What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

รับสมัครแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 


16 ก.ค. 2564, 16:51 น.


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
รับสมัครแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 
จำนวน 23 อัตรา 
- สำหรับนิสิตแพทย์และนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 
- เปิดรับสมัคร รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2564 
- สมัครผ่านเว็บและศึกษาเงื่อนไขการศึกษาในแต่ละสาขาได้จาก 
https://meded.psu.ac.th/postgrade/2565/Apply/หัวข้อข่าวอื่นๆ
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และทิศทางความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2563-2567   
- PSU Care ระบบอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน การเข้าใช้งานสถานที่   
- รับสมัครแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2    
- รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 83 อัตรา   
- งานประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 36 "Interconnectedness for Sustainable Health Care"   
- ประกาศมาตรการ การจัดการศึกษาชั้นคลินิกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
- การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2564   
- การเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงานของสาขาวิชา ครั้งที่ 116 (3/2564)   
- ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์   

 
เริ่ม : 16 ก.ค. 2564
สิ้นสุด : 16 ส.ค. 2564
โดย : กัลยา ศุภรพิพัฒน์
เมื่อ : 2021-07-16 16:51:53
แก้ไข : 2021-07-20 16:39:24
เข้าชมทั้งหมด : 87 ครั้ง