What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

2P SAFETY GOALS 2022 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์


21 เม.ย. 2565, 15:52 น.


2P SAFETY GOALS 2022 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
รายละเอียดเพิ่มเติม https://rb.gy/0sqprq

หน่วยพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร.1014,10071
Email : quality@medicine.psu.ac.thหัวข้อข่าวอื่นๆ
- รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 87 อัตรา    
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และทิศทางความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2563-2567   
- รับสมัคร แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2566    
- 2P SAFETY GOALS 2022 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์   
- ประกาศผลประกวดตราสัญลักษณ์ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
- การประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 12 “ภัยแอลกอฮอล์: ความเสมอภาค และการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบัน”   
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เจาะลึกสายธารแห่งคุณค่า เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน   
- PSU PRIDE DAYS   
- ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม  Love Liver, Live Longer : รู้ทัน ป้องกัน มะเร็งตับ    
- การเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงานของสาขาวิชาครั้งที่ 120 (3/2565) เรื่อง การบริหารจัดการตามแนวทาง OKR   
- ศิษย์เก่าดีเด่น ครบรอบ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
- กิจกรรม Innovation Journey รอบชิงชนะเลิศ   

 
เริ่ม : 21 เม.ย. 2565
สิ้นสุด : 31 ธ.ค. 2565
โดย : กัลยา ศุภรพิพัฒน์
เมื่อ : 2022-04-21 15:52:45
แก้ไข : 0000-00-00 00:00:00
เข้าชมทั้งหมด : 648 ครั้ง