ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

แนะนำวิธีการเปลี่ยนหมายเลขในมือถือให้เป็นระบบใหม่ 10 หลัก


    แนะนำวิธีการเปลี่ยนหมายเลขในมือถือให้เป็นระบบใหม่ 10 หลัก

: แนะนำวิธีการเปลี่ยนหมายเลขในมือถือให้เป็นระบบใหม่ 10 หลัก

เนื่องจากระบบมือถือของประเทศไทยเปลี่ยนจาก 9 หลัก เป็น 10 หลัก เพิ่มหมายเลข 08 แทนที่เลข 0
ตัวหน้า ดังรูปแบบต่อไปนี้

เลขหมาย โทรศัพท์มือถือ รูปแบบเดิม ( 9 หลัก) เลขหมาย โทรศัพท์มือถือ รูปแบบใหม่ ( 10 หลัก)
0-1XXX-XXXX 0 8 -1XXX-XXXX
0-3XXX-XXXX 0 8 -3XXX-XXXX
0-4XXX-XXXX 0 8 -4XXX-XXXX
0-5XXX-XXXX 0 8 -5XXX-XXXX
0-6XXX-XXXX 0 8 -6XXX-XXXX
0-7XXX-XXXX 0 8 -7XXX-XXXX
0-8XXX-XXXX 0 8 -8XXX-XXXX
0-9XXX-XXXX 0 8 -9XXX-XXXX

ขอเรียนแนะนำวิธีการเปลี่ยนหมายเลขที่บันทึก
ในมือถือของท่านให้เป็นระบบใหม่ 10 หลัก ด้วยวิธีง่ายๆ ดังต่อไปนี้

สำหรับ DTAC
แบบที่ 1
1. กด *7099 แล้วโทรออก
2. ท่านจะได้รับบริการ Service ให้ท่านกด Retrive (โทรศัพท์ของท่านต้องเปิด GPRs) เพื่อเข้าสู่เว็ป
ไซต์ของ DTAC
3. จากนั้นให้ท่าน Download ตามขั้นตอนในเว็ป
4. จากนั้นให้ทำการ Install Program
5. เปิดโปรแกรม TenDigits แล้วเลือก Options Convert to 10 Digits
* สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2549
แบบที่ 2
1. ส่ง SMS ไปที่ 7099 โดยไม่ต้องพิมพ์ข้อความ
2. ท่านจะได้รับบริการ Service ให้ท่านกด Retrive (โทรศัพท์ของท่านต้องเปิด GPRs) เพื่อเข้าสู่เว็ป
ไซต์ของ DTAC
3. จากนั้นให้ท่าน Download ตามขั้นตอนในเว็ป
4. จากนั้นให้ทำการ Install Program
5. เปิดโปรแกรม TenDigits แล้วเลือก Options Convert to 10 Digits

* สามารถใช้ได้รูปแบบนี้ได้ทันที

สำหรับ AIS
1. กดหมายเลข *184# แล้วกดโทรออก
2. ท่านจะได้รับบริการ Service ให้ท่านกด Retrive (โทรศัพท์ของท่านต้องเปิด GPRs) เพื่อเข้าสู่เว็ป
ไซต์ของ AIS
3. จากนั้นให้ท่าน Download ตามขั้นตอนในเว็ป
4. จากนั้นให้ทำการ Install Program
5. เปิดโปรแกรมเ 08_PhoneBook พื่อ Convert หมายเลขโฟนบุ๊ค ตามขั้นตอนของโปรแกรม
* สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2549

สำหรับ TRUE MOVE
สำหรับ TRUE ไม่มีโปรแกรมให้ Download ท่านสามารถติดต่อได้ที่
True Shop ทุกสาขา
* สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2549

* กรณีที่ท่าน Download Program แล้วไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมได้
หมายความว่าโทรศัพท์ของท่านไม่สามารถใช้งานโปรแกรมดังกล่าวได้ ท่าน
สามารถเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ในโฟนบุ๊คของท่าน ด้วยวิธีการต่อดังไปนี้

แบบที่ 1
กรณีที่หมายเลขโทรศัพท์ในโฟนบุ๊ค ของท่านมีไม่มาก ให้ท่านแก้ไข
หมายเลขโทรศัพท์ในโฟนบุ๊คของท่านดังรูปแบบด้่านบน

แบบที่ 2
กรณีที่หมายเลขโทรศัีพท์ในโฟนบุ๊คของท่านมีมาก และไม่สะดวกใน
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง ท่านสามารถติดต่อศูนย์มือถือ ของทุกระบบได้ โดยจะได้รับบริการ
เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ฟรี


Posted by : popy , Date : 2006-09-01 , Time : 13:47:19 , From IP : 172.29.2.237

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น