ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

ถามคนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์


   ขอทราบแนวทาง หลักเกณฑ์ ในการคิดค่าเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประมาณว่า

1. เก็บข้อมูล ประมาณ 10 Field Save ไว้
2. ดึงข้อมูลมา print เป็นใบส่งของ และ ใบเสร็จรับเงิน ( 2 Form)

ควรคิดค่าเขียนเท่าไรดี ขอบคุณล่วงหน้าค่ะPosted by : มือสมัครเล่น , Date : 2006-07-03 , Time : 12:36:48 , From IP : 172.29.1.148

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น