What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์


30 มี.ค. 2564, 16:04 น.


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ซึ่งได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
- รศ.นพ.วรวิทย์ จิตติถาวร ได้รับตำแหน่ง ศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทรวงอกและหัวใจ

#คณะแพทยศาสตร์เพื่อเพื่อนมนุษย์
#MEDPSUหัวข้อข่าวอื่นๆ
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และทิศทางความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2563-2567   
- PSU Care ระบบอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน การเข้าใช้งานสถานที่   
- รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 83 อัตรา   
- การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2564   
- กัญชาทางการแพทย์สำหรับพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์: จากหลักฐานเชิงประจักษ์สู่การปฏิบัติจริงในคลินิก   
- การประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาลโดยการตอบข้อมูลผ่านทาง online ปี 2564   
- How to... แนวทางปฏิบัติ ณ ที่พักอาศัย   
- ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการเขียนงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)Workshop on Manuscript Writing   

 
เริ่ม : 30 มี.ค. 2564
สิ้นสุด : 19 เม.ย. 2564
โดย : กัลยา ศุภรพิพัฒน์
เมื่อ : 2021-03-30 16:04:55
แก้ไข : 2021-03-30 16:43:07
เข้าชมทั้งหมด : 139 ครั้ง