What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 87 อัตรา 


22 เม.ย. 2565, 13:42 น.


รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 87 อัตรา 
ระยะเวลาการรับสมัคร วันที่ 1 พฤษภาคม -18 มิถุนายน 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณจันทร์รัตน์ ขอพุทธพรชัย งานการศึกษาหลังปริญญา โทร. 0-7445-1542
สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://meded.psu.ac.th/postgrade/2566/Apply/หัวข้อข่าวอื่นๆ
- รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 87 อัตรา    
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และทิศทางความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2563-2567   
- รับสมัคร แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2566    
- 2P SAFETY GOALS 2022 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์   
- ประกาศผลประกวดตราสัญลักษณ์ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
- การประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 12 “ภัยแอลกอฮอล์: ความเสมอภาค และการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบัน”   
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เจาะลึกสายธารแห่งคุณค่า เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน   
- PSU PRIDE DAYS   
- ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม  Love Liver, Live Longer : รู้ทัน ป้องกัน มะเร็งตับ    
- การเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงานของสาขาวิชาครั้งที่ 120 (3/2565) เรื่อง การบริหารจัดการตามแนวทาง OKR   
- ศิษย์เก่าดีเด่น ครบรอบ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
- กิจกรรม Innovation Journey รอบชิงชนะเลิศ   

 
เริ่ม : 22 เม.ย. 2565
สิ้นสุด : 18 มิ.ย. 2566
โดย : กัลยา ศุภรพิพัฒน์
เมื่อ : 2022-04-22 13:42:30
แก้ไข : 0000-00-00 00:00:00
เข้าชมทั้งหมด : 3845 ครั้ง