ความคิดเห็นทั้งหมด : 2

คุณ Garnet ครับ เรือง access website คณะจาก ADSL


   สองวันมานี้ผมไม่สามารถ access website คณะได้จาก internet connection ที่บ้าน (ADSL ของ Maxnet) แม้ว่ายังสามารถเข้า website ที่อื่นได้ตามปกติ

ได้ลอง set เป็น 203.170.234.9 แล้วตามที่แนะนำใน website แต่ก็ไมได้ผล ขึ้นมาเป็น website cannot display ยังไปไม่ถึงที่ให้ใส่ username password เลย

อีกประการผมยังใช้ email เป็นของ @medicine.psu.ac.th อยู่ ไม่ได้ใช้ @psu.ac.th จะมีปัญหาอะไรในการ login หรือไม่ครับ?Posted by : Phoenix , Date : 2006-11-26 , Time : 10:39:05 , From IP : 172.29.7.164

ความคิดเห็นที่ : 1


   ตอนนี้ network link ของ ม.อ. down ครับ ทำให้ไม่สามารถ access web มอ. จากภายนอก ได้ครับ

Posted by : garnet , Date : 2006-11-26 , Time : 14:13:37 , From IP : 172.29.1.230

ความคิดเห็นที่ : 2


   เรียนทุกท่าน

ขอแจ้งปัญาหาอินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ในช่วง 2 วันที่ผ่านมา ดังรายละเอียดดังนี้
ปัญหานี้เริ่มเป็นมาตั้งแต่วันศุกร์ที่ 24 เวลา 22:00 น. ที่ผ่านมา กลับมาเป็นปกติเมื่อวันเสาร์ที่ 25 เวลา 10:29 น.
เริ่มเป็นปัญหาอีกเมื่อวันเสาร์ที่ 25 เวลา 14:07 น. จนกระทั้งตอนนี้ (วันอาทิตย์ที่ 26 เวลา 13:21 น.) เริ่มกลับมาเป็นปกติแล้ว ปัญหาดังกล่าว
เกิดจากอุปกรณ์เครือข่ายของ UniNet มีปัญหาทำให้เส้นทางอินเทอร์เน็ตในส่วนของภาคใต้ไปยัง กทม. เสีย
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ด้วยความนับถือ
พรพิทักษ์


Posted by : copy by garnet , Date : 2006-11-26 , Time : 14:14:48 , From IP : 172.29.1.230

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น