** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


ตารางงานประชุมวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วันที่
เรื่อง

2 ส.ค.64-14 ม.ค.65

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)
Program of Nursing Specialty in Renal Replacement Therapy Nurse Practitioner  (Hemodialysis)
รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2564

  

4-6 ส.ค.64

ชมย้อนหลัง : งานประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 36 "Interconnectedness for Sustainable Health Care"

  

16-17 ธ.ค.64

ประชุมวิชาการออนไลน์ PAMEC 2nd  (มีคะแนนCNEU)

 

  

31 ต.ค.64

ประชุมวิชาการออนไลน์ : รวมพลังต้านภัย "มะเร็งเต้านม" สไตล์ผู้หญิงยุคNew Normal  (ฟรี รับจำนวนจำกัด) ระบบZoom

  

29 ต.ค.64

อบรมวิชาการออนไลน์
การดูแลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจในภาคใต้ "1112 Heart team"
 
(อบรมฟรี ผ่านระบบ Zoom)

  

2-3 ต.ค.64

การประชุมวิชาการวิสัญญีภาคใต้ ครั้งที่ 12 (Sustainable Anesthesia: commence from inner self to pubic healthcare) ระบบWebinar

  

27 ก.ย.-1 ต.ค.64

อบรมวิชาการออนไลน์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564  
"PSU Pediatric Respiratory Academic Weeks (PSU-PRAW)"

(ผ่านระบบ ZOOM WEBINAR ฟรี..ไม่มีค่าใช้จ่าย)

  

** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


หัวข้อ :

โครงการ CLT Profile Analysis & Update (สำหรับบุคลากรเขตสุขภาพที่ 11 และ 12) (Online ผ่านระบบ ZOOM)

รายละเอียด :
เริ่ม :
02 ก.ค. 2564
สิ้นสุด :
10 ส.ค. 2564
ผู้เพิ่ม :
เพิ่ม :
2021-07-02 15:09:53
แก้ไข :
2021-07-02 15:11:23
หมายเหตุ :
จำนวนผู้เข้าชม :
281


webmaster@medicine.psu.ac.th -->

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7428-1103

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban-hdy-med@psu.ac.th