ความคิดเห็นทั้งหมด : 3

PSUWiFi :: ระบบเครือข่ายไร้สาย มอ. คืออะไร สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหน


   PSUWiFi คืออะไรคะ สามารถดูข้อมูลที่ไหนบ้างคะ

Posted by : POP , Date : 2006-07-09 , Time : 17:07:30 , From IP : 172.28.8.41

ความคิดเห็นที่ : 1


   http://netserv.cc.psu.ac.th/psuwifi/


Posted by : garnet , Date : 2006-07-09 , Time : 17:33:16 , From IP : 203.188.6.75

ความคิดเห็นที่ : 2


   ขอถามว่าจุดบริการที่ใดบ้าง ไม่มีรายละเอียดใน web http://netserv.cc.psu.ac.th/psuwifi/ เพราะ มีแต่หัวข้อไม่มีข้อมูล

Posted by : Punnee , Date : 2006-07-10 , Time : 15:10:19 , From IP : 172.29.1.217

ความคิดเห็นที่ : 3


   ผมทราบเฉพาะจุดในคณะแพทย์ฯ นะครับ คือ
1. ใต้อาคารแพทย์ศาสตร์
2. ใต้ห้องทองจันทร์
3. ในห้องสมุดแพทย์ฯ


Posted by : garnet , Date : 2006-07-11 , Time : 08:05:02 , From IP : 203.188.8.68

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น