ความคิดเห็นทั้งหมด : 7

เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดงานเทศกาลสีสันบนลานถนน(ถนนคนเดิน) บริเวณ ถ.เสน่หานุสรณ์ เริ่มเสาร์ที่ 28 ต.ค. 49




    เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับ จังหวัดสงขลา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา กลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่ (LOC : Local Organization Council) จัดงานเทศกาลสีสันบนลานถนน (โครงการถนนคนเดิน) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของหาดใหญ่ โดยกำหนดจัดบริเวณถนนเสน่หานุสรณ์ ทุกวันเสาร์แรกและสุดท้ายของเดือน ระหว่างเวลา 15.00-21.00 น. โดยลักษณะการจัดงานในแต่ละครั้งจะแตกต่างกันไปตามแนวคิดหลักแต่ละสัปดาห์

กำหนดเริ่มจัดงานครั้งแรกในวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2549 ตามตารางกิจกรรมดังนี้

ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2549 สีสันศิลปะ วัฒนธรรม

เวลา 17.00 น. พิธีเปิดโครงการ

ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2549 สีสันวัฒนธรรมไทย

ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2549 สีสันอาหาร

ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2549 สีสันวันเฉลิมฯ

ครั้งที่ 5 วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2549 สีสันวันคริสต์มาส

ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถแสดงความสามารถของตนเองได้ตลอดงาน




แหล่งที่มา :เทศบาลนครหาดใหญ่


Posted by : nigdejavu , E-mail : (nigdejavu@yahoo.com) ,
Date : 2006-11-05 , Time : 22:47:05 , From IP : 172.29.4.244


ความคิดเห็นที่ : 1


   น่าสนใจ

Posted by : ctv , Date : 2006-11-06 , Time : 08:38:45 , From IP : 172.29.1.109

ความคิดเห็นที่ : 2


   ใครไปมาบ้าง เอารูปมาโชว์กันหน่อย

Posted by : superman , Date : 2006-11-06 , Time : 08:45:02 , From IP : 172.29.1.230

ความคิดเห็นที่ : 3




   ลอยกระทงที่สาย3

Posted by : Dolphin , Date : 2006-11-06 , Time : 09:19:55 , From IP : 172.29.1.144

ความคิดเห็นที่ : 4




   ภาพที่ 2

Posted by : Dolphin , Date : 2006-11-06 , Time : 09:21:01 , From IP : 172.29.1.144

ความคิดเห็นที่ : 5




   ภาพที่ 3

Posted by : Dolphin , Date : 2006-11-06 , Time : 09:21:32 , From IP : 172.29.1.144

ความคิดเห็นที่ : 6




   ภาพที่ 4

Posted by : Dolphin , Date : 2006-11-06 , Time : 09:22:00 , From IP : 172.29.1.144

ความคิดเห็นที่ : 7


   มีน้ำพุด้วยสวยดีนะ

Posted by : ไปมาแล้ว , Date : 2006-11-06 , Time : 13:04:26 , From IP : 172.29.3.218

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น