** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


ตารางงานประชุมวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วันที่
เรื่อง

2 ส.ค.64-14 ม.ค.65

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)
Program of Nursing Specialty in Renal Replacement Therapy Nurse Practitioner  (Hemodialysis)
รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2564

  

2 ส.ค.64 – 14 ม.ค.65

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง)
Program of Nurse Practitioner in Renal Replacement Therapy Nurse (Peritoneal Dialysis)
รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2564

  

6 - 8 ต.ค.64

21st Thai Medical Education Conference: TMEC 2021 “Job Roles of the 2030 Medical Educators: Imagineering the Education Futurists”

  

2-3 ต.ค.64

การประชุมวิชาการวิสัญญีภาคใต้ ครั้งที่ 12 (Sustainable Anesthesia: commence from inner self to pubic healthcare)

  

4-6 ส.ค.64

ประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 36 "Interconnectedness for Sustainable Health Care"

  

19-20 ส.ค.64

อบรมวิชาการ "การบริหารจัดการผู้ป่วยที่มีปัญหาทางเดินหายใจขั้นสูง (Advanced Airway Management)"  CCNE 11.5 หน่วยคะแนน

  

9 - 10 ส.ค.64

โครงการ CLT Profile Analysis & Update (สำหรับบุคลากรเขตสุขภาพที่ 11 และ 12) (Online ผ่านระบบ ZOOM)

  

 22-23 ก.ค.64

ประชุมวิชาการฟื้นฟูความรู้เวชปฏิบัติ เรื่อง การบริการปฐมภูมิในยุค โควิด-19 (Online)
(CNEU 10.5 หน่วยคะแนน)

  

** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


หัวข้อ :

ประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 36 "Interconnectedness for Sustainable Health Care"

รายละเอียด :
เริ่ม :
31 พ.ค. 2564
สิ้นสุด :
31 ส.ค. 2564
ผู้เพิ่ม :
กอบกานต์ สุวรรณนิล
เพิ่ม :
2021-05-31 15:31:32
แก้ไข :
2021-07-14 08:53:31
หมายเหตุ :
จำนวนผู้เข้าชม :
1050


แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900