** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


ตารางงานประชุมวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วันที่
เรื่อง

1 ส.ค.65-13 ม.ค.66

โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)

  

3-5 ส.ค.65

ชมย้อนหลัง
ประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 37 : ครึ่งศตวรรษแพทยศาสตร์ ม.อ.สู่วิถี new normal (สิ้นสุด30พ.ย.65)

  

7-9 ธ.ค.65

ประชุมวิชาการ HA Southern Regional Forum ประจำปีงบประมาณ 2566

  

รุ่น 1 : 6-7 ธ.ค.65
รุ่น 2 : 8-9 ธ.ค.65

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Provider Course for Pediatric Advance Life Support”

  

25 พ.ย.65

ประชุมเผยแพร่ความรู้ online เรื่อง ความปวดคือสัญญาณชีพที่ 5 (Pain is the Fifth Vital Sign) ฟรี...ไม่มีค่าลงทะเบียน

  

17-19 พ.ย.65

ประชุมวิชาการ Evidence-based Review and advancement in Gynecologic Cancer Management 

  

4-5 พ.ย.65

6th Southern Pediatric Hematology and Oncology Conference (S-PHOC) ฟรี!!

  

22-23 ต.ค.65 Main-congress
24-25 ต.ค.65 Post-congress

การประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยาภาคใต้ ครั้งที่ 13  NEW PERSPECTIVES & CHALLENGES IN ANESTHESIA 

  

19-20 ต.ค.65

การประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 12
“ภัยแอลกอฮอล์: ความเสมอภาค และการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบัน”

  

** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


หัวข้อ :

ประชุมวิชาการฟื้นฟูความรู้เวชปฏิบัติ เรื่อง การบริการปฐมภูมิในยุค โควิด-19 (Online)
(CNEU 10.5 หน่วยคะแนน)

รายละเอียด :
เริ่ม :
22 ก.ค. 2564
สิ้นสุด :
24 ก.ค. 2564
ผู้เพิ่ม :
webmaster
เพิ่ม :
2021-05-28 11:19:39
แก้ไข :
2021-06-09 09:18:43
หมายเหตุ :
จำนวนผู้เข้าชม :
4231


webmaster@medicine.psu.ac.th -->

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7428-1103

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban-hdy-med@psu.ac.th