** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


ตารางงานประชุมวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วันที่
เรื่อง

6 - 8 ต.ค.64

21st Thai Medical Education Conference: TMEC 2021 “Job Roles of the 2030 Medical Educators: Imagineering the Education Futurists”

  

2-3 ต.ค.64

การประชุมวิชาการวิสัญญีภาคใต้ ครั้งที่ 12 (Sustainable Anesthesia: commence from inner self to pubic healthcare)

  

19-20 ส.ค.64

อบรมวิชาการ "การบริหารจัดการผู้ป่วยที่มีปัญหาทางเดินหายใจขั้นสูง (Advanced Airway Management)" มีคะแนน CNEU

  

24-25 มิ.ย.64

(เลื่อนการจัด) ประชุมวิชาการ New Era: bundle of care จากความรู้สู่การปฏิบัติ (มีCNEU)

  

10 - 11 มิ.ย.64

โครงการอบรม Risk Management/Risk Register (ครั้งที่ 3/2564) (สำหรับบุคลากรเขตสุขภาพที่ 11 และ 12) On-site 80 คน และ Online 100 คน

  

1 ก.พ.-31 พ.ค.64

(ยกเลิก) หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ รุ่นที่ 7 (CNEU 50 หน่วยคะแนน **รับจำนวนจำกัด)

  

20 - 21 พ.ค. 64

(เต็มแล้ว) อบรมเชิงปฏิบัติการ Physical Therapy in Mental Health (ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM) **PTCEU 11.5 คะแนน** 

  

** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


หัวข้อ :

อบรมวิชาการ "การบริหารจัดการผู้ป่วยที่มีปัญหาทางเดินหายใจขั้นสูง (Advanced Airway Management)" มีคะแนน CNEU

รายละเอียด :
เริ่ม :
02 เม.ย. 2564
สิ้นสุด :
20 ส.ค. 2564
ผู้เพิ่ม :
กอบกานต์ สุวรรณนิล
เพิ่ม :
2021-04-02 09:44:36
แก้ไข :
2021-04-08 15:57:25
หมายเหตุ :
จำนวนผู้เข้าชม :
223


แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900