Medicine Webmail Login   
เรียน บุคลากรคณะแพทย์ฯ
     ฝ่าย IT ขอความร่วมมือ ในการ update ข้อมูล e-mail medicine ของ บุคลากร โดยการระบุ รหัสบุคลากรและ e-mail medicine ใน * * * * web การยืนยันตัวตน รหัสบุคลากร- email (คลิ๊กที่นี่) * * * *
โดยภายใน 15 พ.ย. 2552 e-mail ที่ไม่ได้มีการยืนยันรหัสบุคลากร จะถูกลบจากระบบ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ว่างบน Server medicine

ประกาศ
    ฝ่าย IT ไม่เคยส่ง Mail ถาม Username/Password ผู้ใช้งาน mail medicine หากมี mail ทำนองดังกล่าว โปรดอย่าตอบกลับและขอให้ลบทิ้งทันที

ฝ่าย IT (โทร 1951)
ข่าว / ประกาศ / ประชาสัมพันธ์
 จัดสรรห้องว่างสำหรับแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน Fellow : บนควน ( 09:51:54 2018-07-13 , 1)
 +++ชมรมพุทธศาสน์ ขอเชิญร่วมงานประเพณี ถวายเทียนพรรษา คณะแพทยศาสตร์ +++ : นายจริงใจ ( 15:17:12 2018-06-29 , 0)
 การจัดหาและการดูแล บำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ประจำห้องพักบุคลากร : บนควน ( 14:54:34 2018-06-29 , 0)
 ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกที่จอดรถยนต์เพี่มเติม : บนควน ( 14:49:33 2018-06-28 , 1)
 ประกาศ การกำจัดยุงในพื้นที่คณะแพทยศาสตร์ฯ : บนควน ( 14:21:26 2018-06-28 , 0)
 ประกาศผลการจัดสรรห้องพักที่ว่างสำหรับบุคลากรพยาบาล : ดาหลา ( 16:17:20 2018-06-18 , 3)
 ประกาศ รับสมัครสมาชิที่จอดรถยนต์ (เพี่มเติม : บนควน ( 11:51:24 2018-06-18 , 1)
 ประกาศ ขออภัยในความไม่สะดวก : บนควน ( 11:34:27 2018-06-18 , 0)
 ประกาศจัดสรรห้องว่างสำหรับแทย์ประจำบ้าน Fellow : บนควน ( 10:13:15 2018-06-14 , 2)
 แจ้งดับกระแสไฟฟ้า วันเสาร์ 7 ก.ค.2561 : บังสะหม้อ ( 09:36:29 2018-06-06 , 1)
 ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา "สุขแท้แค่เข้าใจ จัดใส่ปิ่นโต go next life" : นายจริงใจ ( 14:38:07 2018-05-23 , 0)
 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอใช้รถยนต์ของคณะแพทย์ : lumbark ( 14:49:28 2018-05-09 , 0)
 รวมกระทู้ คู่มือ/ข้อมูล ฝ่าย IT : garnet ( 09:37:02 2018-05-03 , 1)
 ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพมารดา นพ.เจริญเกียรติ-ภญ.ทิพวรรณ ฤกษ์เกลี้ัยง : นายจริงใจ ( 15:27:25 2018-05-02 , 0)