ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา กับ NTUCM ประเทศไต้หวัน


   เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา กับ
National Tawan University College of Medicine (NTUCM) ประเทศไต้หวัน ประจำปี 2550

1. ระดับ staff และ post graduate
สาขาที่เปิดรับ

ผู้สนใจสามารถเสนอ สาขาที่ตนสนใจได้โดยดูรายละเอียดสาขาต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ http://www.med.ntu.edu.tw/en/academics.htm
จำนวนที่เปิดรับ ระดับ staff จำนวน 2 ท่าน
ระดับ post graduate จำนวน 2 ท่าน
2. ระดับ นักศึกษา
2.1 คุณสมบัติ
• เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 5-6 คณะแพทยศาสตร์ (Students must have completed and passed at least 48 weeks of required clerkships including a course of Internal Medicine prior to taking overseas clinical electives)
• มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
• มีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคประจำตัว ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมโครงการ
• มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
• มีความประพฤติดี มีคุณธรรมและจริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ดี

2.2 สาขาที่เปิดรับ

6-week course:Internal Medicine, Psychiatry

4-week course:Pediatrics, Gynecology and Obstetrics, Emergency Medicine

3-week course:Neurology, Otorhinolaryngology, Urology, Dermatology, Orthopedics, Family Medicine, Anesthesiology, Rehabilitation Medicine, Surgery, Radiology (nuclear medicine, imaging medicine)

2-week course:Ophthalmology

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.med.ntu.edu.tw/en/clinical.htm

2.3 จำนวนที่เปิดรับ 1 ท่าน (หากระดับ staff และ postgraduate ไม่มีผู้สมัคร จำนวนที่ว่าง 4 จะถูกแทนที่ด้วยโควตาระดับ นักศึกษา)

3. การสมัคร

3.1 สถานที่รับสมัคร งานวิเทศสัมพันธ์ชั้น 5 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์ หรือที่ yot1976@yahoo.com

3.2 หลักฐานการสมัคร

• ใบสมัคร ขอ แบบฟอร์มได้ที่ yot1976@yahoo.com หรือ
http://www.med.ntu.edu.tw/clinical%20electives%20for%20foreign%20medical%20students/app.doc
• Curriculum Vitae (CV)
• หนังสือรับรองโดยอาจารย์ที่ปรึกษาของ block ที่เกี่ยวข้อง/ หน่วยกิจการนักศึกษา

3.3 การส่งใบสมัคร ส่งได้ที่ yot1976@yahoo.com

3.3 ช่วงเวลาที่เลือกต้องสามารถดำเนินการประสานงานล่วงหน้าอย่างน้อย 3-6 เดือนนับจากวันที่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เนื่องจากเป็นข้อกำหนดจาก NTUCM หากผู้สมัครแจ้งเวลาน้อยกว่ากำหนดที่ประกาศนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เฉพาะผู้ที่เลือกเวลาตามกรอบที่แจ้งมานี้เท่านั้น

4. ตารางการรับสมัคร
• เปิดรับสมัคร วันนี้ ถึง วันที่15 กันยายน 2549
• สัมภาษณ์ วันที่ 19 กันยายน 2549
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 20 กันยายน 2549

5. การสนับสนุน: ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนเฉพาะที่พักฟรี
** ค่าใช้จ่ายอื่นผู้เข้าร่วมโครงการต้องรับผิดเอง**
Posted by : วิเทศสัมพันธ์ , E-mail : (yot1976@yahoo.com) ,
Date : 2006-08-31 , Time : 12:06:12 , From IP : 172.29.2.138


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น