ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

Student exchange for Toho University, Japan 2006-2007


   เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา กับ
Toho University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2549

1. ระดับ นักศึกษา

1.1 คุณสมบัติ
• เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 5-6 คณะแพทยศาสตร์
• มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
• มีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคประจำตัว ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการ
• มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
• มีความประพฤติดี มีคุณธรรมและจริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ดี
• 1.2 สาขาที่เปิดรับ ผู้สมัครสามารถเสนอสาขาที่ตนเองสนใจในทุกสาขา
1.3 จำนวนที่เปิดรับ 2 ท่าน

2. การสมัคร
2.1 สถานที่รับสมัคร งานวิเทศสัมพันธ์ชั้น 5 อาคารบริหารคณะ แพทยศาสตร์ หรือที่ yot1976@yahoo.com
2.2 หลักฐานการสมัคร
• ใบสมัคร ขอ แบบฟอร์มได้ที่ yot1976@yahoo.com
• Curriculum Vitae (CV)
• หนังสือรับรองโดยอาจารย์ที่ปรึกษาของ block ที่เกี่ยวข้อง/ หน่วยกิจการนักศึกษา
2.3 การส่งใบสมัคร ส่งได้ที่ yot1976@yahoo.com
2.4 ช่วงเวลาที่เลือกต้องมีสามารถดำเนินการประสานงานล่วงหน้าอย่างน้อย 3-6 เดือนนับจากวันที่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เนื่องจากเป็นข้อกำหนดจาก Toho หากผู้สมัครแจ้งเวลาน้อยกว่ากำหนดที่ประกาศนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เฉพาะผู้ที่เลือกเวลาตามกรอบที่แจ้งมานี้เท่านั้น

3. ตารางการรับสมัคร

• เปิดรับสมัคร วันนี้ ถึง วันที่15 กันยายน 2549
• สัมภาษณ์ วันที่ 19 กันยายน 2549
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 20 กันยายน 2549
5. การสนับสนุน: ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนเฉพาะที่พักฟรี ** ค่าใช้จ่ายอื่นผู้เข้าร่วมโครงการต้องรับผิดเอง**


Posted by : วิเทศสัมพันธ์ , E-mail : (yot1976@yahoo.com) ,
Date : 2006-08-31 , Time : 12:28:36 , From IP : 172.29.2.138


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น