคร ได้ที่ link.in.th/9Y7D0 หรือ Scan QR Code
ร่วมวิ่งฟรี ไม่มีค่าสมัคร
เพียงสวมเสื้อของคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. รุ่นใดก็ได้
รับเหรียญรางวัล (พวงกุญแจ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.)
ตรวจสอบเส้นทางวิ่ง: http://qr.w69b.com/g/ooWOg92Fi
.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
บุคลากร / บุคลากรเกษียณ โทร. 074-451144 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
นักศึกษา / ศิษย์เก่า โทร. 074-451545 งานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าหัวข้อข่าวอื่นๆ
- รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 87 อัตรา    
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และทิศทางความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2563-2567   
- รับสมัคร แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2566    
- 2P SAFETY GOALS 2022 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์   
- ประกาศผลประกวดตราสัญลักษณ์ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
- การประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 12 “ภัยแอลกอฮอล์: ความเสมอภาค และการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบัน”   
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เจาะลึกสายธารแห่งคุณค่า เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน   
- PSU PRIDE DAYS   
- ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม  Love Liver, Live Longer : รู้ทัน ป้องกัน มะเร็งตับ    
- การเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงานของสาขาวิชาครั้งที่ 120 (3/2565) เรื่อง การบริหารจัดการตามแนวทาง OKR   
- ศิษย์เก่าดีเด่น ครบรอบ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
- กิจกรรม Innovation Journey รอบชิงชนะเลิศ   
- รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีที่ 1  ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3 จำนวน 18 อัตรา   
- Wicked Problems in Medical Education Systematic Inquiry: Same Problem, Different Approaches   

 
เริ่ม : 21 มิ.ย. 2565
สิ้นสุด : 15 ส.ค. 2565
โดย : กัลยา ศุภรพิพัฒน์
เมื่อ : 2022-06-21 14:42:55
แก้ไข : 2022-06-21 15:43:49
เข้าชมทั้งหมด : 517 ครั้ง