ความคิดเห็นทั้งหมด : 4

หลากหลายวิธีง่าย ๆ กับการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มือถือเป็น 10 หลัก


   เนื่องจากระบบมือถือของประเทศไทยเปลี่ยนจาก 9 หลัก เป็น 10 หลัก เพิ่มหมายเลข 08 แทนที่เลข 0 ตัวหน้า ดังรูปแบบต่อไปนี้

เลขหมาย รูปแบบเดิม ( 9 หลัก) เลขหมาย รูปแบบใหม่ ( 10 หลัก)
0-1XXX-XXXX 08-1XXX-XXXX
0-3XXX-XXXX 08-3XXX-XXXX
0-4XXX-XXXX 08-4XXX-XXXX
0-5XXX-XXXX 08-5XXX-XXXX
0-6XXX-XXXX 08-6XXX-XXXX
0-7XXX-XXXX 08-7XXX-XXXX
0-8XXX-XXXX 08-8XXX-XXXX
0-9XXX-XXXX 08-9XXX-XXXX

ขอเรียนแนะนำวิธีการเปลี่ยนหมายเลขที่บันทึกในมือถือของท่านให้เป็นระบบใหม่ 10 หลัก ด้วยวิธีง่ายๆ ดังต่อไปนี้


สำหรับ DTAC
แบบที่ 1
1. กด *7099 แล้วโทรออก
2. ท่านจะได้รับบริการ Service ให้ท่านกด Retrive (โทรศัพท์ของท่านต้องเปิด GPRs) เพื่อเข้าสู่เว็ปไซต์ของ DTAC
3. จากนั้นให้ท่าน Download ตามขั้นตอนในเว็ป
4. จากนั้นให้ทำการ Install Program
5. เปิดโปรแกรม TenDigits แล้วเลือก Options Convert to 10 Digits

* สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2549

แบบที่ 2
1. ส่ง SMS ไปที่ 7099 โดยไม่ต้องพิมพ์ข้อความ
2. ท่านจะได้รับบริการ Service ให้ท่านกด Retrive (โทรศัพท์ของท่านต้องเปิด GPRs) เพื่อเข้าสู่เว็ปไซต์ของ DTAC
3. จากนั้นให้ท่าน Download ตามขั้นตอนในเว็ป
4. จากนั้นให้ทำการ Install Program
5. เปิดโปรแกรม TenDigits แล้วเลือก Options Convert to 10 Digits

* สามารถใช้ได้รูปแบบนี้ได้ทันที

สำหรับ AIS

1. กดหมายเลข *184# แล้วกดโทรออก
2. ท่านจะได้รับบริการ Service ให้ท่านกด Retrive (โทรศัพท์ของท่านต้องเปิด GPRs) เพื่อเข้าสู่เว็ปไซต์ของ AIS
3. จากนั้นให้ท่าน Download ตามขั้นตอนในเว็ป
4. จากนั้นให้ทำการ Install Program
5. เปิดโปรแกรมเ 08_PhoneBook พื่อ Convert หมายเลขโฟนบุ๊ค ตามขั้นตอนของโปรแกรม

* สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2549


สำหรับ TRUE MOVE

สำหรับ TRUE ไม่มีโปรแกรมให้ Download ท่านสามารถติดต่อได้ที่ True Shop ทุกสาขา

* สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2549

* กรณีที่ท่าน Download Program แล้วไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมได้

หมายความว่าโทรศัพท์ของท่านไม่สามารถใช้งานโปรแกรมดังกล่าวได้ ท่านสามารถเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ในโฟนบุ๊คของท่าน ด้วยวิธีการต่อ ดังไปนี้

แบบที่ 1 กรณีที่หมายเลขโทรศัพท์ในโฟนบุ๊ค ของท่านมีไม่มาก ให้ท่านแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ในโฟนบุ๊คของท่านดังรูปแบบด้่านบน
แบบที่ 2 กรณีที่หมายเลขโทรศัีพท์ในโฟนบุ๊คของท่านมีมาก และไม่สะดวกในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง ท่านสามารถติดต่อศูนย์มือถือของทุกระบบได้

Posted by : บังสะหม้อ , Date : 2006-08-30 , Time : 16:17:48 , From IP : 172.29.1.164

ความคิดเห็นที่ : 1


   ผมคงแก้ใน Outlook ใน PC แล้ว synchonized ในกรณีที่มี connection พวก blutooth หรือ infrared ได้

Posted by : Omnisci , Date : 2006-08-30 , Time : 16:40:35 , From IP : 172.29.10.236

ความคิดเห็นที่ : 2


   ผมคงแก้ใน Outlook ใน PC แล้ว synchonized ในกรณีที่มี connection พวก blutooth หรือ infrared ได้

Posted by : Omnisci , Date : 2006-08-30 , Time : 16:40:39 , From IP : 172.29.10.236

ความคิดเห็นที่ : 3


   synchronize...

Posted by : Omnisci , Date : 2006-08-30 , Time : 16:41:36 , From IP : 172.29.10.236

ความคิดเห็นที่ : 4


   แล้วจะคิดค่าบริการจากเรามั้ยล่ะ ในกรณีใช้ GPRS

Posted by : dtac , Date : 2006-08-31 , Time : 10:22:02 , From IP : 172.29.3.230

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น