ขอเชิญบริจาคโลหิต

หน่วยคลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต ที่หน่วยคลังเลือดฯ ชั้น 2

ภาควิชาพยาธิวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์        เปิดบริการ  - วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น.- 16.00 น.

                          - วันเสาร์, วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 น. - 11.45 น. และ 13.00 น. - 16.00 น.

กรุณานำบัตรประชาชนและบัตรผู้บริจาคโลหิต (ถ้ามี) มาด้วยทุกครั้ง

มีที่จอดรถสำหรับผู้บริจาคโลหิต บริเวณลานต้นสัก ข้างอาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์


ถ้าประสงค์จะบริจาคเป็นหมู่คณะในหน่วยคลังเลือดฯ หรือ ออกหน่วยบริจาคโลหิตนอกสถานที่
ติดต่อโทร 074-451575
ความรู้ทั่วไปในการบริจาคโลหิต

การปฏิบัติตน ก่อน-หลัง การบริจาคโลหิต
- แผ่นพับหน้า 1
- แผ่นพับหน้า 2


ความรู้การบริจาคโลหิต


จำนวนผู้เยี่ยมชม :