What 's New

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เรื่อง

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และทิศทางความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2563-2567

  

PSU Care ระบบอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน การเข้าใช้งานสถานที่

  

รับสมัครแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 

  

รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 83 อัตรา

  

งานประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 36 "Interconnectedness for Sustainable Health Care"

  

ประกาศมาตรการ การจัดการศึกษาชั้นคลินิกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2564

  

การเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงานของสาขาวิชา ครั้งที่ 116 (3/2564)

  

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์

  


หัวข้อ :
ประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่าย
ค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 30 พ.ย.49
รายละเอียด :

ประกาศโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์
เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 16/2549


ประกาศ

เอกสารแนบท้าย

รูปภาพ :
ไม่มีรูปภาพ
ไฟล์แนบ :
ไม่มีไฟล์แนบ
เริ่ม :
01 ม.ค. 2551
สิ้นสุด :
31 ธ.ค. 2558
ผู้เพิ่ม :
webmaster
เพิ่ม :
2006-11-30 15:21:17
แก้ไข :
2016-03-02 15:54:32
หมายเหตุ :
จำนวนผู้เข้าชม :
21429


แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900