What 's New
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก >> What 's New

การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2564


9 มี.ค. 2564, 15:53 น.


การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2564

กรุณาส่งเเบบฟอร์มกลับมาที่ e-mail : alumni@medicine.psu.ac.th 
ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564
ติดต่อสอบถาม : สมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทร. (074)451531

แบบฟอร์มเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ประจำปี 2564หัวข้อข่าวอื่นๆ
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และทิศทางความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2563-2567   
- PSU Care ระบบอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน การเข้าใช้งานสถานที่   
- รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 83 อัตรา   
- การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2564   
- กัญชาทางการแพทย์สำหรับพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์: จากหลักฐานเชิงประจักษ์สู่การปฏิบัติจริงในคลินิก   
- การประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาลโดยการตอบข้อมูลผ่านทาง online ปี 2564   
- How to... แนวทางปฏิบัติ ณ ที่พักอาศัย   
- ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการเขียนงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)Workshop on Manuscript Writing   

 
เริ่ม : 09 มี.ค. 2564
สิ้นสุด : 20 เม.ย. 2564
โดย : กัลยา ศุภรพิพัฒน์
เมื่อ : 2021-03-09 15:53:27
แก้ไข : 2021-03-09 16:54:49
เข้าชมทั้งหมด : 352 ครั้ง