ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

ไม่บริการอินเทอร์เน็ต 29ต.ค.49,09.00-13.00 น.


   ประกาศด้านล่าง จะมีผลให้ ใช้งาน web psu ไม่ได้ แต่จะสามารถใช้ web อื่น ๆ ได้ครับ (สำหรับ user ที่ set proxy เป็น 172.29.x.x ท่านใด set proxy cache.psu.ac.th ก็จะใช้ไม่ได้)

-----------------------------------------------------------------

ประกาศไม่บริการอินเทอร์เน็ต 29ต.ค.49,09.00-13.00 น.

ตามที่ได้กำหนดวันในการทำ PM ไฟฟ้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ไว้ในวันที่ 29 ต.ค.
49 ไปแล้วนั้น ผมขอแจ้งยืนยันว่าในวันดังกล่าวจะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในห้องควบคุมเครือข่ายที่มีเรา
เตอร์ภาคใต้ตั้งอยู่ ในระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น.
มีผลให้ไม่สามารถใช้งานอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยในเวลาดังกล่าว จึงเรียนมา
เพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันด้วย

อนึ่งในวันเวลาดังกล่าวจะมีการปรับปรุงอุปกรณ์เราเตอร์มหาวิทยาลัยและเราเตอร์ระหว่างวิทยา
เขต ทำให้จะไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อเนื่องไปจนถึงเวลา 13.00 น. จึงเรียนมาเพื่อขอ
อภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น

ขอแสดงความนับถือ
วิบูลย์ วราสิทธิชัย
หัวหน้ากลุ่มงานบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์


Posted by : garnet , Date : 2006-10-27 , Time : 14:05:28 , From IP : 172.29.1.230

ความคิดเห็นที่ : 1


   

รับทราบครับ
Posted by : @^0^@ , Date : 2006-10-27 , Time : 15:37:27 , From IP : 172.29.1.236

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น