ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

ถาม การใช้ MS.Office


   ตอนนี้ใช้ MS.Access Edition 2003 นำเข้าข้อมูลจาก version ก่อน ในส่วนภาษาไทย กลายเป็นภาษาจีน ไม่ทราบแก้ตรงไหน อย่างไร

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ


Posted by : บัว , Date : 2006-07-20 , Time : 15:39:47 , From IP : 172.29.1.148

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น