What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

ขอเชิญเสนอชื่อแพทย์ตัวอย่างภาคใต้ ประจำปี 2564


29 มี.ค. 2564, 10:55 น.


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอเชิญเสนอชื่อแพทย์ตัวอย่างภาคใต้ ประจำปี 2564

- ลิงค์เพื่อเสนอชื่อ(google form คลิกที่นี่)
หรือ
- ดาวโหลดแบบฟอร์มได้  ทั้ง .pdf (คลิกที่นี่) หรือ .word (คลิกที่นี่)
ส่งมาที่ E-mail : kjantaru@medicine.psu.ac.th
ทั้งนี้หมดเขตการเสนอชื่อแพทย์ตัวอย่างภาคใต้ ภายในวันที่ 19 เมษายน 2564

ติดต่อสอบถาม : คุณจันทร์รัตน์ ขอพุทธพรชัย
โทร. 0-7445-1542 หัวข้อข่าวอื่นๆ
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และทิศทางความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2563-2567   
- PSU Care ระบบอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน การเข้าใช้งานสถานที่   
- รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 83 อัตรา   
- การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2564   
- กัญชาทางการแพทย์สำหรับพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์: จากหลักฐานเชิงประจักษ์สู่การปฏิบัติจริงในคลินิก   
- การประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาลโดยการตอบข้อมูลผ่านทาง online ปี 2564   
- How to... แนวทางปฏิบัติ ณ ที่พักอาศัย   
- ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการเขียนงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)Workshop on Manuscript Writing   

 
เริ่ม : 29 มี.ค. 2564
สิ้นสุด : 19 เม.ย. 2564
โดย : กัลยา ศุภรพิพัฒน์
เมื่อ : 2021-03-29 10:55:00
แก้ไข : 0000-00-00 00:00:00
เข้าชมทั้งหมด : 269 ครั้ง