ความคิดเห็นทั้งหมด : 2

ความรู้สึกระหว่าง PBL กับ LBL


   ความรู้สึกระหว่างการเรียน PBL กับการเรียนบรรยาย น้องๆ รู้สึกอย่างไร

Posted by : พี่ , Date : 2006-06-08 , Time : 13:24:20 , From IP : 172.29.2.79

ความคิดเห็นที่ : 1


   PBL เป็นระบบการเรียนที่ถือว่ามีความทันสมัยทีเดียว เพราะเป็นการสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ แต่ก็มีข้อเสียตรงที่อาจจะทำให้ผู้เรียนงง จับต้นชนปลายไม่ถูก ซึ่งก็ต้องอาศัย facilitator ในขณะที่ lecture ก็มีส่วนดีนะคะ คือมีเนื้อหาให้อ่าน มีความรู้ความเข้าใจจากการจดการบรรยาย แต่ก็มีข้อเสียตรงที่การบรรยายอาจทำให้เราคิดและวิเคราะห์ไม่เป็นไม่ชำนาญเท่าที่ควร เพราะฉะนั้นก็ควรจะบูรณาการใช้ระบบการเรียนการสอนอย่างสัมพันธ์กัน

Posted by : น้อง , Date : 2006-06-08 , Time : 16:29:35 , From IP : 172.29.2.86

ความคิดเห็นที่ : 2


   กระทู้ล่อเป้าอีกแล้ว

Posted by : ก , Date : 2006-06-10 , Time : 14:14:21 , From IP : ppp-124.120.148.125.

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น