ความคิดเห็นทั้งหมด : 5

วิธีเลือกผู้หญิงแต่งงานของผู้ชาย


   >> > >> > ผู้ชายคนนึงอยากแต่งงาน
>> > >> >
>> > >> > แต่ไม่รู้จะเลือกใครดีระหว่างผู้หญิง 3 คน
>> > >> >
>> > >> > เขาเลยให้ของขวัญทั้ง 3 คนเป็นเงินสดคนละ 5,000 เหรียญ
>> > >> >
>> > >> > แล้วดูว่าแต่ละคนจะทำอะไรกับเงินที่ให้ไป
>> > >> >
>> > >> >
>> > >> >
>> > >> >
>> > >> >
>> > >> > คนแรกเอาไปใช้เรื่องแต่งตัวหมดเลย
>> > >> >
>> > >> > เธอเข้าร้านเสริมสวยทำผมใหม่
>> > >> >
>> > >> > แต่งหน้าใหม่ ซื้อชุดสวยๆ ใหม่ใส่
>> > >>
>> >
>> > >> > เธอบอกเขาว่าที่ทำไปทั้งหมด ก็เพื่ออยากสวยสำหรับเขา
>> > >> >
>> > >> > เพราะเธอรักเขามาก
>> > >> >
>> > >> >
>> > >> >
>> > >> >
>> > >> >
>> > >> > เขาประทับใจเธอมาก
>> > >> >
>> > >> >
>> > >> >
>> > >> > สาวคนที่สองไปซื้อของใช้ผู้ชายให้เขา
>> > >> >
>> > >> > เธอซื้อไม้กอล์ฟใหม่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
>> > >> >
>> > >> > และเสื้อผ้าแพงๆ ให้เขา
>> > >> >
>> > >> > ตอนเธอให้ของขวัญเขา
>> > >> >
>> > >> > เธอบอกว่าเธอใช้เงินทั้งหมดเพื่อเขาคนเดียว
>> > >> >
>> > >> > เพราะเธอรักเขา
>> > >> >
>> > >> >
>> > >> >
>> > >> >
>> > >> >
>> > >>
>> > เขาก็ประทับใจอีก
>> > >> >
>> > >> >
>> > >> >
>> > >> > คนที่สามเอาเงินไปลงทุนในตลาดหุ้น
>> > >> >
>> > >> > ได้เงินมาหลายเท่า
>> > >> >
>> > >> > เธอคืนเงิน 5,000 เหรียญแก่เขา
>> > >> >
>> > >> > และลงทุนต่อโดยใช้ชื่อร่วม
>> > >> >
>> > >> >
>> > >> >
>> > >> > เธอบอกเขาว่าเธออยากเก็บเงินไว้เพื่ออนาคตสำหรับเธอและเขา
>> > >> >
>> > >> > เพราะเธอรักเขามาก
>> > >> >
>> > >> >
>> > >> >
>> > >> > เขาประทับใจเป็นที่สุด
>> > >> >
>> > >> >
>> > >> >
>> > >> >
>> > >> >
>> > >> > ชายหนุ่มคิดอยู่นานเกี่ยวกับวิธีใช้เงินของผู้หญิงแต่ละคน
>> > >> >
>> > >>
>> >
>> > >> >
>> > >> >
>> > >> >
>> > >> >
>> > >> >
>> > >> >
>> > >> >
>> > >> >
>> > >> >
>> > >> >
>> > >> >
>> > >> >
>> > >> >
>> > >> >
>> > >> >
>> > >> >
>> > >> >
>> > >> >
>> > >> >
>> > >> >
>> > >> >
>> > >> >
>> > >> >
>> > >> >
>> > >> > และแล้วเขาก็แต่งงานกับคนที่นมใหญ่ที่สุด 5555
>> > >> >
>> > >> >
>> > >> >
>> > >> >
>> > >> >
>> > >> >
>> > >> >
>> > >> >
>> > >> >
>> >
>> >> >
>> > >> >
>> > >> >
>> > >> >
>> > >> >
>> > >> > ผู้ชายก็เป็นแบบนี้แหละ รู้ไว้ซะ
>> > >> >
>> > >> >
>> > >> >
>> > >> >
>> > >> >
>> > >> >
>> > >> >
>> > >> > ถ้าคุณไม่ส่งเมลนี้ต่อไปให้เพื่อนอีก 5 คนทันที
>> > >> >
>> > >> > จะมีคนหัวเราะน้อยลง 5 คน
>> > >> >
>> > >> > (หมายความว่าถ้าส่งไปจะต้องมีคนหัวเราะแน่
>>เพราะฉะนั้นรีบส่งซะ) ;-)


Posted by : tt.com , Date : 2006-10-01 , Time : 21:40:07 , From IP : 172.29.7.140

ความคิดเห็นที่ : 1


   แต่งกับเมียชาวบ้าน

Posted by : แมงสาป , Date : 2006-10-02 , Time : 15:01:10 , From IP : 172.29.7.21

ความคิดเห็นที่ : 2


   จำได้ว่าเคยให้ความเห็นเกี่ยวกับ forward mail นี้ไปครั้งหนึ่งแล้วแต่ดูท่าไม่ค่อยได้เรื่อง ขอลองใหม่สักหน่อยนะคะ

เกี่ยวกับเรื่อง ... การสร้างอัตลักษณ์ผู้หญิง ...
สายชล สัตยานุรักษ์. “การสร้างอัตลักษณ์ผู้หญิง”, สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ การสร้างอัตลักษณ์ “เมืองไทย” และ “ชั้น” ของชาวสยาม หน้า 265-285


การสร้างอัตลักษณ์ผู้หญิง เพื่อทำให้ผู้หญิงเองและคนอื่นๆ ที่รับรู้ “ความเป็นผู้หญิง” ตามที่สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงพระดำรินั้น ขึ้นอยู่กับการที่ชนชั้นนำต้องการให้ผู้หญิงมีสถานภาพและบทบาทอย่างไรในรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นสำคัญ

รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ระบบการปกครองที่รวมศูนย์อำนาจอยู่ที่ส่วนกลาง โดยมีเจ้านายผู้ชายและข้าราชการผู้ชายเป็นกลไกสำคัญในการใช้อำนาจ เจ้านายและข้าราชการเหล่านี้ถูกคาดหวังให้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ กำลังปัญญา แม้กระทั่งชีวิต ในการทำหน้าที่เพื่อพระมหากษัตริย์และบ้านเมือง ตามหลักการที่ว่าประโยชน์ของพระมหากษัตริย์และบ้านเมืองมีความสำคัญสูงสุด จะต้องอุทิศตนเพื่อบ้านเมืองโดยไม่นึกถึงประโยชน์ส่วนตน ดังนั้นกิจการภายในครอบครัวที่เป็นเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้ชายจึงต้องมอบให้ผู้หญิงเป็นผู้รับผิดชอบ ผู้หญิงจะต้องดูแลในส่วนที่เป็นผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้ชายนี้ให้ดี รวมทั้งต้องดูแลผู้ชายให้ได้รับความสุขสบายในทุกด้าน เพื่อที่ผู้ชายจะได้ทำหน้าที่ต่อพระมหากษัตริย์และต่อบ้านเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องเป็นกังวลในเรื่องอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสุขสำราญของตนเองหรือเรื่องอื่นๆ ภายในครอบครัว ความสำนึกใน “ความเป็นผู้หญิง” จะทำให้ผู้หญิงทั้งหลายสามารถทำหน้าที่ดูแลส่วนที่เป็น “ประโยชน์ส่วนตัวของผู้ชาย” ได้อย่างราบรื่น แต่ต้องไม่ใช่ “ความเป็นผู้หญิงแบบปัจเจกชนนิยม” ซึ่งจะทำให้ผู้หญิงอยู่พ้นไปจากการควบคุมของผู้ชาย

ดังนี้แล้ว “ผู้หญิงไทย จึงควรมีคุณสมบัติของการเป็น ... แม่ศรีเรือน”

ผู้หญิงไทย ที่ถูกอ้างถึงตามประโยคข้างต้นนี้ ได้ละเว้นความเข้าใจในการเฉพาะเจาะจงบริบทว่า หมายความถึง ผู้หญิงในสังคม “ผู้ดี” เนื่องจากความเป็น “ผู้หญิงไทย” ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเฉพาะ “ผู้ดี” แบบเดียวตามความเข้าใจแบบเหมารวมว่าเมื่อเอ่ยถึง “ผู้หญิงไทย” พระดำริของสมเด็จฯ เกี่ยวกับการสร้างอัตลักษณ์ของผู้หญิงไทยผ่านระบบการศึกษานั้นแท้จริงแล้ว ไม่ได้มีแบบเดียว ทรงมีหลักการที่ว่า “คนทั้งหลายมีอัตภาพต่างกัน การทำมาหาเลี้ยงชีพและตระกูลต่างกัน การฝึกสอนราษฎรทั่วไปจะต้องเอาอัตภาพเป็นเครื่องกำหนดวิชาความรู้ที่จะฝึกสอนนั้นด้วย คืออย่าให้วิชาความรู้ที่เล่าเรียนไปเปลืองเปล่าไม่เป็นประโยชน์ตามอัตภาพ” ซึ่งอัตภาพนี้เองที่ทำให้เกิดอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันระหว่าง หญิงผู้ดี กับ หญิงไพร่ และถึงแม้มีพระดำริจะเลี้ยง “ไพร่” ให้กลายเป็นผู้ดีขึ้นมาบ้างเพื่อให้ผู้หญิงเหล่านี้กลายเป็น “เครื่องประดับ” สำหรับบ้านเมือง ก็ยังไม่ได้มีพระประสงค์ให้ “ไพร่กลายเป็นผู้ดี” อย่างแท้จริง

แม้ว่าระบบการปกครองของไทยจะเปลี่ยนเป็นการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 แล้วก็ตาม จะเห็นได้ว่ากลไกการใช้อำนาจในระบบการปกครองก็ไม่ได้มี “ผู้หญิง” เข้ามาเป็นส่วนของ “ชนชั้นปกครอง” ในอันที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ระบบระเบียบทางสังคมเท่าใดนัก ชายชั่วหลายคนยังลอยหน้าอยู่ในสังคมได้ตราบเท่าที่ไม่มีพยาน หลักฐานตาม “ตัวบท กฎหมาย” ซึ่งถูกตราขึ้นด้วย ชนชั้นปกครองส่วนใหญ่ที่เป็นเพศชายในสภานิติบัญญัติ ความไม่เข้าใจบทบาทและสถานะของเพศตามประวัติศาสตร์และความเหมาะสมของบริบททำให้สมาชิกวุฒิสภาเพศหญิงบางคนใช้ตำแหน่งเป็นเครื่องกระจายเสียงในการสร้างความน่าขัน และน่าเวทนา แทนที่จะปกป้อง คุ้มภัยให้เพศที่สรีระอ่อนแอกว่าตามสมควร


ผู้หญิงไทยถูกคาดหวังความเป็น แม่บ้านแม่เรือน ดังเช่นสังคมของเจ้านายดังแต่ก่อนมา
ผู้หญิงที่ไม่ได้มีความเป็นกุลสตรีตามที่ “ใคร” คาดหวังจึงกลายเป็นจำเลยของสังคมที่ไม่เข้าใจรากและที่มาของตัวเองPosted by : Lucifer , Date : 2006-10-04 , Time : 01:20:24 , From IP : 172.29.4.196

ความคิดเห็นที่ : 3


   ในบทความเดียวกันได้กล่าวถึง “คุณค่าพรหมจรรย์” ไว้ดังนี้
สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพได้เคยกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อถวายความเห็นในเรื่องเกี่ยวกับการตั้งโรงเรียนผู้หญิงว่า “ด้วยการโรงเรียนผู้หญิง สำคัญในความรักษาชื่อเสียง ความบริสุทธิ์ เท่ากันหรือยิ่งกว่าในการที่จะฝึกสอนวิชา”

การเน้นความสำคัญของ พรหมจรรย์ ของผู้หญิงรวมทั้งการลงโทษผู้หญิงที่คบชู้อย่างรุนแรงในหมู่ชนชั้นสูงสมัยราชาธิปไตย คงมิได้มีความหมายเพียงแค่การปกป้องเกียรติยศของผู้ชายเท่านั้น แต่คงหมายรวมไปถึงการป้องกันความลับทางราชการและทางการเมืองของผู้ชายไม่ให้รั่วไหลไปถึงศัตรูด้วย เพราะในสมัยราชาธิปไตยปรากฏหลักฐานว่ามีผู้หญิงจำนวนไม่น้อยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการแย่งชิงอำนาจทางการเมือง “ความเป็นผู้หญิง” จึงถูกนำมาผูกติดไว้กับคุณค่าของพหรมจรรย์อย่างแนบแน่น โดยทำให้การมอบพหรมจรรย์ และความจงรักภักดีต่อสามีเพียงคนเดียว มีความหมายในแง่ของ “เกียรติยศ” และ “ศักดิ์ศรีของลูกผู้ชาย” ที่ผู้ใดจะล่วงละเมิดมิได้เป็นอันขาด

แต่เมื่อคุณสามีหาเหตุจะปันใจ มีนังเล็กๆ ไว้หย่อนใจนอกบ้านบ้าง กลับใส่ความยายปลาร้าค้างปีที่บ้านใหญ่ว่า ไม่ดูแลเอาใจใส่ผัวตามสมควร ปล่อยเนื้อปล่อยตัวอ้วนเผละ นมที่เคยใหญ่โตกลมเด้งเป็นลูกมะพร้าวกลายสภาพเป็นมะละกอแขกดำเหี่ยวๆ หาได้มีความ “เร้าใจ” อย่างเคยแต่ก่อนมาไม่ เป็นต้น ทำประหนึ่งว่า “คุณค่าพรหมจรรย์” เมื่อก่อนแต่งงานไม่เพียงพอที่จะเหนี่ยวรั้งเขาไว้ไม่ให้ไขว่คว้าหา “คุณค่าพรหมจรรย์” ของผู้หญิง “คนใหม่” ที่สาวกว่า หอมกว่า หย่อนและยานน้อยกว่า ทั้งที่โดยนัยของคุณค่าที่สร้างขึ้นนั้นมีความหมายเกี่ยวเนื่องกับ “ความไว้ใจ”

คำโบราณไม่ถึงกับไม่ควรยึดถือ ปฏิบัติตามเอาเสียเลยทีเดียว เนื่องจากถึงแม้บริบทสังคมที่เปลี่ยนไปจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่านิยม ความเชื่อ พฤติกรรม ของคนรุ่นหลัง หากเมื่อพิจารณาคุณค่าที่แท้จริงจากรากแล้วจะพบว่าเป็นสิ่งที่ยังควรยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เช่น “ความเป็นผู้หญิง” ที่ทำให้ผู้หญิงทั้งหลายสามารถทำหน้าที่ดูแลส่วนที่เป็น “ประโยชน์ส่วนตัวของผู้ชาย” ได้อย่างราบรื่น ยังคงมีความสำคัญต่อสถาบันครอบครัว ที่ซึ่ง แม่จะเป็นครูคนแรกของลูก ภรรยาพึงมีบทบาทในที่สาธารณะเมื่อบทบาทนั้นหนุนช่วยให้งานราชการของสามีประสบความสำเร็จ เป็นต้น

การณ์กลับเป็นความตื้น เขิน ในกระแสข้อมูลที่ถูกส่งผ่านอย่างรวดเร็ว
ทำให้การนิยามคุณค่าถูกบิด ผิดเพี้ยนไป การปฏิเสธการรับรู้ หรือความไม่รู้ รากที่มา เป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมทางวัฒนธรรม ศีลธรรม อัตลักษณ์ของผู้หญิงมีเพียง 34 -24-35 สูงร้อยกว่าๆ เป็นอันใช้ได้ ใช้ชั่วคราวหรือใช้ค้างคืนค่อยตกลงกันทีหลัง


Posted by : Lucifer , Date : 2006-10-04 , Time : 01:20:47 , From IP : 172.29.4.196

ความคิดเห็นที่ : 4


   เอ่อ... อ่านให้ ... ขำขำ ... นะคะ อย่าซีเรียส

Posted by : Lucifer , Date : 2006-10-04 , Time : 01:36:26 , From IP : 172.29.4.196

ความคิดเห็นที่ : 5


   ถ้าความจำไม่เลอะเลือนไปตามวัยที่ร่วงโรย จำได้ว่าอ่านการแสดงความเห็นของ Lucifer อยู่บ่อยครั้งเหมือนกัน รวมทั้งของ หมอนกไฟ อยากบอกว่าชอบอ่านครับ
แต่วันนี้อ่านแล้วมึนเลย และมึนซ้ำอีกครั้งว่า อ้าว Lucifer เป็นผู้หญิง ที่อ่านๆ มาเข้าใจว่าเป็นผู้ชายครับ


Posted by : พรานไพร , Date : 2006-10-05 , Time : 08:30:12 , From IP : 172.28.90.120

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น