ความคิดเห็นทั้งหมด : 2

UNSEEN in MEDICINE


   ขอเชิญคณาจารย์ บุคคลากร และพี่น้องนักศึกษาแพทย์ทุกท่านเข้าร่วมชม..

งานนำเสนอผลงานกลุ่มเสริมสร้างทักษะชีวิตและสังคม

"UNSEEN in MEDICINE"
แพทยศาสตร์ ม.อ. ไม่เรียน ไม่รู้

ได้ในวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2549 เวลา 18.30น. เป็นต้นไป
สามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น...ขอบคุณครับ


Posted by : MED33 , E-mail : (EIO33@hotmail.com) ,
Date : 2006-06-03 , Time : 03:25:15 , From IP : 172.29.4.79


ความคิดเห็นที่ : 1


   ช่วยบอกสถานที่ด้วย

Posted by : *** , Date : 2006-06-03 , Time : 16:02:29 , From IP : 172.29.3.112

ความคิดเห็นที่ : 2


   ห้องประชุมทองจันทร์ คับ

Posted by : mac , Date : 2006-06-03 , Time : 22:56:17 , From IP : gb.ja.241.243.revip.

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น