** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


ตารางงานประชุมวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วันที่
เรื่อง

1 ส.ค.65-13 ม.ค.66

โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)

  

3-5 ส.ค.65

ประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 37 : ครึ่งศตวรรษแพทยศาสตร์ ม.อ.สู่วิถี new normal

  

1-2 ต.ค.65

The 6th Biennial Clinical-Radiologic-Pathologic Correlation

  

16 ก.ย.65

อบรมวิชาการอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 "Systemic Lupus Erythematosus for Non-Rheumatologist" (Hybrid Meeting) Free

  

13 ก.ย.65

"เรียนรู้ สู้โรค เอส แอล อี" สำหรับผู้ป่วยโรคSLE ฟรี!!

  

7-9 ก.ย.65

อบรมเชิงปฏิบัติการ “Upskilling and reskilling in audio-vestibular workshops, PSU 2022”

  

23-24 ส.ค.65 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Provider Course for Pediatric Advance Life Support”
(ตามมาตรฐาน American Heart Association; AHA) 
 

  

18-20 ส.ค.65

ประชุมวิชาการสัญจรประจำปี “5th Regional Thai Neurology Network Meeting & 17th Southern Neurological Association of Thailand (SNATH) Annual Meeting” (ไม่มีค่าลงทะเบียน)

  

8-9 ส.ค.65

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา"

  

** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **


หัวข้อ :

การประชุมวิชาการวิสัญญีภาคใต้ ครั้งที่ 12 (Sustainable Anesthesia: commence from inner self to pubic healthcare) ระบบWebinar

รายละเอียด :


งานประชุมรูปแบบ Online webinar
ทุกท่านที่ลงทะเบียนจะได้รับหนังสือ “วิสัญญีปริทรรศน์ เล่ม1”จัดส่งฟรีถึงบ้าน!


ลงทะเบียนได้ที่

https://sa.psu-conference.com/home.php
(มี CME สำหรับแพทย์ และ CNEU สำหรับพยาบาล)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม URL : https://anes.medicine.psu.ac.th/

โปสเตอร์ 


 

เริ่ม :
02 ต.ค. 2564
สิ้นสุด :
03 ต.ค. 2564
ผู้เพิ่ม :
webmaster
เพิ่ม :
2021-03-23 16:44:50
แก้ไข :
2021-09-07 13:41:57
หมายเหตุ :
จำนวนผู้เข้าชม :
1519


webmaster@medicine.psu.ac.th -->

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7428-1103

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban-hdy-med@psu.ac.th