ความคิดเห็นทั้งหมด : 4

Winrar คืออะไร


   โปรแกรม Winrar, Winzip ใช้สำหรับทำอะไร มีวิธีการใช้อย่างไร


Posted by : บัวขาว , Date : 2006-09-17 , Time : 21:58:32 , From IP : 172.29.1.148

ความคิดเห็นที่ : 1


   ใช้สำหรับการบีบอัดไฟล์ให้มีขนาดเล็กลง ซึ่งคุณสมบัติโดยทั่วไปของ Winzip และWinrar จะคล้ายๆกันแต่ Winrarจะบีบอัดไฟล์ได้ดีกว่า Winzip

Posted by : Da@ , Date : 2006-09-18 , Time : 08:51:17 , From IP : 172.29.3.187

ความคิดเห็นที่ : 2


   
การสร้างไฟล์บีบอัด เป็นการรวมไฟล์ๆ เดียวหรือหลายๆ ไฟล์ให้อยู่ในไฟล์เดียวกันและมีขนาดที่เล็กกว่าเดิม ทำให้ประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บและสะดวกในการส่งต่อไปยังผู้ใช้อื่นๆ

คลิกอ่านเพิ่ม


Posted by : JoeJo , Date : 2006-09-18 , Time : 08:55:51 , From IP : 172.29.1.247

ความคิดเห็นที่ : 3


   เรียน ผู้รู้

จะต่างอย่างไรกับการสร้าง New Floder เพราะเราสามารถใส่ แฟ้มต่าง ๆ ใน New Floder อธิบายหน่อย


Posted by : ผู้ใฝ่รู้ , Date : 2006-09-18 , Time : 10:06:14 , From IP : 172.29.2.154

ความคิดเห็นที่ : 4


   Folder คือสถานที่ที่เราเก็บข้อมูล เช่น Folder หนังสืออก อยู่ใน drive C เป็นต้น
เป็นที่อยู่ของไฟล์ข้อมูล แต่ winzip หรือ winrar เป็นโปรแกรมที่ใช้บีบอัดข้อมูลให้เล็กลง เพื่อประหยัดพื้นที่ที่ใช้เก็บ

สรุป Folder คือ ที่อยู่ของไฟล์ข้อมูล
winzip หรือ winrar เป็นโปรแกรมที่ใช้บีบอัดข้อมูล


Posted by : บัวขาว , Date : 2006-09-18 , Time : 12:33:36 , From IP : 172.29.1.148

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น